Article 11- 16

Articles 11 to 16 of our general conditions of carriage for passengers and baggage.

ARTICLE 11: SCHEDULES

11.1 The flights and flight Schedules listed in the Schedule Indicators are not binding in any way and thus have no contractual value. These are solely intended to inform Passengers of the flights offered by the Carrier. Said Schedule Indicators are not definitive and are liable to be changed after their publication date.

11.2 On the other hand, the flight Schedules printed on the Ticket are deemed, subject to changes for reasons beyond the control of the Carrier, to form an integral part of the Contract of Carriage.

11.3 In the event of a change in the Schedule Indicators, the Passenger will be informed using the contact details provided when the booking was made. It the Passenger’s responsibility to provide the Carrier with their contact details so that they can be contacted in the event of a change in the planned flights as they appear on the Ticket. In the event of a change of the Schedule Indicators and the Passenger decides against Transportation, the Passenger can apply for a refund as stated in Article 14.

ARTICLE 12: DELAYS AND CANCELLATION OF FLIGHTS

12.1 The Carrier will take all reasonable measures to avoid delay in carrying the Passenger and their Baggage. In order to prevent a flight cancellation or delay, Carrier may arrange for a flight to be operated on its behalf by an alternative Carrier and/or aircraft and/or other means of transport.

12.2 In the event of a flight cancellation or delay, the Carrier will implement all the provisions of the applicable regulations. Information relating to passenger rights in case of delays and cancellations is available from the Carrier and its Authorised Agents and on the KLM Website.

ARTICLE 13: DENIED BOARDING AND DOWNGRADING

13.1 In the event the Carrier decides to deny boarding the Passenger, due to overbooking or other reasons, with the result that the Carrier is not in a position to offer a seat to the Passenger, even though the Passenger has a valid Ticket and has arrived for check-in and boarding in accordance with the required timeframes and conditions, the Carrier shall grant the Passenger the compensation provided for by the relevant applicable regulations, where applicable.

13.2 In the event that the Passenger is placed in a lower class than that for which the Ticket was purchased, the Carrier will refund the difference in Fares, under the conditions specified by the relevant applicable regulations. Information relating to passenger rights in case of Denied Boarding and downgrading is available from the Carrier and its Authorised Agents and on the KLM Website.

ARTICLE 14: REFUNDS

14.1 The refund of a Ticket, in whole or in part, will take place in accordance with the conditions defined in this Article 14, in accordance with the Ticket’s fare conditions and all circumstances with the relevant applicable regulations.

14.2 A refund, where it is authorized by the Ticket’s fare conditions, will be paid on the basis of Fare Including Tax paid for the Ticket.

14.3 Request for the refund of a Ticket must be submitted to the issuer of the Ticket (the Carrier or Authorised Agent, as applicable).

14.4 The Carrier shall refuse to grant a refund:
(a) For any Ticket, if the request is made after expiry of the Ticket’s validity period.
(b) For a Ticket which meets the legislative or regulatory requirement to possess a Ticket that enables the Passenger to leave the country, unless such Passenger provides sufficient proof to establish that they are authorized to reside in said country or that they will leave using another Carrier, or by any other means of carriage.
(c) For a Ticket, in case the holder is not admitted by the authorities of the Place of Destination, Agreed Stopping Place or Stopover, and if the Passenger was returned to their boarding point or to any other destination for this reason.
(d) For a stolen, forged or counterfeit Ticket.
(e) For Passengers who did not comply with the conditions as stated in Article 8.
(f) For Passengers that are refused Carriage by the Carrier pursuant to Article 9 (f), (j) and (l).

14.5 Refunds are subject to applicable regulations in
the country in which the Ticket was originally purchased and/or to applicable regulations in the country in which the refund must be paid.

