Ehdot ja edellytykset

BlueBiz-ohjelmaan osallistuminen on helppoa ja ilmaista. Voit vaihtaa Blue Credit -pisteesi ilmaisiin lentoihin, jotka voit käyttää itse tai antaa ne jollekulle yrityksessäsi. Ehdot ja edellytykset löytyvät tästä.
 

Ehdot ja edellytykset, joita AIR FRANCE ja KLM soveltavat BlueBiz-ohjelmaan.

BlueBizin Yleiset ehdot – 1. tammikuuta 2018

Sisältö
1. Määritelmät
2. Yleiset tiedot
3. Jäsenyysehdot
4. Blue Credits -pisteiden ansaintaehdot
5. Blue Credits -pisteiden käyttöehdot
6. Yksityisyys
7. Tarkastus
8. Vastuu ja sovellettava laki
9. Vaatimukset

1. Määritelmät
Jollei jäljempänä toisin mainita, näissä Yleisissä ehdoissa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on seuraavat määritelmät:

Air France: Société Air France on Ranskan lain alainen osakeyhtiö ja sen pääoma on 126 748 775 euroa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee osoitteessa Rue de Paris 45, 95747 Roissy CDG Cedex, France. Se on rekisteröity Bobignyn kaupparekisteriin Registre du Commerce et des Sociétés numerolla 420 495 178.

KLM: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM Royal Dutch Airlines), Hollannin lain alainen osakeyhtiö. Yrityksen pääkonttori sijaitsee osoitteessa Amsterdamseweg 55, Amstelveen, Netherlands. Se on rekisteröity Amsterdamin kauppa- ja teollisuuskamarin numerolla 33014286.

Hallinnoija: Jäsenyrityksen työntekijä, jonka Jäsenyritys on valtuuttanut hallinnoimaan BlueBiz-tiliään Jäsenyrityksen puolesta ja edustamaan kyseistä yritystä BlueBiz-ohjelman puitteissa. Painotamme, että toinen henkilö tulee lisätä yhteystietoihin varahenkilöksi.
Blue Credits -pisteet: Jäsenyrityksen saamat pisteet, kun se ostaa lippuja ja matkustaa Air Francella, KLM:llä ja Osallistuvilla lentoyhtiöillä ja Muilla lentoyhtiökumppaneilla, BlueBiz-julkaisuissa kuvattujen ehtojen mukaisesti. Pisteillä voidaan hankkia BlueBiz-palkintoja.

BlueBiz-palkinto: BlueBiz-palkintoliput, Palkinnolla maksetut vaihtoehdot ja Muut BlueBiz-edut, jotka voidaan saada Blue Credits -pisteillä, BlueBiz-julkaisuissa kuvattujen ehtojen mukaisesti

BlueBiz-palkintolippu: lippu, joka on myönnetty Air Francen, KLM:n ja/tai Osallistuvien lentoyhtiöiden lennoille ja joka voidaan saada BlueBiz Credits -pisteillä, BlueBiz-julkaisuissa kuvattujen ehtojen mukaisesti.

BlueBiz-asiakasviite: BlueBiz-tilinumero, jonka AIR FRANCE tai KLM on luonut ja joka on ilmoitettu Jäsenyritykselle, kun se on hyväksynyt BlueBizin Yleiset ehdot. Tätä viitettä tulee käyttää kaikissa Jäsenyrityksen tililtä myönnetyissä lipuissa.

BlueBiz-palvelukeskus: palvelu, johon Jäsenyritys voi ottaa yhteyttä BlueBiz.com-verkkosivustolla (URL: https://www.bluebiz.com/en/service-centre) esittääkseen BlueBiz-ohjelmaan liittyviä kysymyksiä.

BlueBiz-ohjelma tai BlueBiz: AIR FRANCEn ja KLM:n ohjelma, joka on varattu yrityksille, joiden Työntekijät matkustavat Air Francella, KLM:llä ja Osallistuvilla lentoyhtiöillä. Jäsenyritykset voivat ansaita Blue Credits -pisteitä ja vaihtaa ne BlueBiz-palkintoihin, BlueBiz-julkaisuissa kuvattujen ehtojen mukaisesti.

