Tärkeää matkustustietoa

Lue huolellisesti alla olevat matkustustiedot. Näitä tietoja päivitettiin kesäkuussa 2017.

Matkatavarat

Haluaisitko tietää enemmän sallitusta matkatavaramäärästäsi? Katso, kuinka paljon matkatavaroita voit ottaa mukaan, sekä maksumme ja alennuksemme ylimääräisille matkatavaroille ja erikoismatkatavaroille.

Rajoitetut tai kielletyt tavarat

On olemassa lukuisia esineitä, joita ei saa kuljettaa käsimatkatavaroissa ja/tai ruumassa kuljetettavissa matkatavaroissa tai joiden kuljettaminen on rajoitettu. Lue lisää tiettyjä matkustamossa kuljetettavia tavaroita koskevista erityissäännöistämme.

Lähtöselvitys ja matkatavaroiden luovutusajat

Lähtöselvitysajat
Matkustajia pyydetään saapumaan hyvissä ajoin ennen lähtöä KLM:n lähtöselvitykseen ja lähtöportille, eikä ainakaan yhtään myöhemmin kuin, mitä KLM on ilmoittanut ajaksi. Lähtöselvitysajat vaihtelevat lentokentittäin. Lähtöselvitysajat saattavat myös vaihdella, jos lentosi operoi kumppaninamme oleva lentoyhtiö. Tarkista oikeat lähtöselvitysajat vastaavilta verkkosivuilta. Lennot operoivat lentoyhtiöt on mainittu varausvahvistuksessasi. Jos matkustajat eivät saavu ajoissa lähtöselvitykseen tai lähtöportille, KLM saa peruuttaa heille varatut paikat.

Katso lähtöselvitys- ja matkatavaroiden luovutusajat


Viivästykset, peruutukset ja koneeseen pääsyn epääminen

KLM tekee aina kaikkensa välttääkseen viivästyksiä, peruutuksia tai sitä, että matkustajan pääsy koneeseen joudutaan epäämään. Jos näin kuitenkin käy, KLM tarjoaa tukea ja hyvityksiä riippuen viivästyksen kestosta ja lentosi kestosta. Lisätietoja matkustajien oikeuksista koskien hyvityksiä ja/tai tukea saat esitteestä “Tuki ja hyvitykset”. Ole hyvä ja varmista, että yhteystietosi ovat meillä, jotta voimme tiedottaa sinua suoraan asioista.

Korvausvastuuseen liittyviä neuvoja kansainvälisille matkustajille

Matkustajille, joiden matka sisältää eri maan, kuin lähtömaan päätekohteen tai pysähdyksen, huomautetaan, että Varsovan yleissopimuksen ehdot saattavat päteä koko matkan ajan, mukaan lukien osa matkasta, joka on kokonaan lähtömaan tai kohdemaan sisällä. Sellaisille matkustajille, jotka ovat matkalla sovittuun pysähtymispaikkaan, pysähtymispaikasta pois tai pysähtymispaikalla Yhdysvalloissa, yleissopimus ja erityiset kuljetussopimukset, jotka ilmenevät sovellettavissa maksuissa, edellyttävät, että tiettyjen lentoyhtiöiden vastuun ja erityissopimusten osapuolten mukaan kuolema tai henkilökohtainen vamma on rajoitettu useimmissa tapauksissa olemaan ylittämättä 75 000 yhdysvaltain dollaria matkustajaa kohden ja että tämä vastuu ei ole riippuvainen lentoyhtiön laiminlyönneistä. Sellaisille matkustajille, jotka matkustavat lentoyhtiöllä, joka ei ole erityissopimuksen osapuoli, ja jotka eivät matkusta sovittuun pysähdyspaikkaan tai sieltä pois Yhdysvalloissa, lentoyhtiön vastuu kuoleman tai henkilökohtaisen loukkaantumisen tapauksissa matkustajille on rajoitettu useimmissa tapauksissa noin 10 000 tai 20 000 yhdysvaltain dollariin.
Lentoyhtiöiden nimet ja erityissopimusten osapuolet ovat saatavilla kyseisten lentoyhtiöiden kaikilta lipputoimistoilta ja niitä voi tarkastella pyynnöstä.
Lisäturvaa voi yleensä saada ostamalla vakuutuksen yksityiseltä yritykseltä. Sellaiseen vakuutukseen ei ole vaikutusta lentoyhtiön vastuun rajoituksilla, jotka ovat Varsovan yleissopimuksen tai kuljetuksen erityissopimuksien alaisia. Saadaksesi lisätietoja ota yhteyttä lentoyhtiöösi tai vakuutusyhtiösi edustajaan.
Huomio: Yllä mainitun korvausvastuun raja 75 000 yhdysvaltain dollaria sisältää oikeudelliset kustannukset ja maksut, paitsi silloin, jos korvausvaatimus tehdään erillisessä tapauksessa, jossa myönnetään oikeudelliset kustannukset ja maksut, jolloin raja on 58 000 yhdysvaltain dollaria pois lukien oikeudelliset kustannukset ja maksut.
Tämä on tiedonanto 69-2-65, jonka edellyttää U.S. DOT. Se ei vastaa Montrealin 1999 yleissopimuksen ehtoja, jotka voivat koskea matkaasi. Sen sisällön tarkkuudesta ei tehdä esitystä.

