KLMs handlingsplan

Fra nuværende kortsigtede løsninger for at reducere CO2 og spare energi, til langsigtede mål for stimuleringen af udviklingen af renere, bæredygtige brændstoffer for fremtiden. 

Reducering af CO2

Flådefornyelse - KLM har opgraderet til de nyeste Boeing 787 Dreamliner og Airbus A330 fly på interkontinentale ruter, som er omtrent 20 % mere brændstofeffektive end deres forgængere. Ydermere skifter KLM Cityhopper flyvninger til de 10 % mere brændstofeffektive Embraer-jetfly.

Smart flyimplementering - Optimering af flyprocesser og bedre brug af fly giver brændstofbesparelser. For eksempel, ved sommerens højdepunkt bruger vi større fly end om vinteren på grund af ændringerne i passagertal.

Bedre motorrengøring - En ren motor forbrænder mindre brændstof og udleder mindre CO2. En innovativ metode for rengøring af motorer er nu en del af vores regulære vedligeholdelsesrutine. Læs mere på klmtakescare.com.

Fremtidens fly - KLM hjælper med forskning ved det tekniske universitet i Delft for at udvikle en ny flytype, der er 50 % mere effektiv og 50 % mere stille. Den flytype kunne være klar til at flyve før 2025.


Brugen af bæredygtige biobrændstoffer - Hvis luftfartsindustrien skiftede til bæredygtige biobrændstoffer på et stort plan, kunne CO2-udslip reduceres med op til 80 %. KLM har ført an som pioner af brugen af bæredygtige biobrændstoffer og stimulerer markedet til at gøre det samme sammen med dets partnere. KLM bruger kun bæredygtige biobrændstoffer, der laves af råmaterialer, som ikke er på bekostning af biodiversitet og fødevaresikkerhed. Læs mere på klmtakescare.com.

Kontrol af CO2

Fuel nozzle

Emissionshandelssystemet - KLM er deltager i et Europæisk emissionshandelssystem, hvori udslipskvoter købes og sælges, også for luftfartsindustrien. Desuden er KLM aktivt involveret i reduceringen af stigningen i CO2-udslip ved at støtte effektiv klimapolitik globalt. Forhåbentlig vil den første globale sektor organisation, Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), tage et standpunkt i forsøget på at regulere stigningen i CO2-udslip skabt af luftfartsindustrien. Det underliggende princip - at forureneren betaler - ville give et konkret incitament for industrien til at begrænse udslip.


Fælles Europæisk Luftrum - KLM ønsker en enkelt fælleseuropæisk flyvekontrolmyndighed, så flyruter kan plottes mere effektivt. En mere direkte flyvning fra A til B, uden omveje, kunne reducere udslip med op til 12 %.

Kompensation for CO2

CO2 ZERO - vores kompensationsservice for passagerer er nem at bruge og er den mest effektive inden for luftfartsindustrien, hvad angår kompensering for CO2. Denne service gør det muligt for passageren at flyve CO2-neutralt på en nem og effektiv måde til lav pris.

Gold Standard-Projekter - overskuddet fra CO2ZERO programmet investeres i Gold Standard-Projekter. Gold Standard-mærket, der også blev indført af Verdensnaturfonden, stiller de strengeste miljømæssige krav til CO2-kompensation. Den sørger for direkte investering i bæredygtige energiprodukter i mindre udviklede lande. Et projekt skal opfylde strenge krav, skal bidrage til lokalsamfundet og skal bruge lokal arbejdskraft. Læs mere på klmtakescare.com.