BlueBiz-julkaisut: yleinen termi viestintätavoille, joita BlueBiz säännöllisesti käyttää päivittäessään BlueBiz-ohjelmaan kuuluvia kohteita, kuten BlueBiz-verkkosivuston osia Air Francen, KLM:n ja Osallistuvien lentoyhtiöiden verkkosivustoilla tai BlueBiz-sähköposteja.

BlueBiz-viite: Air Francen ja KLM:n luoma BlueBiz-tilinumero. Tämä numero lähetetään Jäsenyrityksen Hallinnoijalle, kun hän vahvistaa hyväksyvänsä Yleiset ehdot. Tilinumero tulee ilmoittaa aina kullekin varaukselle Jäsenyrityksen puolesta.

BlueBiz-tiliote: selvitys kaikista Jäsenyrityksen suorittamista toimenpiteistä BlueBiz-ohjelman puitteissa ja Blue Credits -pisteiden kokonaismäärästä.

Kaupallinen sopimus: sopimus Air Francen, KLM:n, Osallistuvien lentoyhtiöiden ja Yrityksen välillä Yrityksen hintaehtojen määrittämiseksi sen Työntekijöille, kun he matkustavat Air Francen ja/tai KLM:n ja/tai Osallistuvien lentoyhtiöiden lennoilla.

Jäsenyysmaa: maa, jossa Jäsenyritys sijaitsee (ja on tunnistettu rekisterinumerolla) ja missä se liittyi BlueBiz-ohjelmaan.

Voimaantulopäivä: päivä, jolloin Jäsenyritys liittyy BlueBiz-ohjelmaan ja sopimuksen ehdot tulevat voimaan sekä Air Francen ja KLM ilmoittavat ne Jäsenyritykselle vahvistussähköpostilla.

Työntekijä: henkilö, joka työskentelee jäsenyrityksen palkansaajana tai yhteistyökumppanina.

BlueBizin Yleiset ehdot: nykyiset Yleiset ehdot, jotka sääntelevät Air Francen, KLM:n ja Jäsenyrityksen välisiä suhteita.

Jäsenyritys: oikeushenkilö, joka on päättänyt osallistua BlueBiz-ohjelmaan, täyttänyt vaadittavat ehdot ja hyväksynyt BlueBizin Yleiset ehdot.

Muut BlueBiz-edut: edut, jotka eivät kuulu BlueBiz-palkintolippuihin jaPalkinnolla maksettuihin vaihtoehtoihin, joita on saatavilla Blue Credits -pisteillä.

Maksullinen vaihtoehto: Air Francen ja KLM:n tarjoamat oheispalvelut. Nämä tuotteet voidaan ostaa Blue Credits -pisteillä ja ne liittyvät joko varaukseen tai lipunostoon, riippuen Air Francen, KLM:n tai Osallistuvien lentoyhtiöiden saatavuudesta.

Osallistuvat lentoyhtiöt: lentoyhtiöt, jotka ottavat osaa BlueBiz-ohjelmaan ja käyttävät sitä yksinomaan yrityksille suunnattuna palveluna. Blue Credits -pisteitä BlueBiz-palkintolippuja voidaan ostaa ja/tai saada näiden lentoyhtiöiden operoimilla lennoilla, BlueBiz-julkaisuissa kuvattujen ehtojen mukaisesti. Osallistuvien yhtiöiden luetteloa voidaan muuttaa milloin tahansa, ja se on saatavilla Air Francen ja KLM:n verkkosivustoilla.

Muut lentoyhtiökumppanit: muut lentoyhtiöt, jotka Air France ja KLM ovat ottaneet lentoyhtiökumppaneikseen. Blue Credits -pisteitä BlueBiz-palkintolippuja voidaan ostaa ja/tai saada näiden lentoyhtiöiden operoimilla lennoilla, BlueBiz-julkaisuissa kuvattujen ehtojen mukaisesti. Muiden lentoyhtiökumppaneiden luetteloa voidaan muuttaa milloin tahansa ja se on saatavilla Air Francen ja KLM:n verkkosivustoilla.

