Ehdot ja edellytykset

BlueBiz-ohjelmaan osallistuminen on helppoa ja ilmaista. Voit vaihtaa Blue Credit -pisteesi ilmaisiin lentoihin, jotka voit käyttää itse tai antaa ne jollekulle yrityksessäsi. Ehdot ja edellytykset löytyvät tästä.

Ehdot ja edellytykset, joita AIR FRANCE ja KLM soveltavat BlueBiz-ohjelmaan. Voimassa 1. huhtikuuta 2010 alkaen

1. Jäsentiedot

1.1. Määritelmät

 

Ellei nimenomaisesti toisin mainita, näiden ehtojen ja edellytysten isolla etukirjaimella kirjoitetut termit määritetään seuraavalla tavalla:

 

Lentoyhtiökumppanit: lentoyhtiöt, jotka KLM on nimittänyt lentoyhtiökumppaneiksi ja joiden lennoilla voidaan ansaita Blue Credit -pisteitä ja käyttää palkintolippuja. KLM:n lentoyhtiökumppanien päivitetty luettelo on BlueBiz-verkkosivustolla.

 

Palkintolippu: KLM:n lippu (074-asiakirja), joka voidaan saada lunastamalla Blue Credit -pisteitä

 

Blue Credit -pisteet: pisteet, joita jäsenet ansaitsevat ostaessaan KLM:n lippuja (074-asiakirja) näiden ehtojen ja edellytysten mukaisesti

 

BlueBiz-saldo: yleiskatsaus kaikista tapahtumista, joita jäsen on tehnyt BlueBiz-ohjelmassa ja joista Blue Credit -pisteiden saldo koostuu

 

BlueBiz-ohjelma tai BlueBiz: KLM:n säästöohjelma, jonka kautta jäsenet, joiden työntekijät lentävät säännöllisesti KLM:llä ja/tai sen lentoyhtiökumppaneilla, voivat ansaita ja lunastaa Blue Credit -pisteitä

 

BlueBiz-julkaisut: yleinen nimi viestintäresursseille, joita BlueBiz käyttää tiedottaessaan säännöllisesti jäsenilleen, esim. BlueBiz-ohjelmaesite, BlueBiz-verkkosivusto ja BlueBiz-sähköpostit

 

BlueBiz-rekisterinumero: rekisterinumero, jonka KLM antaa yhteyshenkilölle, kun yritys noudattaa KLM:n jäsenyysehtoja

 

BlueBiz-palvelukeskus: paikallinen palvelukeskus, johon jäsenet voivat ottaa yhteyttä, jos heillä on kysyttävää BlueBiz-ohjelmasta

 

BlueBiz-palkintojen varaustyökalu: BlueBiz-ohjelman verkkosivustolla oleva online-työkalu, joka on tarkoitettu palkintolippujen varauksiin

 

Yhteyshenkilö: henkilö, joka rekisteröi itsensä jäsenen yhteyshenkilönä rekisteröitymismenettelyn aikana ja jolla on valtuudet liittää jäsen BlueBiz-ohjelmaan sekä yhteisvastuullisesti edustaa mainittua jäsentä hänen jäsenyytensä aikana

 

Alennussopimus: KLM:n ja yrityksen välinen sopimus, jonka perusteella yritys saa alennuksia, säästöpisteitä ja/tai etuja KLM:ltä ja/tai sen lentoyhtiökumppaneilta muuten kuin BlueBiz-ohjelman kautta

 

KLM: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM Royal Dutch Airlines), jonka rekisteröity toimipaikka on Amstelveenissä, Alankomaissa

 

Jäsen: ilman alennussopimusta oleva yritys, jonka toimipaikka on rekisteröity ja tunnustettu Suomessa ja joka on rekisteröity yhteyshenkilönsä toimesta jäseneksi BlueBiz–ohjelman verkkosivustolla

 

Muut palkinnot: muut BlueBiz-ohjelman tarjoamat palkinnot kuin palkintoliput

 

Ehdot ja edellytykset: kaikkiin jäseniin sovellettavat ehdot, joita noudatetaan sopimussuhteessa KLM:n ja jäsenten välillä BlueBiz-ohjelmassa 

 

Rekisteröintipäivämäärä: päivämäärä, jona KLM on lähettänyt sähköpostin jäsenelle vahvistaakseen tämän rekisteröitymisen BlueBiz-ohjelmaan