ARTICLE 15: CONDUCT ABOARD THE AIRCRAFT

15.1 On board the aircraft, Passengers must not behave in a way that is liable to inconvenience, threaten or endanger one or more persons, property or the aircraft itself. Passengers must not hinder the crew from performing their duties and must comply with the crew´s guidance instructions and recommendations in order to ensure the security and safety of the aircraft, the smooth running of the flight and the comfort of the Passengers.

15.2 For security reasons, the Carrier may prohibit or limit the use on board the aircraft of electronic devices, such as cellular telephones, laptop computers, portable recorders, portable radios, electronic games or transmitting devices, as well as all radio-controlled games and walkie-talkies, except for hearing aids and pacemakers.

15.3 Smoking (including conventional cigarettes, electronic- or other artificial forms of smoking) is strictly prohibited on board the aircraft.

15.4 The Carrier may limit or prohibit the consumption of alcohol on board the aircraft. Consumption of any alcoholic beverages carried into the aircraft by Passengers or consumption of any duty free product bought on board the aircraft is prohibited.

15.5 Recording videos and/or taking photographs other than personal videos and photographs is prohibited on board the aircraft.

15.6 If a Passenger fails to comply with the provisions of this Article, the Carrier may take all the necessary appropriate and reasonable measures, pursuant to legislative and regulatory provisions, in order to prevent such behavior from continuing. To this end, the Carrier may use restraining measures, disembark the Passenger, refuse onward carriage of the Passenger at any point and, or report the Passenger to the local authorities.

15.7 If a Passenger does not comply with the provisions of this Article (and with those of Article 9 relating to carriage refusal and limitation) or commits a criminal or reprehensible act on board an aircraft, the Carrier reserves the right to take legal action against said Passenger and claim damages.

15.8 If as a result of Passenger’s behavior, Carrier diverts the aircraft to an unscheduled place of destination, Passenger must pay the Carrier the reasonable costs of such diversion.

Article 1 - 5
Article 6 - 10
Article 16 - 20

11. CIKK: MENETRENDEK

11.1. A Menetrendtáblákon felsorolt járatok és járatmenetrendek jogilag semmilyen módon nem kötelező érvényűek, és ezért nincs szerződéses értékük. Ezek kizárólag az Utasok Fuvarozó által kínált járatokról történő tájékoztatására szolgálnak. Az említett Menetrendtáblák nem véglegesek, és kiadásuk Napja után változhatnak.
11.2. Ugyanakkor a Jegyre nyomtatott járatmenetrendekről megállapítható, hogy a Fuvarozón kívül álló okok miatti változtatásoktól függően a Fuvarozási szerződés szerves részét képezik.
11.3. Az Utas feladata, hogy megadja a Fuvarozónak a kapcsolattartási adatait, hogy abban az esetben, ha a Jegyen feltüntetett tervezett járatokban változás történik, fel lehessen venni az Utassal a kapcsolatot.
 

12. CIKK: KÉSÉSEK ÉS JÁRATTÖRLÉSEK

12.1. A Fuvarozó minden ésszerű intézkedést megtesz a késés elkerülésére az Utas és Poggyászának fuvarozása során. Annak érdekében, hogy egy járat törlését vagy késését meg lehessen előzni, a Fuvarozó gondoskodhat egy alternatív Fuvarozó által az ő nevében üzemeltetett járatról és/vagy repülőgépről, vagy egyéb szállítóeszközökről.
12.2. Egy járat törlése vagy késése esetén a Fuvarozó a vonatkozó rendelkezések minden intézkedését végrehajtja. Késések és törlések esetén az Utas jogaira vonatkozó információk a Fuvarozón és annak Meghatalmazott Ügynökein, illetve a KLM webhelyén keresztül érhetők el.
 