Matkatoimistot: IATA- tai ei-IATA-matkatoimistot tai Matkanjärjestäjät.

2. Yleiset tiedot
2.1. Kun yrityksestä tulee BlueBiz-ohjelman jäsen, Jäsenyritys hyväksyy BlueBizin Yleiset ehdot ja suostuu noudattamaan niitä. Air France ja KLM pidättävät itsellään oikeuden poistaa tai muuttaa Yleisiä ehtoja etenkin siltä osin, kun ne koskevat Blue Credits -pisteiden ansaintamallia ja koko BlueBiz-ohjelman irtisanomista. Muutokset BlueBiz-ohjelmaan sekä Yleisiin ehtoihin, tehdään BlueBiz-julkaisujen kautta ja ne astuvat voimaan Air Francen ja KLM:n ilmoittaessa niistä. Jäsenyrityksen oletetaan hyväksyvän muutokset, jos se ei lähetä Air Francelle ja KLM:lle kirjallista vaatimusta 30 päivän kuluessa ja/tai käyttää BlueBiz-tiliään, ansaitsee Blue Credits -pisteitä tai pyytää BlueBiz-palkintoa BlueBiz-ohjelman puitteissa tänä ajanjaksona. Jos Jäsenyritys ei hyväksy muutosta, se voi irtisanoa sopimuksen kohdan 2.2 mukaisesti. Air France ja KLM suostuvat toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet ilmoittaakseen Jäsenyritykselle BlueBiz-ohjelmaan tehdyistä muutoksista tai sen päättymisestä, mutta Air France ja KLM eivät vastaa muutoksista tai irtisanomisesta aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista.
2.2 Jos Jäsenyritys haluaa irtisanoa sopimuksen, sen tulee ilmoittaa siitä Air Francelle ja KLM:lle välittömästi sähköpostitse , eikä se ansaitse enää Blue Credits -pisteitä. Aiemmin ansaitut Blue Credits -pisteet voidaan käyttää kahdeksan kuukauden kuluessa sopimuksen irtisanomisesta.
2.3. Jos Air France ja KLM irtisanovat BlueBiz-ohjelman kokonaan, Jäsenyritys ei enää ansaitse Blue Credits -pisteitä irtisanomista koskevan ilmoituksen jälkeen. Tällöin aiemmin ansaitut Blue Credits -pisteet voidaan käyttää kuuden kuukauden kuluessa BlueBiz-ohjelman lopettamisesta.
2.4 Blue Credits -pisteiden ja BlueBiz-palkintojen myyminen, ostaminen, välitys, jälleenmyynti, vaihto tai kauppa korvausta vastaan on kiellettyä. Sopimusta rikkovat osapuolet, mukaan lukien matkustajat, jotka käyttävät BlueBiz-palkintolippuja, Palkinnolla maksettuja vaihtoehtoja tai Muita BlueBiz-etuja, ovat vastuussa vahingoista ja oikeudenkäyntikuluista.
2.5 Kun kyseessä on väärä tiedoksianto, petos, Yleisten ehtojen rikkomus tai ehtojen vastainen BlueBiz-ohjelman käyttö, kuten BlueBiz-ohjelman toimintaohjeiden tai Air Francen ja KLM:n työntekijöiltä saatujen ohjeiden noudattamatta jättäminen, virheellinen hallinnointi Jäsenyrityksen Hallinnoijan ja/tai Työntekijöiden toimesta ja erityisesti, jos kyseessä on Air Francelle, KLM:lle ja Osallistuville lentoyhtiöille ja/tai Air Francen ja/tai KLM:n yrityskumppaneille aiheutettu vaikeus ja häirintä, Air Francella ja KLM:llä on täysi oikeus toteuttaa välittömästi seuraavat toimet:
(i) irtisanoa Jäsenyrityksen kanssa tehty sopimus välittömästi;
(ii) ja/tai nollata BlueBiz-tiliote ja siten kaikki ansaitut Blue Credits -pisteet tai käyttämättömät BlueBiz-palkinnot;
(iii) vaatia tarvittaessa Jäsenyritykseltä maksu täydestä sovellettavasta hinnasta mistä tahansa matkan osasta tai Maksullisista vaihtoehdoista, joita on käytetty BlueBiz-palkinnon yhteydessä ja jotka on hankittu vilpillisesti. Jos Jäsenyritys siirtää pääkonttorinsa pois Jäsenyysmaasta tai jos Jäsenyritys lopettaa toimintansa selvitystilan tai jonkun muun syyn takia, Air Francella ja KLM:llä on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi ja/tai nollata BlueBiz-tiliote ja kaikki ansaitut Blue Credits -pisteet.
2.6. Jos Jäsenyritys ei ansaitse Blue Credits -pisteitä 36 kuukauden aikana, Air Francella ja KLM:llä on oikeus irtisanoa sopimus kyseisen Jäsenyrityksen kanssa.
2.7. Air France ja KLM käyttävät BlueBiz-julkaisuja tiedottaakseen Jäsenyrityksille mahdollisuuksista muuntaa Blue Credits -pisteitä BlueBiz-palkinnoiksi, jotka riippuvat saatavuudesta ja kapasiteettitarkistuksesta varaushetkellä. Air France ja KLM varaavat oikeuden asettaa lisäehtoja BlueBiz-palkintojen saamiselle milloin tahansa, erityisesti oikeuden tehdä muutoksia ja/tai korottaa tarvittavien Blue Credits -pisteiden määrää. Air France ja KLM pyrkivät aktiivisesti varmistamaan, että saatavilla olevaksi esitelty BlueBiz on aina todella Jäsenyritysten saatavilla. Air France ja KLM eivät kuitenkaan voi taata eikä vahvistaa, että edellä mainitut edut ovat saatavilla.
2.8 BlueBizin Yleisten ehtojen täytäntöönpanon yhteydessä Air France ja KLM varaavat oikeuden ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa asianmukaisiin oikeustoimiin Jäsenyritystä vastaan, ja ne voivat periä vahingonkorvauksia ja asianajopalkkioita sekä oikeudenkäyntikuluja.
2.9. KLM:n yleiset kuljetusehdot sellaisena, sellaisina kuin ne on rekisteröity Haagin tuomioistuimessa, koskevat kaikkia KLM:n lentoja ja ne löytyvät osoitteesta www.klm.com.
Air Francen yleiset kuljetusehdot koskevat kaikkia Air Francen lentoja ja ne löytyvät osoitteesta www.airfrance.com.
Lennoilla, joita operoivat Osallistuvat lentoyhtiöt ja Muut lentoyhtiökumppanit, sovelletaan kyseisen lentoyhtiön yleisiä kuljetusehtoja.