Matkatoimisto: IATA- tai ei-IATA-matkatoimisto tai matkanjärjestäjä

 

1.2. Yleistä

1.2.1. Rekisteröityessään BlueBiz-ohjelman jäseneksi jäsen ilmaisee suostumuksensa näihin ehtoihin ja edellytyksiin ja nimenomaisesti suostuu olemaan sitoutunut noudattamaan niitä. KLM pidättää itsellään oikeuden muuttaa ehtoja ja edellytyksiä tai poistaa ne kokonaan, mukaan lukien säästö- ja käyttörakenne, ja/tai lopettaa BlueBiz-ohjelman kokonaisuudessaan. Ilmoitukset ohjelmamuutoksista, mukaan lukien muutokset ehtoihin ja edellytyksiin, on tehtävä BlueBiz-julkaisujen kautta ja ne astuvat voimaan heti, kun KLM on niistä ilmoittanut. Jäsenien katsotaan hyväksyneen muutos, jos he eivät jätä kirjallista vastalausetta KLM:lle 30 päivän sisällä ilmoituksesta ja/tai keräävät Blue Credit -pisteitä tämän ajanjakson aikana. Jos jäsen ei suostu johonkin tiettyyn muutokseen, hän voi lopettaa jäsenyytensä, kuten on selitetty kohdassa 1.2.2. KLM pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin tiedottamaan jäsenille BlueBiz-ohjelman muutoksista ja/tai lopettamisesta, mutta ei ole vastuussa mistään mainituista muutoksista ja/tai lopetuksista aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista. 

 

1.2.2. Nämä ehdot ja edellytykset ohjaavat osapuolten välistä suhdetta vielä sopimuksen päättymisen jälkeenkin, rajoittamatta kummankaan osapuolen oikeutta päättää sopimus ennenaikaisesti. Jos jäsen haluaa lopettaa jäsenyytensä, hänen täytyy välittömästi ilmoittaa siitä KLM:lle, eikä hän voi tästä hetkestä eteenpäin enää kerätä Blue Credit -pisteitä. Säästetyt Blue Credit -pisteet voidaan käyttää viimeistään kahden vuoden sisällä jäsenyyden päättymisestä. Jos KLM lopettaa BlueBiz-ohjelman, jäsenet eivät voi enää kerätä Blue Credit -pisteitä sen jälkeen, kun peruutusilmoitus on annettu. Näissä olosuhteissa kaikki kertyneet Blue Credit -pisteet voidaan käyttää vielä seuraavan kuuden kuukauden aikana BlueBiz-ohjelman lopettamisen jälkeen. KLM:llä on oikeus lopettaa jäsenen jäsenyys välittömästi ja/tai peruuttaa BlueBiz-saldo, mukaan lukien kaikki kertyneet ja kertyvät Blue Credit -pisteet ja palkintoliput, seuraavissa tapauksissa: oleellinen harhaanjohtaminen, petos, näiden ehtojen ja edellytysten oleellinen rikkominen, BlueBiz-ohjelman väärinkäyttö, mukaan lukien ohjelman käytäntöjen, menettelyjen tai KLM:n työntekijän ohjeiden noudattamatta jättäminen, tai jäsenen, hänen yhteyshenkilönsä ja/tai työntekijöiden sopimaton käytös, mukaan lukien mikä tahansa sopimaton tai häiritsevä käytös KLM:ää, lentoyhtiökumppaneita ja/tai KLM:ään sidoksissa olevia yhtiöitä kohtaan. Jos jäsen siirtää rekisteröidyn toimipaikkansa pois Suomesta ja/tai hänen kaupparekisterinumeronsa peruutetaan, jäsen lopettaa toimintansa (vastentahtoisesta) selvitystilasta johtuen tai lopettaa liiketoimintansa mistä tahansa muusta syystä, KLM:llä on oikeus lopettaa jäsenen jäsenyys välittömästi ja/tai peruuttaa BlueBiz-saldo ja kaikki kertyneet ja kertyvät Blue Credit -pisteet.