Edeltävistä seikoista huolimatta matkustaja saattaa kuulua suotuisampaan vastuujärjestelmään. Korvausvastuun rajoitukset matkallesi lennolla, joka on KLM:n operoima, ovat seuraavat:

  1. Matkustajan kuolemalle tai ruumiilliselle vammautumiselle ei ole rahallisia rajoituksia. KLM voi suorittaa kärsimyksiin suhteutetun ennakkomaksun hyvitykseen oikeutetulle henkilölle välittömien taloudellisten tarpeiden kattamiseksi;
  2. KLM:n korvausvelvollisuus rajoitetaan saapuvan matkatavaran tuhoutumisen, katoamisen, vahingoittumisen osalta 1 131 erityisnosto-oikeuteen (noin 1 230 EUR) todistettavien vahinkojen osalta. Mikäli matkatavarasi arvo ylittää tämän rajan, muistathan ilmoittaa ruumaan menevän matkatavaran arvon lähtöselvityksen yhteydessä, tai varmista että matkatavarasi on kokonaan vakuutettu ennen matkaa;
  3. Mikäli vahinko johtuu KLM:n lennon myöhästymisestä, rajoitetaan KLM:n korvausvelvollisuus 4 694 erityisnosto-oikeuteen (noin 5 100 EUR) todistettavien menetysten ja kustannusten osalta.

Mikäli matkaan on kuulunut muiden lentoyhtiöiden liikennöimiä lentoja, tulee sinun olla heihin yhteydessä saadaksesi tietoa heidän korvausvastuun rajoistansa.

Tämä tiedonanto on Euroopan yhteisön asetuksen (EY) nro 889/2002 mukainen.

Lentoyhtiön vastuu matkustajille ja heidän matkatavaroilleen

Vastuuvapauslauseke:
Tämä on tiedonanto, jonka Euroopan yhteisön asetus (EY) nro 889/2002 vaatii. Tätä tiedonantoa ei voi käyttää hyvitysvaatimuksen perustana eikä tulkitsemaan Montrealin yleissopimuksen asetuksien ehtoja, eikä se myöskään muodosta sopimuksen osaa sinun ja lentoyhtiön tai lentoyhtiöiden välillä.

Tiedonanto on epätarkka mainitessaan, että yli 113 100 SDR:n korvauksien tapauksessa lentoyhtiö ei voi kiistää hyvitysvaatimuksia. Montrealin yleissopimuksen asetuksen perusteella tilanne on seuraava: alle 113 100 SDR:n vahingoissa liittyen kuolemaan tai ruumiilliseen vammautumiseen johtuen koneessa tapahtuneesta onnettomuudesta tai onnettomuudesta nousun tai laskun aikana, lentoyhtiö ei voi poistaa tai rajoittaa vastuutaan, paitsi silloin, kun vahingonkärsijä huolimattomuudellaan vaikuttanut vahingon aiheutumiseen. Myös lentoyhtiön korvausvastuu koskien matkatavaroiden viivästymisiä, tuhoutumisia, katoamisia tai matkatavaroihin kohdistuneita vammoja on yhteensä 1 131 SDR todistetuille menetyksille ja maksuille paitsi jos matkustaja on tehnyt erityisen ilmoituksen korkeammasta arvosta lähtöselvityksen yhteydessä tai ostanut lisävakuutuksen.

Lentoyhtiön vastuu matkustajille ja heidän matkatavaroilleen
Tämä informaatiotiedonanto tiivistää yhteisön lentoyhtiöiden korvausvastuusäännöt, jotka vaaditaan yhteisön lainsäädännössä ja Montrealin yleissopimuksessa.