3. Jäsenyysehdot
3.1. Vain yritykset, jotka eivät ole tehneet Kaupallista sopimusta (ja/tai ovat juuri neuvottelemassa tai sopimassa siitä) ja joiden pääkonttorit sijaitsevat Jäsenyysmaassa, voivat liittyä BlueBiz-ohjelmaan. Yrityksen on nimitettävä Hallinnoija jäsenyysprosessin aikana. Hallinnoijan on oltava BlueBiz-sopimuksen allekirjoittavan yrityksen Työntekijä.
Yritys täyttää jäsenyyshakemuslomakkeen, joka on saatavilla Air Francen, KLM:n ja Osallistuvien lentoyhtiöiden verkkosivustoilla tai Matkatoimistoissa. Yrityksen on lisäksi hyväksyttävä samalla Yleiset ehdot. Työntekijä, joka lähettää jäsenhakemuksen yrityksensä puolesta vahvistaa, että yritys on hyväksynyt kyseisen toimenpiteen.
Hallinnoijan sähköpostiosoite on annettava jäsenyysprosessin aikana. Kaikki yhteydenpito koskien BlueBiz-ohjelmaa lähetetään tähän sähköpostiosoitteeseen.
Liittymisen vahvistamisen jälkeen Hallinnoijaa pyydetään nimeämään varalle toinen yhteyshenkilö.