Jos jäsen ei ole kerännyt yhtään Blue Credit -pistettä 12 kuukauden ajanjakson aikana, KLM pidättää itsellään oikeuden lopettaa jäsenen jäsenyyden. Siinä tapauksessa jäsen ei enää voi kerätä yhtään Blue Credit -pistettä sen jälkeen, kun ilmoitus peruutuksesta on annettu, ja kaikki kertyneet Blue Credit-pisteet täytyy käyttää kuuden kuukauden sisällä jäsenyyden päättymisestä.

 

1.2.3. KLM käyttää BlueBiz-julkaisuja ilmoittaakseen jäsenille mahdollisuuksista vaihtaa Blue Credit -pisteitä palkintolippuihin ja muihin palkintoihin, jotka riippuvat saatavuudesta ja kapasiteetinhallinnasta varaamishetkellä. KLM pidättää itsellään oikeuden liittää palkintolippuihin ja muihin palkintoihin ylimääräisiä ehtoja koska tahansa, lisämaksut mukaan lukien, sekä tehdä muutoksia ja/tai nostaa tarvittavien Blue Credit -pisteiden määrää. KLM pyrkii kohtuullisella vaivannäöllä varmistamaan, että palkintoliput ja muut jäsenille saatavilla olevat mainostetut palkinnot ja edut sekä mahdollisuudet ansaita Blue Credit -pisteitä ovat todellisuudessa saatavilla. KLM ei kuitenkaan takaa niiden saatavuutta. 

 

1.2.4. KLM:n kuljetusehdot, kuten ne on arkistoitu Haagin käräjäoikeuden haltuun, soveltuvat kaikkiin KLM:n lentoihin ja ovat saatavilla pyynnöstä. Lentoyhtiökumppanien lennoilla ja/tai muilla palkinnoilla, joita KLM:n nimetyt yhteistyökumppanit tarjoavat, on voimassa näiden osapuolten ehdot. 

 

1.3. Rekisteröinti

 

1.3.1. Vain yritykset, joilla ei ole alennussopimusta, voivat rekisteröityä jäsenyyttä varten BlueBiz-ohjelman verkkosivustolla, mikäli niillä on rekisteröity ja tunnustettu toimipaikka Suomessa. BlueBiz-jäsenyys on mahdollista vain, jos jäsenellä on Internet-yhteys ja jos vain yksi yhteyshenkilö nimitetään rekisteröintimenettelyn aikana. 

 

1.3.2. Matkatoimistot, matkanjärjestäjät ja (niihin sidoksissa olevat) matkoja myyvät organisaatiot on suljettu pois BlueBiz-ohjelman jäsenyydestä. 

 

1.3.3. Kun rekisteröintimenettely on suoritettu BlueBiz-verkkosivustolla, KLM tarkistaa, onko jäsenyyden ehdot täytetty, ja ilmoittaa yhteyshenkilölle jäsenyyden vahvistuksesta tai hylkäämisestä sähköpostilla niin pian kuin mahdollista. Jos yritys täyttää ehdot, KLM antaa yhteyshenkilölle BlueBiz-rekisterinumeron. Rekisterinumeroita ei myönnetä enempää kuin yksi jäsentä kohden. 

 

1.3.4. BlueBiz-ohjelman jäsenyys ei ole siirrettävissä. Lisäksi yhteyshenkilön on ilmoitettava KLM:lle välittömästi mistä tahansa muutoksesta jäsenen postiosoitteeseen, jäsenen virallisen rekisteröidyn toimipaikan siirtymisestä pois Suomesta, kaupparekisterimerkinnän poistamisesta, liiketoiminnan lopettamisesta ja mistä tahansa yhteyshenkilömuutoksesta. 

 

1.4. Blue Credit-pisteiden kerääminen

 

1.4.1. Jäsenet voivat kerätä Blue Credit -pisteitä KLM:n ja sen lentoyhtiökumppaneiden suorittamilla lennoilla, jos seuraavat ehdot täyttyvät: KLM:n lippu (074) ostettiin jäsenen tilille maassa, jossa jäsen on rekisteröity, lipun varausluokkaa tai hintaa ei ole suljettu pois ohjelmasta, KLM:n lippu on kirjoitettu jäsenen työntekijän nimelle ja sen lähtöpaikka on Suomessa, lento on KLM:n ja/tai jonkin sen lentoyhtiökumppanin suorittama, lipussa on ainakin yksi KLM:n lennonnumero ja lentoa varattaessa KLM:lle ilmoitetaan jäsenen BlueBiz-rekisterinumero ennen työntekijän lipun tulostamista. Blue Credit -pisteet hyvitetään BlueBiz-saldoon vain silloin, kun lento on tosiasiassa tapahtunut. 