Hyvitys kuoleman tai vammojen tapauksessa 
Matkustajan kuolemalle tai ruumiilliselle vammautumiselle ei ole rahallisia rajoituksia. Lentoyhtiö ei voi kiistää hyvitysvaatimuksia alle 113 100 SDR:n (noin 123 000 EUR) vahingoille. Summan yli menevissä tapauksissa lentoyhtiö voi puolustaa itseään vaatimusta vastaan todistamalla, ettei vahinko johtunut lentoyhtiön huolimattomuudesta tai ollut muuten sen syytä.

Ennakkomaksut 
Jos matkustaja kuolee tai loukkaantuu, lentoyhtiön täytyy suorittaa ennakkomaksu välittömien taloudellisten tarpeiden kattamiseksi 15 päivän sisällä hyvitykseen oikeutetun henkilön tunnistamisesta. Kuolemantapauksessa tämä ennakkomaksu ei tule olemaan vähemmän kuin 16 000 SDR (noin 20 000 EUR).

Matkustajan viivästyminen 
Matkustajan viivästymisen tapauksessa lentoyhtiö on vastuullinen korvaamaan vahingot, paitsi silloin, jos se suoritti kaikki kohtuulliset toimenpiteet vahinkojen välttämiseksi tai jos sellaisten toimenpiteiden suorittaminen oli mahdotonta.
Matkustajan viivästymisen aiheuttamien vahinkojen korvausvastuu on rajoitettu 4 694 SDR:ään (noin 5 100 EUR).

Matkatavaroiden viivästyminen 
Matkatavaran viivästymisen tapauksessa lentoyhtiö on vastuullinen korvaamaan vahingot, paitsi silloin, jos se suoritti kaikki kohtuulliset toimenpiteet vahinkojen välttämiseksi tai jos sellaisten toimenpiteiden suorittaminen oli mahdotonta. Matkatavaroiden viivästymisen aiheuttamien vahinkojen korvausvastuu on rajoitettu 1 131 SDR:ään (noin 1 230 EUR).

Matkatavaroiden tuhoutuminen, katoaminen tai vahingoittuminen 
Lentoyhtiön korvausvastuu matkatavaroiden tuhoutumiseen, katoamiseen tai vahingoittumiseen on 1 132 SDR:n asti (noin 1 230 EUR). Kirjattujen matkatavaroiden kohdalla niistä on vastuu, vaikka vahingot eivät olisikaan lentoyhtiön syytä, paitsi silloin, kun matkatavara on viallinen. Kirjaamattomien matkatavaroiden kohdalla lentoyhtiö on vastuullinen vain omista virheistään.

Korkeammat matkatavaroiden korvausvastuun rajat 
Matkustaja voi hyötyä korkeammista matkatavaroiden korvausvastuun rajoista tekemällä erityisen ilmoituksen viimeisintään lähtöselvityksessä ja maksamalla lisämaksun.

Matkatavaroita koskevat valitukset 
Jos matkatavara on vahingoittunut, viivästynyt, kadonnut tai tuhoutunut, matkustajan tulee kirjoittaa valitus lentoyhtiölle niin pian kuin mahdollista. Kirjattujen matkatavaroiden vahinkojen kohdalla matkustajan on kirjoitettava valitus seitsemän päivän sisällä, viivästyksen kohdalla 21 sisällä, molemmissa tapauksissa alkaen siitä päivästä, kun matkustaja sai matkatavarat käyttöönsä.

Sopimuksen tehneen yhtiön ja lentoyhtiön korvausvastuu 
Jos lentoyhtiö, joka todellisuudessa operoi lennon ei ole sama, kuin sopimuksen tehnyt lentoyhtiö, matkustajalla on oikeus osoittaa valitus tai tehdä vahingonkorvausvaatimus kumpaa tahansa vastaan. Jos lentoyhtiön nimi tai koodi on ilmoitettu lipussa, kyseinen lentoyhtiö on sopimuksen tehnyt lentoyhtiö.

Oikeustoimia koskeva määräaika 
Kaikki oikeustoimet vahingonkorvauksien vaatimiseksi täytyy tehdä kahden vuoden sisällä lentokoneen saapumisesta tai siitä päivästä, jolloin lentokoneen olisi pitänyt saapua.

Tietojen perusta 
Yllä kuvailtujen sääntöjen perusta on Montrealin yleissopimuksessa 28. toukokuuta 1999, joka on pantu yhteisössä täytäntöön asetuksella (EY) nro 2027/97 (sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) nro 889/2002) ja jäsenvaltioiden kansallisella lainsäädännöllä.