3.2 BlueBiz-ohjelmaan rekisteröityessään Jäsenyritys hyväksyy vastaanottavansa BlueBiz-viestejä, mikä on BlueBiz-ohjelman perusosa. Jäsenyrityksellä on velvollisuus ilmoittaa Air Francelle ja KLM:lle käytössä oleva sähköpostiosoite, postiosoite, jotta se voi saada BlueBiz-viitenumeronsa, salasanansa ja BlueBiz-viestejä. Jos Jäsenyritys vaihtaa sähköpostiosoitetta, postiosoitetta, Hallinnoijaa ja/tai toista yhteyshenkilöä, Jäsenyrityksen tulee ilmoittaa siitä välittömästi Air Francelle ja KLM:lle kirjallisesti tai Air Francen, KLM:n tai Lentoyhtiökumppanien B2C-sivustojen BlueBiz-sivujen kautta.

3.3. Yritys lähettää vain yhden hakemuslomakkeen BlueBiz-ohjelmaan ja saa käyttöönsä vain yhden BlueBiz-viitenumeron.

3.4. Matkatoimistot (tai niiden kumppanit) eivät saa liittyä BlueBiz-ohjelmaan. Matkatoimistojen Työntekijöitä ei hyväksytä Hallinnoijiksi yritysten puolesta.

3.5. Kun jäsenyysmenettelyt on suoritettu, Air France ja KLM tarkistavat, että BlueBiz-ohjelman liittymisehdot täyttyvät ja ilmoittavat Hallinnoijalle sähköpostitse mahdollisimman pian yrityksen hyväksymisestä tai epäämisestä sähköpostitse. Jäsenyritys vastaa BlueBiz-viitenumeronsa ja salasanansa käytöstä. Air France ja KLM varaavat oikeuden kieltäytyä rekisteröimästä yritystä, joka ei täytä vaadittuja ehtoja BlueBiz-ohjelmaan osallistumiselle.

3.6. BlueBiz-tiliä ei voida siirtää, ja Hallinnoijan on ilmoitettava Air Francelle ja KLM:lle välittömästi kaikista osoitteiden muutoksista, pääkonttorinsa siirrosta Jäsenyysmaasta tai toiminnan lopettamisesta selvitystilan vuoksi, jne.