 

1.4.2. Myönnämme jäsenille Blue Credit -pisteiden lisäksi Flying Blue -maileja Flying Blue -kanta-asiakasohjelman ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Flying Blue -maileja voi ansaita myös BlueBiz-ohjelman kautta saaduista palkintolipuista. Blue Credit -pisteitä ei anneta niistä lipuista, jotka on (osittain) maksettu käyttäen Blue Credit -pisteitä ja/tai Flying Blue -maileja.

 

1.4.3. Blue Credit -pisteet näkyvät BlueBiz-saldossa paikallisessa valuutassa (ID USD), ellei BlueBiz-ohjelman tapahtuman yleisnäkymä toisin osoita, ja nämä Blue Credit -pisteet annetaan vain yhdelle jäsenelle. Blue Credit -pisteitä ei voi vaihtaa rahaksi, niitä ei voi siirtää, myydä tai vaihtaa, eikä niitä voida lisätä toisten jäsenten BlueBiz-saldoihin. Jos jäsenet yhdistyvät tai vallataan, Blue Credit -pisteet voidaan siirtää toiseen BlueBiz-saldoon vain BlueBiz-palvelukeskuksen kirjallisen suostumuksen perusteella. Blue Credit -pisteet hyvitetään asianmukaiseen BlueBiz-saldoon 6–8 viikon aikana lennetyn lennon jälkeen. 

 

1.4.4. Blue Credit -pisteitä ei anneta jäsenille takautuvasti, ellei antamatta jättämistä ole aiheutettu tahallisesti tai ellei se ole tapahtunut KLM:n huolimattomuudesta, jolloin jäsen toimittaa KLM:n pyynnöstä lippunsa ja kopion tarkastuskortista BlueBiz-palvelukeskukseen. Jäsen vastaa siitä, että hän ilmoittaa KLM:lle työntekijän BlueBiz-rekisterinumeron ja Flying Blue -jäsennumeron.

 

1.4.5. Aiheutuneet verovelvollisuudet ja/tai muut rahalliset lisävelvollisuudet, jotka syntyvät BlueBiz-ohjelmasta ja/tai aiheutuvat palkintolippujen ja/tai muiden palkintojen käytöstä, ovat jäsenen vastuulla.

 

1.4.6. Tietyt erikoishintaluokkaan kuuluvat liput eivät oikeuta Blue Credit -pisteisiin ja KLM on sulkenut ne pois BlueBiz-ohjelmasta. BlueBiz-verkkosivustolla on ajan tasalla oleva luettelo poissuljetuista lipputyypeistä. 


1.5. Blue Credit -pisteiden käyttäminen

 

1.5.1. Ellei nimenomaisesti toisin mainita, vain yhteyshenkilö voi käyttää Blue Credit -pisteitä, eikä niitä voi käyttää yhdessä käteismaksun, Flying Blue -mailien tai muiden kanta-asiakasohjelmista saatujen etujen kanssa. 

 

1.5.2. Blue Credit -pisteet voidaan vaihtaa palkintolippuihin KLM:n ja lentoyhtiökumppanien lennoilla, jotka suoritetaan codeshare-lentoina KLM:n kanssa, jos lähtöpaikka on molemmissa tapauksissa Suomi. Blue Credit -pisteet vaihdetaan muihin palkintoihin BlueBiz-julkaisuissa esitettyjen ehtojen mukaisesti. 

 

1.5.3. Palkintolippuja ja muita palkintoja voidaan pyytää käyttäen BlueBiz -ohjelman verkkopohjaista palkintojenvaraustyökalua tai soittamalla BlueBiz-palvelukeskukseen, saatavuudesta ja BlueBiz-julkaisuissa kerrotuista varausehdoista riippuen. Palkintolippu ja/tai muu palkinto lähetetään yhteyshenkilölle BlueBiz-ohjelman tietokannassa olevaan osoitteeseen. Sähköiset liput (e-liput) lähetetään sähköpostitse. Kaikissa muissa tapauksissa liput lähetetään tavallisella postilla. KLM ei ole vastuussa mistään viivästyksistä, tai lippujen, e-lippujen ja/tai palkintojen katoamisesta tai toimittamatta jättämisestä tai virheellisestä toimituksesta, jos mainittu viivästys, katoaminen tai toimittamatta jättäminen tai virheellinen toimitus ei ole tapahtunut KLM:stä johtuvasta syystä, kuten esimerkiksi jos liput, e-liput ja/tai palkinnot ovat viivästyneet tai hävinneet postipalvelun ja/tai tullin menettelyjen vuoksi.

