Begrænsede eller forbudte genstande

Der gælder strenge regler for, hvad du må og ikke må medbringe i din håndbagage eller check-in-bagage. For at hjælpe dig med forberedelserne vil vi forklare, hvilke genstande der er begrænsede eller forbudte.
 

Generelle regler for begrænsede og forbudte genstande

airport baggage check for security
Denne side indeholder de fleste informationer om begrænsede eller forbudte genstande, men nogle reguleringer kan variere for forskellige lande eller luftfartsselskaber. Sørg altid for at tjekke reglerne for den lokale lufthavn eller det lokale luftfartsselskab, særligt hvis du har en transfer til et andet luftfartsselskab når som helst under din rejse.

For at sikre vores kunders og besætnings sikkerhed giver vi dig ikke lov til at medbringe nogen som helst genstand, som vi har grund til at tro kan blive brugt til eller tilpasset til at yde skade på eller uskadeliggøre en person, eller som kan bringe et fly i fare.

Er din genstand ikke nævnt på denne side, eller har du nogen spørgsmål? Kontakt venligst dit rejsebureau eller KLM Kundekontakt.

Toldfri shopping i lufthavnen?
Læs mere om at rejse med toldfrie indkøb
 

Væsker og pulver

Væsker må kun medbringes i din håndbagage i små beholdere på maks. 100 ml (3,4 oz) per genstand. Alle væsker skal placeres sammen i en gennemsigtig og forseglelig plastikpose med en kapacitet på maks. 1 liter. Posen skal være lukket, og genstandene skal kunne være i den uden problemer. Der kan medbringes én gennemsigtig plastikpose pr. person. Større mængder skal bæres i din check-in-bagage.

Pulver og pulverlignende substanser må bæres i din håndbagage på flyvninger til og fra USA, men kun i små mængder der ikke overstiger 350 ml (12 oz) per genstand. Større mængder skal bæres i din check-in-bagage. Hvis der er nogen tegn på manipulation, må genstanden hverken medbringes i din håndbagage eller check-in-bagage.

Du må dog altid medbringe følgende væsker og pulver i din håndbagage:
 • Babymad, der bliver indtaget under flyvningen
 • Medicin, der skal indtages under flyvningen, forudsat at du har en recept eller en lægeerklæring
 • Fødevarer, som er del af en særlig kost, og som skal indtages under flyvningen
 • En urne med aske fra en afdød person, så længe den lever op til kravene
 • Forseglede toldfrie genstande
 

Elektronisk udstyr og litiumbatterier

Husk på, at elektronisk udstyr, der er beskadiget, defekt eller kaldt tilbage, ikke må medbringes i hverken check-in-bagage eller håndbagage.

Medbringer du en elektrisk eller batteridrevet kørestol? Andre regler kan gælde for disse. Kontakt venligst KLM CARES, så vi kan hjælpe med at finde den bedste løsning til dig.

Litiumbatterier
Enheder udstyret med et litiumbatteri op til 100 Wh må opbevares enten i din håndbagage eller check-in-bagage. Når du bærer dem i din check-in-bagage, skal disse enheder være slået helt fra og være beskyttede mod skade. Du må højst medbringe 15 elektroniske enheder på op til 100 Wh per passager uden at anmode om tilladelse. For enheder med et litiumbatteri på op til 160 Wh skal du anmode om tilladelse via KLM Kundekontakt. Enheder udstyret med et litiumbatteri på over 160 Wh må hverken opbevares i din håndbagage eller check-in-bagage.

Separate ekstra litiumbatterier og strømbanker (til enheder såsom bærbare computere, mobiltelefoner og medicinsk udstyr) må kun medtages i håndbagagen. Højst 20 ekstra batterier på op til 100 Wh per passager må medbringes uden at anmode om tilladelse. Det er ikke nødvendigt at indhente tilladelse til ekstra batterier på op til 100 Wh. Til ekstra batterier på op til 160 Wh skal der anmodes om tilladelse via KLM Kundekontakt. Ekstra batterier på over 160 Wh må aldrig medbringes. Hvis Wh-niveauet ikke står angivet på batteriet eller ikke kan bestemmes, må batteriet ikke medbringes. For at udregne Wh ganges Amp-time-niveauet (Ah) med voltstyrken (V).

