Ændring vedr. dækning på flybilletter pr. 1. juli 2015

Rejsegarantifonden skal efter 1. juli 2015 sørge for hjemtransport af kunder, der kun har købt en flybillet, hvis kunderne strander som følge af udbyderens konkurs og har en hjemrejsebillet til Danmark. Kunderne skal altså ikke længere tilkøbe en særskilt konkursdækning for at være sikret hjemtransport. Konkursdækning bliver automatisk inkluderet i billetprisen når man kun køber en flybillet.
 
”Udbyderen” er kundens aftalepart, dvs. flyselskabet hvis du har købt billetten direkte hos flyselskabet. Hvis du har købt billetten hos et rejsebureau, er rejsebureauet din aftalepart, med mindre rejsebureauet har taget et tydeligt forbehold for, at din aftalepart er flyselskabet.
 
Hvis der er tilstrækkelige midler i fonden dækkes også hele eller dele af forudbetalinger for rejser, der endnu ikke er påbegyndt, dog med en selvrisiko på 1.000 kr. pr. person. Du kan således ikke være sikker på at få refunderet noget beløb fra fonden, hvis du ikke er kommet af sted. Der er imidlertid andre muligheder for at få dækket tabte forudbetalinger: Hvis du har et internationalt betalingskort (fx et MasterCard), har du formentlig mulighed at få tilbageført din betaling for en forudbetalt flybillet, hvis flyselskabet går konkurs – kontakt din bank og hør nærmere.
 
Kunder der har købt konkursdækning inden den 1. juli 2015:
Kunder, som inden 1. juli 2015 har tilkøbt konkurssikring til deres flybillet iht. de regler, der var gældende indtil 30. juni 2015, er fortsat omfattet af denne dækning selv om rejsen først finder sted efter 1. juli 2015. Det betyder, at kunderne blive transporteret hjem, hvis de strander som følge af udbyderens konkurs. Hvis de ikke er kommet af sted, vil de få refunderet billettens fulde beløb eksklusiv evt. forsikringer.
 
http://evm.dk/nyheder/2015/15-04-16-rejsegarantifond
https://www.rejsegarantifonden.dk/forside/