1.5.4. Blue Credit -pisteet esitetään BlueBiz-saldossa paikallisella valuutalla (tai sillä valuutalla, jolla KLM:n liput myydään) ja ne voidaan vaihtaa palkintolippuun, jos Blue Credit -pisteiden määrä vastaa lipun todellista kaupallista arvoa, kuten se on julkaistu tietokonevarausjärjestelmässä (CRS), sisältäen vastaavat (lentokenttä-) verot sekä lisämaksut polttoaineesta, turvallisuudesta, vakuutuksesta ja/tai muut lisämaksut, jotka liittyvät kyseiseen lentoon. Jos ylimääräisiä veroja ja/tai lisämaksuja peritään sen jälkeen, kun lippu on tilattu mutta ennen sen varsinaista toimitusta, KLM ilmoittaa siitä jäsenelle välittömästi. KLM:llä on oikeus periä jäseneltä maksu näistä kustannuksista. Jäsen voi maksaa mainitut kustannukset käteisellä tai Blue Credit -pisteillä, mikä ei rajoita jäsenen oikeutta peruuttaa tilauksensa.

 

1.5.5. Blue Credit -pisteitä voidaan vaihtaa lippuihin, joita tarjotaan yleisölle CRS:n kautta, poikkeuksena alennushintaiset liput, kuten ei-kaupalliset liput, sotilas- tai valtion liput, ilmaiset liput tai palkintoliput ja mitkä tahansa muut liput, joihin ei sovelleta normaalia myyntihintaa. KLM:llä on oikeus sulkea pois varausluokkia, mistä ilmoitetaan jäsenille. 

 

1.5.6. Varausluokkaan liittyvien ehtojen salliessa yhteyshenkilö voi vaihtaa ja/tai peruuttaa palkintoliput BlueBiz-ohjelman verkkosivustolla ennen lennon lähtöä. Palkintolippuun tehtävistä muutoksista tai sen perumisesta aiheutuvat kustannukset veloitetaan tariffiehtojen mukaisesti. Jos lippuun tehdään muutoksia, KLM veloittaa aiheutuneet kustannukset vähentämällä Blue Credit -pisteitä jäsenen tililtä ja/tai pyytämällä jäsentä maksamaan summan käteisellä ennen pyydettyjen muutosten käsittelyä. Jos jäsen peruuttaa palkintolipun, sitä vastaavat Blue Credit -pisteet hyvitetään tilille, kun vastaavat peruutuskustannukset on vähennetty. 

 

1.6. Henkilökohtaiset tiedot

 

1.6.1. KLM käsittelee ja käyttää jäsenen ja yhteyshenkilön BlueBiz-ohjelmassa käytettyjä henkilökohtaisia tietoja (”Henkilökohtaiset tiedot”) Alankomaiden soveltuvien tietosuojamääräysten, esim. Alankomaiden tietosuojalain (Wet Bescherming Persoonsgegevens), mukaisesti. KLM on ilmoittanut Alankomaiden tietosuojaviranomaiselle (College Bescherming Persoonsgegevens) näiden henkilökohtaisten tietojen käsittelymenetelmistä. 

 

1.6.2. Henkilökohtaisia tietoja käytetään ja luovutetaan BlueBiz-ohjelman asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi henkilökohtaisia tietoja käytetään KLM:n suoramarkkinointiin ja/tai viestintätarkoituksiin. Jos yhteyshenkilö ei tahdo vastaanottaa tietoja tuotteista ja palveluista, hän voi milloin tahansa halutessaan ilmoittaa siitä BlueBiz-palvelukeskukseen.

 

1.7. Tarkistukset

 

1.7.1. KLM pidättää oikeuden tarkistaa BlueBiz-ohjelman jäsenyyden milloin tahansa siitä yhteyshenkilölle etukäteen ilmoittamatta. Nämä tarkistukset on tarkoitettu auttamaan KLM:ää varmistamaan BlueBiz-ehtojen mukainen toiminta ja havaitsemaan petokset.