Hvert batteri skal pakkes separat og være i original emballage. Hvis du ikke længere har denne emballage, skal du dække batteriets kontaktpunkter med ikke-strømførende tape for at isolere dem og pakke hvert batteri i en separat plastikpose.

 

Batteri i udstyr

Ekstra batteri (inklusive strømbanker)

 

Håndbagage

Check-in-bagage

Håndbagage

Check-in-bagage

< 100 Wh

#ja#

#ja#

#ja#

#nej#

100 - 160 Wh

#ja#*

#ja#*

#ja#*

#nej#

> 160 Wh

#nej#

#nej#

#nej#

#nej#* Til dette skal der anmodes om tilladelse via KLM Kundekontakt. Når du har fået tilladelse, må du medbringe 2 enheder udstyret med et litiumbatteri eller 1 enhed udstyret med et litiumbatteri og 1 ekstra batteri.

Når du oplader din enhed udstyret med et litiumbatteri under flyvningen, skal du altid holde øje med enheden. Fjern kablet fra strømstikket, når du er færdig med at oplade. Hvis enheden er gledet ned mellem sæderne, bør du altid bede om hjælp fra vores kabinepersonale. Opladning af dine ekstra batterier ombord er ikke tilladt.

Smart bagage
Til bagage udstyret med et litiumbatteri, bortset fra litiumknapceller (smart bagage), skal batteriet være udtageligt. Hvis du ønsker at medbringe dette som check-in-bagage, skal batteriet fjernes og transporteres med dig i kabinen. Hvis litiumbatteriet ikke kan fjernes fra din bagage, er det forbudt både som check-in- og håndbagage.

Selvbalancerede enheder
Selvbalancerende enheder eller enheder til personlig fremdrift drevet på litiumbatterier må ikke medbringes hverken i din håndbagage eller check-in-bagage, selv hvis batteriet frakobles eller fjernes. Dette gælder for bagage med hoverboards, airboards, oxboards, e-skates, waveboards, U-runners og elektriske køretøjer.

Selvbalancerende køretøjer må dog bruges af fysisk handicappede passagerer. Det er nødvendigt at anmode om tilladelse til dette via KLM CARES. Foretag din anmodning i så god tid som muligt, men mindst 48 timer før afgang.

Elektroniske cigaretter
Til de fleste destinationer må du kun medbringe din e-cigaret eller andre former for elektroniske cigaretter (deriblandt ekstra batterier) på dig. Det er aldrig tilladt at bære disse i din check-in-bagage. Da reglerne kan ændre sig fra land til land, anbefaler vi altid at tjekke de juridiske begrænsninger i alle landene, som din tur består af. Det er aldrig tilladt at bruge en elektronisk cigaret eller oplade den eller batteriet til den ombord.

Tjek af elektroniske enheder på flyvninger til USA og Canada
Ved flyvninger til destinationer i USA eller Canada skal alle batteridrevne elektroniske enheder i håndbagagen gennemgå en ekstra kontrol. Ved gaten skal dette udstyr fjernes fra sit etui eller cover, tændes og vises til operatøren. Ødelagte, ufuldstændige eller beskadigede elektroniske enheder accepteres ikke.
 

Forbudte genstande

Skydevåben
I din håndbagage må du ikke medbringe nogen pistoler, skydevåben eller andre enheder, der er i stand til (eller ser ud til at være i stand til) at kunne bruges til at gøre alvorlig skade ved at afsende et projektil. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til:
 • Alle typer af skydevåben, såsom pistoler, revolvere, rifler og jagtgeværer
 • Legetøjspistoler, kopier og imitationer af skydevåben, der kan forveksles med rigtige våben
 • Dele af skydevåben (undtagen teleskopisk udstyr og søgere)
 • Luftpistoler, luftgeværer, haglgeværer og BB-pistoler (pistoler med kugleleje)
 • Signalpistoler og startpistoler
 • Buer, armbrøster og pile
 • Harpuner og spydpistoler
 • Slangebøsser og katapulter
Du må medbringe skydevåben og ammunition til skyde- og jagtformål som check-in-bagage, men kun hvis du har alle de påkrævede tilladelser og licenser, under visse strenge betingelser og efter at have reserveret transport.