4. Blue Credits -pisteiden ansaintaehdot
4.1. Jäsen voi ansaita Blue Credits -pisteitä Air Francen, KLM:n, Osallistuvien lentoyhtiöiden ja Muiden lentoyhtiökumppaneiden lennoilla, kuten BlueBiz-julkaisuissa tarkemmin kuvataan. Jäsenyritys ansaitsee Blue Credits -pisteitä lentopäivänä voimassa olevan Blue Credits- ansaintamallin mukaan, kunhan seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Tlippu on Jäsenyrityksen maksama ja se on Jäsenyrityksen Työntekijän nimissä;
  • Tlipussa ilmoitettu varausluokka ja hinta eivät ole rajattuja BlueBiz-ohjelman ulkopuolelle;
  • BlueBiz-viitenumero on ilmoitettu varaushetkellä ja se on kirjattu varaustiedostoihin.
Muissa tapauksissa lippuja ei voida ottaa huomioon Blue Credits -pisteiden ansaitsemisessa. Blue Credits -pisteet myönnetään, kun lento on suoritettu. BlueBiz-palkinto ei kerrytä Blue Credits -pisteitä.
4.2. Flying Blue -palkinto tai Osallistuvien lentoyhtiöiden kanta-asiakasohjelma ei oikeuta saamaan Blue Credits -pisteitä.
4.3. Blue Credits -pisteet ovat voimassa kaksi kalenterivuotta siitä päivästä, jona ne on merkitty BlueBiz-tiliotteeseen, edellä 2 artiklassa määritellyin edellytyksin.
4.4. Blue Credits -pisteitä ei voida jakaa eikä niillä ole kaupallista vaihtoarvoa; niitä ei voida korvata rahallisesti eikä niitä voida niiden arvoon liittyvästä harkinnasta huolimatta siirtää tai antaa toiselle BlueBiz-tilille. Jäsenyrityksen fuusion tai hankinnan yhteydessä Blue Credits -pisteet voidaan siirtää toiselle BlueBiz-tilille vain BlueBiz-palvelukeskuksen nimenomaisella kirjallisella sopimuksella. Blue Credits -pisteet hyvitetään vastaavalle BlueBiz-tilille kuudesta kahdeksaan viikon kuluttua matkasta edellyttäen, että Air Francen ja KLM: n lisäkäsittely ei aiheuta lisäviivytystä. BlueBiz-tiliote on Hallinnoijan käytettävissä milloin tahansa Air Francen ja KLM:n verkkosivustoilla.
4.5. Jos BlueBiz-viitenumeroa ei ilmoiteta varauksen yhteydessä, Hallinnoija voi pyytää lunastamattomia Blue Credits -pisteitä hyvitettäväksi tililleen kuuden kuukauden kuluessa lennosta käyttäen lunastamattomien pisteiden pyyntölomaketta, joka on saatavilla Air Francen ja KLM:n verkkosivustoilla.
Blue Credits -pisteitä ei voida hyvittää, jos lennot on lennetty ennen liittymistä
4.6. Mahdolliset verovaatimukset ja/tai taloudelliset vaatimukset, jotka liittyvät BlueBiziin ja/tai ovat seurausta BlueBiz-palkinnoista, ovat Jäsenyrityksen vastuulla.
4.7. Joistakin erikoishinnoista ei kerry Blue Credits -pisteitä, eivätkä ne sisälly BlueBiz-ohjelmaan Air Francella ja KLM:llä tai Osallistuvilla lentoyhtiöillä. BlueBiz-ansaintamallit esitetään Air Francen, KLM:n ja Osallistuvien lentoyhtiöiden verkkosivustoilla.

5. Blue Credits -pisteiden käyttöehdot
5.1. Vain BlueBizin Hallinnoija voi vaihtaa Blue Credits -pisteitä BlueBiz-ohjelmassa saatavilla oleviksi BlueBiz-palkinnoiksi Jäsenyrityksen Työntekijän nimissä. Niitä ei voida vaihtaa rahaan, Flying Blue -maileihin tai muihin kanta-asiakasohjelmista saatuihin etuihin, muita nimenomaisesti ilmoitettuja tapauksia lukuun ottamatta.
5.2 Blue Credits -pisteitä voidaan vaihtaa BlueBiz-palkintoihin Air Francen ja KLM:n verkkosivustoilla BlueBiz-julkaisuissa kuvatuilla tavoilla.
5.3. BlueBiz-palkintoja voidaan saada riippuen lentojen ja/tai Maksullisten vaihtoehtojen saatavuudesta, varausehdoista, jotka ilmoitetaan BlueBiz-julkaisuissa, ja kun Blue Credits -pisteitä on riittävästi. Sähköisten lippujen tiedot (e-liput, EMD-kupongit Maksullisille vaihtoehdoille) lähetetään sähköpostiin, joka löytyy BlueBiz-palkintojen varaustiedostosta. Hallinnoija saa sähköpostin, joka vahvistaa Jäsenyrityksen BlueBiz-tililtä veloitettujen Blue Credits -pisteiden määrän, joka vastaa BlueBiz-palkintoihin tarvittua summaa. Air France ja KLM eivät ole vastuussa BlueBiz-palkintojen menetyksestä.
5.4. Blue Credits -pisteitä voidaan vaihtaa BlueBiz-palkintolippuihin yleisellä hinnalla (muut kuin yleishintaiset, alennushintaiset liput, kuten ilmaiset liput, palkintoliput, vauvojen tai lasten liput, sotilas- tai valtion liput, ilmaiset liput ja mitkä tahansa muut liput, joihin ei sovelleta tavallista yleishintaa, on rajattu pois). Air France, KLM ja Osallistuvat lentoyhtiöt varaavat oikeuden rajata pois tietyt varausluokat.
5.5. Hallinnoija voi muuttaa ja/tai peruuttaa BlueBiz-palkintoja käyttämällä BlueBiz-palvelukeskusta, jos hintasäännöt sen sallivat.
Kaikki BlueBiz-palkintoa koskevat muutospyynnöt on toimitettava BlueBiz-palvelukeskukselle ennen lennon lähtöä, voimassa olevan hintasäännön mukaisesti ja BlueBiz-palvelukeskuksen aukioloaikoina (palvelu on suljettu viikonloppuisin). BlueBiz-palkinnon muuttaminen voi voimassa olevista hintasäännöistä riippuen johtaa Blue Credits -pisteiden oikaisuun (veloitus tai hyvitys).
Kaikkien BlueBiz-palkintojen palautuspyyntöjen osalta Blue Credits -pisteiden palautus on mahdollisia voimassa olevien hintaehtojen mukaisesti.
Jos BlueBiz-palkintoa muutetaan ja/tai se peruutetaan, vain Blue Credits -pisteet voidaan palauttaa Jäsenyrityksen BlueBiz-tilille; käteispalautuksia ei tehdä.