 

1.7.2. Jos tarkistuksen aikana havaitaan epäjohdonmukaisuuksia ja/tai rikkomuksia, KLM:llä on oikeus yksipuolisesti keskeyttää Blue Credit -pisteiden, palkintolippujen ja muiden palkintojen tai etujen käsittely, kunnes nämä epäjohdonmukaisuudet ja/tai rikkomukset on ratkaistu KLM:ää kohtuullisesti tyydyttävällä tavalla. KLM:llä on oikeus päättää jäsenyys kohdan 1.2.2 mukaisesti.

 

1.8. Vastuukysymykset ja sovellettavat lait

 

1.8.1. KLM tai muut osallistuvat yritykset eivät vastaa luvattomista jäseneksi rekisteröitymisistä ja/tai BlueBiz-ohjelman käytöstä ja/tai yhteyshenkilöiden vilpillisestä toiminnasta. Poikkeavan toiminnan ilmetessä kyseisen yhteyshenkilön on otettava yhteyttä BlueBiz-ohjelman palvelukeskukseen, jotta jäsenen BlueBiz-tilin käyttö estetään. Jäsen vastaa itse kaikista menetyksistä, jotka seuraavat (väitetystä) BlueBiz-tilin väärinkäytöstä, kuten Blue Credit -pisteiden luvattomasta lunastamisesta. KLM ei vastaa mistään vahingosta, kuolemasta, viiveestä, loukkaantumisesta tai menetyksestä, joka syntyy palveluista, palkinnoista tai eduista tai liittyy palveluihin, palkintoihin tai etuihin, joita KLM ja mukana olevat yritykset tarjoavat tai eivät tarjoa BlueBiz-ohjelmassa, paitsi, jos tällainen vahinko tai menetys syntyy KLM:n huolimattomuudesta tai on sen tahallisesti tai vastuuttomasti aiheuttama, vaikka se tiesi, että vahinkoa todennäköisesti syntyisi, paitsi siltä osin kuin on tosin säädetty (korjatussa) Varsovan yleissopimuksessa tai Montrealin yleissopimuksessa, riippuen kumpi niistä soveltuu tapaukseen. KLM ei vastaa mistään menetyksestä tai vahingosta, joka syntyy BlueBiz-ohjelman lopettamisesta tai siihen tehdyistä muutoksista tai minkään BlueBiz-ohjelmaan osallistuvan yrityksen peruuttamisen seurauksena. 

 

1.8.2. BlueBiz-ohjelmassa ja sen käytössä noudatetaan Alankomaiden lakia. Kaikki kiistat, jotka syntyvät näistä ehdoista tai niihin liittyen, ratkaisee toimivaltainen alankomaalainen tuomioistuin, paitsi jos lainmukaisesti sovellettavissa määräyksissä on toisin säädetty sopimukseen sovellettavista laeista ja toimivaltaisesta tuomioistuimesta riippumatta. Paikalliset lait ja asetukset voivat merkitä sitä, että KLM ei pysty tarjoamaan BlueBiz-ohjelman palveluja tai sen osia tietyissä maissa tai tietyille jäsenille. KLM ei vastaa lainsäädännön ja määräyksien mukaisesta toiminnasta ja pidättää itsellään oikeuden purkaa sopimuksen jäsenen kanssa ja/tai peruuttaa Blue Credit -pisteet.

 

1.9. Valitukset

 

1.9.1. Vaikka KLM pyrkii noudattamaan BlueBiz-ohjelman puitteissa huolellisuutta ja varovaisuutta, jäsenet voivat toimittaa BlueBiz-ohjelmaa tai sen osia koskevat valitukset BlueBiz-ohjelman palvelukeskukseen. Jos jäsenellä on palkintolippuja tai muita palkintoja koskevia valituksia, yhteyshenkilön tulee ilmoittaa niistä BlueBiz-ohjelman palvelukeskukseen kuuden kuukauden sisällä palkintolipun ja/tai muun palkinnon käytön jälkeen. 

 

1.9.2. BlueBiz-ohjelman palvelukeskukseen voidaan ottaa yhteyttä seuraavaan osoitteeseen ja puhelinnumeroon:

KLM BlueBiz: +62 21 2526730/35 alanro 234

Sähköposti: BlueBiz.id@klm.com .