Læs mere om våbentilladelser og -licenser

Elektriske våben
Du må ikke medbringe enhver genstand, der er fremstillet med det formål at bedøve eller immobilisere, i din håndbagage, herunder:
 • Shockenheder såsom bedøvelsesvåben, strømpistoler, bedøvelsesstave, kvægpistoler og ballistisk ledede energisystemer
 • Dyrebedøvere og dyredræbere
Spidse eller kantede genstande
Du må ikke medbringe nogen spidse eller kantede genstande i din håndbagage, der kan bruges til at gøre skade. Disse genstande kan være lavet af metal eller et andet materiale, der er stærkt nok til at blive brugt som våben. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til:
 • Økser, stridsøkser, slagterknive og andre genstande, der er lavet til at hakke med
 • Knive eller sakse med blade på mere end 6 cm / 2,35 tommer (andre lokale regler kan være gældende)
 • Isøkser og issyle
 • Barberblade
 • Hobbyknive
 • Skøjter
 • Sabler, sværd og kårdestokke
 • Nåle og hæklekroge
Arbejdsredskaber
Du må ikke medbringe værktøj i din håndbagage, der kan bruges som et spidst eller kantet våben, såsom:
 • Brækjern
 • Boremaskiner og bor, herunder trådløse bærbare boremaskiner
 • Værktøj med et blad eller skaft på mere end 6 cm / 2,35 tommer (andre lokale regler kan være gældende), såsom skruetrækkere og mejsler
 • Save, herunder trådløse bærbare elektriske save
 • Blæselamper
 • Boltpistoler, industrielle hæftepistoler og sømpistoler
Stumpe instrumenter
Du må ikke medbringe stumpe instrumenter i din håndbagage, der kan bruges til at slå og gøre skade. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til:
 • Baseball- og softballbat
 • Køller og knapper, såsom knipler og politistave
 • Køller til billard, snooker og pool
 • Fiskestænger
 • Golfkøller, hockeystave, lacrossestave og cricketbat
 • Kajakpagajer eller kanopadler
 • Udstyr til kampsport, såsom knojern
 • Skateboards og longboards
Sprængstof og brandfarlige substanser
I både din håndbagage og din check-in-bagage må du ikke medbringe sprængfarlige eller brandfarlige substanser og enheder, der kan udgøre en risiko for passagerers og besætnings helbred eller ejendom eller flyets sikkerhed. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til:
 • Ammunition
 • Sprængkapsler
 • Detonatorer og tændsatser
 • Sprængstof, sprængfarlige enheder, sprængfarlige materialer, kopi eller imitation af sprængstof
 • Miner, granater og andre sprængfarlige militære genstande
 • Fyrværkeri eller flares i nogen som helst form (herunder kinesere, juleknallerter og legetøjssprænghætter)
 • Røggenererende hylstre eller patroner
 • Dynamit, krudt og plastiksprængstof
 • Brandfarlige stoffer og væsker såsom benzin, diesel, lightergas, alkohol, ætanol
 • Dåser med spraymaling, terpentin og fortynder til maling
 • Alkoholiske drikkevarer med en koncentration på over 70 %
 • Gas og gasflasker såsom butan, propan, acetylen, ilt i store mængder
Små cigaretlightere og sikkerhedstændstikker må du kun medbringe på dig, ikke som håndbagage.

Kemiske og giftige substanser
Du må ikke medbringe kemiske eller giftige substanser, som kan udgøre en risiko for passagerernes og besætningens sundhed og ejendom eller for sikkerheden på flyet, herunder:
 • Invaliderende eller lammende spray såsom mace, peberspray og tåregas
 • Syrer og alkalier, såsom spildbare ‘våde’ batterier
 • Ætsende eller blegende substanser, såsom kviksølv og klor
 • Brandslukkere
 • Smittende eller biologisk farligt materiale såsom inficeret blod, bakterier og vira
 • Materiale, der kan selvantænde eller eksplodere spontant
 • Gifte
 • Radioaktivt materiale såsom medicinske eller kommercielle isotoper
 • Printere eller blækpatroner
Andre forbudte genstande
Generelt må du ikke medbringe alle produkter af animalsk oprindelse. Dette inkluderer (dele af) jagtdyr.

På flyvninger til eller fra Filippinerne er smykker og amuletter, der er fremstillet af ægte kugler eller tomme patronhylstre, forbudte.

Passagerer, der rejser til Kenya, Tanzania og Rwanda, må ikke medbringe nogen plastikposer, når de kommer ind i landet. Køber du toldfrie genstande? Vi anbefaler, at du fjerner plastikposen, inden du stiger ombord på dit fly.