6. Yksityisyys
6.1. Air France ja KLM käsittelevät ja käyttävät henkilötietoja, jotka liittyvät Jäsenyrityksen ja Hallinnoijan (Henkilötiedot) BlueBiz-ohjelmaan osallistumiseen, noudattaen voimassa olevia tietosuojasäännöksiä. KLM on ilmoittanut Alankomaiden tietosuojaviranomaisille ("College Bescherming Persoonsgegevens") näiden Henkilötietojen käsittelystä. Air France on ilmoittanut Ranskan tietosuojaviranomaisille ("Commission Nationale Informatique et Libertés" - CNIL) näiden Henkilötietojen käsittelystä.
6.2. Henkilötietoja käytetään ja vaihdetaan Air Francen, KLM:n, Osallistuvien lentoyhtiöiden ja Muiden lentoyhtiökumppaneiden välillä BlueBiz-ohjelman asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Henkilötietoja käytetään lisäksi Air Francen, KLM:n, Osallistuvien lentoyhtiöiden ja Muiden lentoyhtiökumppanien suoramarkkinointiin ja viestintään. Jos Hallinnoija ei halua vastaanottaa tietoja tuotteista ja palveluista, hän voi ilmoittaa siitä BlueBiz-palvelukeskukselle milloin tahansa. Hallinnoijalla on myös oikeus tutustua kaikkiin heitä koskeviin tietoihin ja muuttaa niitä.

7. Tarkastus
7.1. Air France ja KLM varaavat oikeuden tarkistaa milloin tahansa Jäsenyrityksen kelpoisuuden osallistua BlueBiz-ohjelmaan, ilmoittamatta siitä Hallinnoijalle etukäteen. Näiden tarkastusten tarkoituksena on auttaa Air Francea ja KLM:ää varmistamaan, että BlueBiz-ohjelman Yleisiä ehtoja noudatetaan, ja havaitsemaan petokset.
7.2 Air Francen ja KLM:n pyynnöstä Jäsenyrityksen on toimitettava alla mainitut tiedot, jotta Blue Credits -pisteitä ansaitsevan lipun tai BlueBiz-palkinnoista hyötyvän henkilön kelpoisuus voidaan tarkistaa:
(i) voimassa oleva todiste henkilöllisyydestä;
(ii) todiste siitä, että Jäsenyritys on todella maksanut liput ja ne on myönnetty Jäsenyrityksen Työntekijän nimissä;
(iii) tai muut asiakirjat, joilla tällainen kelpoisuus voidaan varmistaa.
Jos Jäsenyritys ei pysty toimittamaan näitä tietoja Air Francen ja KLM:n asettaman kohtuullisen ajan kuluessa, se johtaa automaattisesti Jäsenyrityksen sopimuksen keskeyttämiseen tai irtisanomiseen, kuten kohdassa 2.5 mainitaan.
7.3. Jos tarkastuksessa havaitaan väärinkäytöksiä ja/tai rikkomuksia, Air France ja KLM ovat oikeutettuja lykkäämään yksipuolisesti Blue Credits -pisteiden ansaintaa ja käyttämistä, kunnes väärinkäytökset ja/tai rikkomukset on Air Francen ja KLM:n mielestä tyydyttävästi selvitetty. Air Francella ja KLM:llä on oikeus irtisanoa sopimus kohdan 2.5 mukaisesti.

