Aseenkantoluvat ja lisenssit

Urheilu- ja metsästystarkoituksiin käytettäviä ampuma-aseita ja ammuksia saa kuljettaa ainoastaan ruumassa. Sinulla on myös oltava asianmukaiset luvat hallussasi.
 

Varaus, asiakirjat ja luvat

Voidaksesi ottaa ampuma-aseita ja/tai patruunoita lennolle, sinun on suoritettava seuraavat kolme toimenpidettä:

1.Tee varaus matkatoimiston tai KLM:n puhelinvarausten kautta

2.Varmista, että sinulla on alla luetellut asiakirjat:


3.Hae Hollannin tulliviranomaisilta lupa matkustaa aseen ja/tai patruunoiden kanssa Alankomaihin, Alankomaista tai Alankomaiden kautta (katso alla).

 

Hakumenettely aseen kanssa matkustamista varten

Voit hakea lupaa ampuma-aseiden ja patruunoiden kuljettamiseen täyttämällä hakemuslomakkeen meno- ja paluumatkaa varten ja toimittamalla kopiot seuraavista asiakirjoista:

  • Aseenkantoluvan haltijan passi
  • Aseenkantolupa
  • Sen maan kutsu tai lupa, jossa metsästystä suoritetaan

Voit ladata aseiden kuljetusluvan hakulomakkeen osoitteesta www.belastingdienst.nl  (vain englanniksi).

Hakemuskaavakkeita saa myös Hollannin tulliviranomaisilta seuraavasta osoitteesta:

Belastingdienst, Douane, Centrale dienst voor in- en uitvoer 
P. O. Box 3070
6401 DN HEERLEN

Hollannin tulliviranomaiset palauttavat sinulle lomakkeet ja luvan ja ilmoittavat kuljetuksesta tulliviranomaisille ja Schipholin lentokentän turvallisuusosastolle. Tämä prosessi saattaa kestää jopa kahdeksan viikkoa.

Matkan aikana sinun on pidettävä tarvittavat luvat mukanasi ja esitettävä ne pyydettäessä. Jos sinulla ei ole vaadittavia lupia mukanasi, ampuma-aseesi ja patruunasi voidaan takavarikoida viranomaisten taholta.

 

Poikkeukset: ei edellytetä lupaa

Seuraavien matkustajien ei tarvitse anoa lupaa Hollannin tulliviranomaisilta:

  • Alankomaissa asuvat metsästäjät, jotka matkustavat Alankomaihin tai Alankomaista ja joilla on voimassa oleva metsästyslupa. Metsästysluvassa on oltava maininta kyseessä olevista ampuma-aseista.
  • Alankomaissa asuvat ampumaseuran jäsenet Alankomaista tai Alankomaihin matkustettaessa mutta vain, jos he voivat esittää kirjallisen kutsun tai lausunnon kohdemaan ampumaseuralta
  • EU-maan passin haltijat, jotka matkustavat Euroopan unionin alueella ja joilla on Euroopan unionin virallinen ampuma-asepassi. Euroopan unionin ampuma-asepassin on oltava kyseessä olevan matkustajan nimellä ja koskettava kyseessä olevaa ampuma-asetta. Huomautus: jotkut EU-maat myöntävät ampuma-asepasseja, joilla ei ole EU:n viitenumeroa. Tällaisten passien omistajilla on oltava aseenkantolupa.
  • Armeijan henkilökunta matkustaessaan hallituksen ohjeiden mukaan (NATO, Yhdistyneet Kansakunnat).