Γενικοί όροι μεταφοράς επιβατών και αποσκευών

Όταν κάνετε κράτηση σε μια πτήση με την KLM αποδέχεστε τους γενικούς μας όρους μεταφοράς επιβατών και αποσκευών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους τρεις συνδέσμους στο κάτω μέρος της σελίδας για να διαβάσετε όλα τα άρθρα.

Περιεχόμενα

ΑΡΘΡΟ Ι: ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΡΘΡΟ ΙΙ: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ: ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΑΡΘΡΟ IV: ΝΑΥΛΟΙ, ΤΕΛΗ, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ V: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ VI: ΕΛΕΓΧΟΣ (CHECK-IN)/ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ VII: ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ VIII: ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
ΑΡΘΡΟ ΙΧ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ Χ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ XI: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ
ΑΡΘΡΟ XII: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ XIII: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ XIV: ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ XV: ΕΥΘΥΝΗ
ΑΡΘΡΟ XVI: ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΩ ΕΥΘΥΝΗΣ
Παράρτημα

ΑΡΘΡΟ I - V  
ΑΡΘΡΟ VI - X  
ΑΡΘΡΟ XI – XVI   
Παράρτημα