KLM:n toimintasuunnitelma

Siirrymme lyhytaikaisista, tähän hetkeen painottuvista tavoista vähentää CO2- eli hiilidioksidipäästöjä ja säästää energiaa pitkäaikaisiin päämääriin, joiden tarkoituksena on edistää puhtaampien, kestävien polttoaineiden kehitystä tulevaisuutta varten. 
 

CO2-päästöjen vähentäminen

Kaluston uusiminen – KLM on päivittänyt kalustonsa mannertenvälisillä reiteillä uusimpiin Boeing 787 Dreamliner- ja Airbus A330 -koneisiin, jotka kuluttavat noin 20 % vähemmän polttoainetta kuin edeltäjänsä. Lisäksi KLM Cityhopperin lennoilla vaihdetaan 10 % vähemmän polttoainetta kuluttaviin Embraer-suihkukoneisiin.

Lentokoneiden älykäs käyttö – Lentokoneiden parempi käyttö lentoprosessien optimoinnin avulla säästää polttoainetta. Esimerkiksi kesän sesonkiaikana käytämme suurempia lentokoneita kuin talvella matkustajamäärän vaihteluiden vuoksi.

Moottorien parempi puhdistaminen – Puhdas moottori käyttää vähemmän polttoainetta ja tuottaa vähemmän CO2-päästöjä. Säännöllisiin huoltorutiineihimme kuuluu nykyään innovatiivinen tapa puhdistaa moottoreita. Lue lisää osoitteesta klmtakescare.com .

Tulevaisuuden lentokoneet – KLM avustaa Delftin teknillistä yliopistoa tutkimuksessa, jonka tarkoituksena on kehittää uusi, 50 % taloudellisempi ja 50 % hiljaisempi lentokone. Sillä on tarkoitus päästä lentämään vuoteen 2025 mennessä.


Kestävien biopolttoaineiden käyttö – Jos lentoliikenteessä siirryttäisiin laajamittaisesti kestäviin biopolttoaineisiin, CO2-päästöt voisivat vähentyä jopa 80 %. KLM on ollut edelläkävijä kestävien biopolttoaineiden käytössä ja kannustaa kumppaneidensa kanssa muitakin toimimaan samoin. KLM käyttää vain kestäviä biopolttoaineita, joiden valmistamiseen käytettävät raaka-aineet eivät vahingoita luonnon monimuotoisuutta tai elintarvikkeiden riittävyyttä. Lue lisää osoitteesta klmtakescare.com .
 

CO2-päästöjen hallinta

petrol pump

Päästökauppajärjestelmä – KLM osallistuu Euroopan päästökauppajärjestelmään, jossa päästöoikeuksia ostetaan ja myydään, myös lentoyhtiöille. KLM on myös aktiivisesti mukana hillitsemässä CO2-päästöjen kasvua tukemalla tehokasta maailmanlaajuista ilmastopolitiikkaa. Toivottavasti alan ensimmäinen maailmanlaajuinen järjestö, Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO), ottaa kantaa pyrkimyksiin rajoittaa lentoliikenteestä aiheutuvia CO2-päästöjä. Taustalla oleva periaate – eli saastuttaja maksaa – toimisi tehokkaana kannustimena lentoliikenteen päästöjen rajoittamiselle.


Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila – KLM haluaa yhden yleiseurooppalaisen lennonjohtoviranomaisen, jotta lentoratoja voitaisiin suunnitella tehokkaammin. Lentäminen kohteesta A kohteeseen B suoraan, ilman kiertoteitä, vähentäisi päästöjä jopa 12 %.

 

CO2-päästöjen kompensointi

CO2ZERO – Matkustajille kehittämämme kompensointipalvelu on helppokäyttöinen ja ilmailualan tehokkain ratkaisu CO2-päästöjen kompensointiin. Tämän palvelun avulla matkustajamme voivat lentää CO2-neutraalisti helpolla, tehokkaalla ja edullisella tavalla.

Gold Standard -projektit – CO2ZERO-ohjelman tuotot sijoitetaan Gold Standard -projekteihin. Muun muassa WWF:n perustama Gold Standard -säätiö asettaa CO2-kompensaatiolle erittäin tarkat ympäristövaatimukset. Sen avulla voidaan tehdä suoria sijoituksia kestävän energian projekteihin kehitysmaissa. Projektien on täytettävä tiukat vaatimukset. Niissä tulee tukea paikallisyhteisöjä ja hyödyntää paikallisia työntekijöitä. Lue lisää osoitteesta klmtakescare.com .