8. Vastuu ja sovellettava laki
8.1. Air France ja KLM eivät vastaa luvattomasta jäsenyydestä, BlueBiz-ohjelman väärinkäytöstä ja/tai Hallinnoijien tekemistä petoksista. Jos väärinkäytös havaitaan, kyseisen Hallinnoijan täytyy pyytää BlueBiz-palvelukeskusta estämään välittömästi Jäsenyrityksen tilin käyttö. Jäsenyritys on vastuussa kaikista (väitetystä) sopimattomasta BlueBiz-tilin käytöstä, kuten Blue Credits -pisteiden luvattomasta käytöstä. Air France ja KLM eivät vastaa mistään vahingoista, viivästyksistä, vammoista tai kuolemista, jotka liittyvät tai aiheutuvat palveluista tai eduista, jotka AIR FRANCE, KLM, Osallistuvat lentoyhtiöt ja Muut lentoyhtiökumppanit ovat tai eivät ole tarjonneet, elleivät nämä vahingot tai menetykset johdu Air Francen tai KLM:n tahallisesta huolimattomuudesta tai teosta, kun riskit ovat tiedossa, lukuun ottamatta toimenpiteitä, jotka on määritetty Varsovan sopimuksessa (korjattu versio) tai Montrealin sopimuksessa, tapauksesta riippuen. Air France ja KLM eivät vastaa mistään menetyksestä tai vahingosta, joka johtuu BlueBiz-ohjelman muutoksista tai irtisanomisesta.
8.2. BlueBiz-ohjelma noudattaa Ranskan lakia ja kaikki mahdolliset oikeudenkäynnit kuuluvat vain ja ainoastaan Pariisin kaupallisen tuomioistuimen (Tribunal de Commerce of Paris) alaisuuteen, lukuun ottamatta muita toimenpiteitä, jotka on määritetty sovellettavassa laissa siitä laista huolimatta, joka koskee sopimusta. Paikallinen lainsäädäntö saattaa estää Air Francea ja KLM:ää tarjoamasta koko BlueBiz-palvelua tai sen osaa tietyissä maissa tai tietyille yrityksille. Air France ja KLM eivät ole vastuussa, kun ne toimivat lainsäädännön mukaisesti ja varaavat oikeuden irtisanoa Jäsenyritysten sopimukset ja/tai nollata niiden Blue Credits -pisteet.
9.3. Nämä Yleiset ehdot on laadittu ranskaksi. Vaikka ne on käännetty, vain ranskankielinen versio on oikeudellisesti sitova.

9. Vaatimukset
9.1. Air Francen ja KLM:n BlueBiz-ohjelman puitteissa tehtävistä varotoimista huolimatta Jäsenyrityksien vaatimukset, jotka koskevat koko BlueBiz-palvelua tai sen osaa, on lähetettävä BlueBiz-palvelukeskukseen (URL: https://www.bluebiz.com/en/service-centre). Jos vaatimus koskee BlueBiz-palkintoja, on Hallinnoijan ilmoitettava siitä BlueBiz-palvelukeskukseen kuuden kuukauden kuluessa BlueBiz-palkinnon käyttämisestä.
9.2. BlueBiz-yhteystiedot ovat saatavilla paikallisilta Air Francen, KLM:n ja Osallistuvien lentoyhtiöiden paikallisilla verkkosivustoilla.