Γενικοί όροι μεταφοράς επιβατών και αποσκευών

Όταν κάνετε κράτηση σε μια πτήση με την KLM αποδέχεστε τους γενικούς μας όρους μεταφοράς επιβατών και αποσκευών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους τρεις συνδέσμους στο κάτω μέρος της σελίδας για να διαβάσετε όλα τα άρθρα.
 • ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ

 • ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • ΑΡΘΡΟ 3: ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

 • ΑΡΘΡΟ 4: ΝΑΥΛΟΙ, ΕΞΟΔΑ, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

 • ΑΡΘΡΟ 5: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 • ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 • ΑΡΘΡΟ 7: ΕΙΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

 • ΑΡΘΡΟ 8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ/ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ

 • ΑΡΘΡΟ 9: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 • ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

 • ΑΡΘΡΟ 11: ΩΡΑΡΙΑ – ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

 • ΑΡΘΡΟ 12: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΤΗΣΕΩΝ

 • ΑΡΘΡΟ 13: ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ

 • ΑΡΘΡΟ 14: ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

 • ΑΡΘΡΟ 15: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 • ΑΡΘΡΟ 16: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

 • ΑΡΘΡΟ 18: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

 • ΑΡΘΡΟ 19: ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ

 • ΑΡΘΡΟ 20: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