Rejs med din servicehund

Hvis du medbringer din førerhund eller en terapihund om bord på din KLM-flyvning, bedes du kontakte KLM CARES og sørge for at udfylde de nødvendige formularer.
 

Medtagning af din servicehund

Hvis du ønsker at rejse med din servicehund, arrangerer vi det for dig uden beregning. Sørg venligst for at kontakte KLM CARES senest 48 timer inden afgang, så vi har tid nok til at arrangere det for dig. Vi tillader ikke andre servicedyr end hunde.

Nogle lande kan have restriktioner for medtagning af dyr. Vi råder dig derfor til at have sørget for de nødvendige foranstaltninger (såsom at have et gyldigt dyrepas og vaccinationsbevis).

Førerhund
For at medbringe din førerhund i kabinen bedes du venligst downloade og udfylde ansøgningsskemaet for førerhunde  og sende det udfyldte skema til KLMCARES. Medbring den venligst også, når du checker ind i lufthavnen.

Terapihund
Fra og med d. 15. marts 2019 er det kun tilladt at medbringe din terapihund i kabinen på direkte fly til og fra USA. Din terapihund skal desuden være mindst 4 måneder gammel. Hvis du allerede har modtaget en bekræftelse, kan du stadig medbringe din terapihund.

Download og udfyld venligst ansøgningsskemaet for terapihunde , og sørg for at få underskrevet en erklæring fra din mentale sundhedsudbyder, der angiver, hvorfor det er nødvendigt for dig at rejse med din terapihund. Send det udfyldte skema sammen med den underskrevne erklæring til KLMCARES og medbring disse, når du checker ind i lufthavnen.

Underskrevet erklæring fra din mentale sundhedsudbyder
Når du medbringer din terapihund, skal du have en underskrevet deklaration fra en registreret mental sundhedsudbyder, der angiver, hvorfor det er nødvendigt med hunden som rejseledsager. Dette dokument må højst være 1 år gammelt og skal indeholde en underskrevet erklæring fra en registreret mental sundhedsudbyder, der behandler passagerens mentale eller emotionelle lidelse, der angiver, at:

1. Passageren har en sindslidelse, der står optegnet i “Diagnostisk og statistisk manual for sindslidelser (DSM IV)” (KLM har ikke lov til at spørge dig om, hvilken sindslidelse du lider af).
2. Det er nødvendigt for passagerens mentale helbred eller behandling at blive ledsaget af hunden.
3. Det individ, der vurderer passageren, er en registreret mental sundhedsudbyder, og passageren er under hans eller hendes professionelle behandling.
4. Den registrerede mentale sundhedsudbyders registrering med dato og type samt den stat eller anden domsmyndighed, den blev udstedt i.
 

I lufthavnen

Gå venligst til check-in-skranken for at modtage dit boardingkort. Vi anbefaler at ankomme til lufthavnen senest 30 minutter inden det almindeligt anbefalede ankomsttidspunkt til lufthavnen.

Hvis din hund ikke opfører sig ordentligt på offentlige steder, anser vi ikke din hund for at være en servicehund, selvom hunden har en støtterolle over for en fysisk udfordret passager eller er nødvendig for en passagers følelsesmæssige velbefindende. I dette tilfælde vil din hund blive nægtet adgang. Hvis der opstår tvivl, kan KLM-personale anmode om, at du viser yderligere information som bevis på, at din hund rent faktisk er en servicehund. Hvis du ikke kan give en troværdig verbal forklaring, kan der blive anmodet om yderligere skriftligt bevis.

Hvis et flysegment er planlagt til at tage 8 timer eller derover, kan vi kræve dokumentation for, at servicehunden ikke vil få brug for at urinere, eller at den kan gøre dette på en måde, der ikke vil skabe helbredsmæssige eller sanitære problemer om bord.

 

Under din flyvning

Passagerer, der rejser med en servicehund, må sidde på alle pladser, medmindre hunden blokerer en gang eller et andet område, der skal være frit af sikkerhedsmæssige årsager. Under hele flyrejsen skal din hund være iført et (bil)seletøj og skal fastgøres til din sikkerhedssele.

Hvis der ikke er plads til en servicehund på det sted, der er afsat til den, vil du få en anden plads i kabinen inden for den samme rejseklasse, hvor hunden enten kan være under sædet foran passageren eller være uden at blokere for passage. Hvis det er nødvendigt, kan vi bede andre passagerer om at bytte pladser. Vi er dog ikke forpligtede til at tilbyde mere plads til hunden udover pladsen fra det reserverede sæde, at give en plads på en anden rejseklasse end den, der er betalt for, eller at nægte en anden passager adgang til flyet. Hvis der ikke er en plads i kabinen, der kan rumme dig og din hund uden at blokere for passage, kan vi tilbyde dig muligheden for at rejse med et senere fly eller at placere servicehunden i lastrummet.