13. CIKK: BESZÁLLÁS MEGTAGADÁSA ÉS VISSZASOROLÁS

13.1. Ha a Fuvarozó úgy dönt, hogy túlfoglalás vagy egyéb okok miatt megtagadja az Utas beszállását, ami azt eredményezi, hogy a Fuvarozó nem tud helyet biztosítani az Utasnak még akkor sem, ha az megerősített Foglalással és érvényes Jeggyel rendelkezik, valamint a megkövetelt időkeretek és feltételek szerint megérkezett jegykezelésre és beszállásra, úgy a Fuvarozó megadja az Utasnak a vonatkozó rendelkezések által biztosított kártérítést.
13.2. Abban az esetben, ha az Utas elhelyezése alacsonyabb osztályon történik, mint amelyre a Jegye alapján jogosult lenne, a Fuvarozó a vonatkozó rendelkezések által meghatározott feltételek szerint visszatéríti a Viteldíjak különbözetét. Megtagadott Beszállás és visszasorolás esetén az Utas jogaira vonatkozó információk a Fuvarozón és annak Meghatalmazott Ügynökein, illetve a KLM webhelyén keresztül érhetők el.
 

14. CIKK: VISSZATÉRÍTÉSEK

14.1. Egy Jegy teljes vagy részleges visszatérítése a jelen 14. szakaszban meghatározott feltételek szerint, a Jegy viteldíjfeltételei, illetve minden körülmények között a vonatkozó szabályozás szerint történik.
14.2. Az visszatérítés kifizetése, ahol azt a Jegy viteldíjfeltételei lehetővé teszik, a Jegyért fizetett Viteldíj és Adó alapján történik.
14.3. A kérelmet egy Jegy visszatérítésére a Jegy kiállítójához (a Fuvarozóhoz vagy adott esetben a Meghatalmazott Ügynökhöz) kell benyújtani.
14.4. A Fuvarozó megtagadja a visszatérítés engedélyezését az alábbi esetekben:
(a) Bármely Jegy esetében, ha a kérelem a Jegy érvényességi időtartamának lejárta után készült.
(b) Az olyan Jegyek esetében, amelyekre vonatkozik olyan jogszabályi vagy szabályozási előírás, amelynek értelmében az Utasnak el kell hagynia az országot, hacsak az Utas nem bizonyítja kellőképpen, hogy jogosult az adott országban tartózkodni, vagy hogy egy másik Fuvarozó vagy valamilyen egyéb szállítóeszköz használatával fogja azt elhagyni.
(c) Az olyan Jegyek esetében, amelyek birtokosa Célállomás helyére, a Szerződésben Meghatározott Megállóhelyre vagy az Útmegszakítás szerinti helyre történő belépésének engedélyezését a hatóságok megtagadták, és ha az Utast ebből az okból visszaküldték a beszállási pontra vagy valamely egyéb Célállomásra.
(d) Ellopott, hamis vagy hamisított Jegy esetében.
(e) Az olyan Utasok esetében, akik a 8. cikkben meghatározott feltételeket nem teljesítették.
(f) Az olyan Utasok esetében, akiknek a fuvarozását a Fuvarozó megtagadta a 9. cikk (f), (j) és (l) pontja alapján.
14.5. A visszatérítések a jegyvásárlás eredeti helye
szerinti országban, és/vagy a visszatérítés helye szerinti országban érvényes rendelkezések alapján történnek.
 

15. CIKK: FEDÉLZETI MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

15.1. A repülőgép fedélzetén az Utasok nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely egy vagy több személyvagyontárgyak, vagy magának a repülőgépnek a szempontjából kellemetlenséget, fenyegetést vagy veszélyt jelenthet. Az Utasok nem akadályozhatják a személyzetet feladataik ellátásában, és eleget kell tenniük a személyzet által a repülőgép biztonsága és biztonságossága, zavartalan működtetése, valamint az Utasok kényelmének biztosítása érdekében tett utasításoknak és javaslatoknak.
15.2. A Fuvarozó biztonsági okokból megtilthatja vagy korlátozhatja a repülőgép fedélzetén az elektronikai eszközök (kivéve a hallókészülékek és a szívritmus-szabályozók), például mobiltelefonok, laptopok, hordozható felvevők, hordozható rádiók, elektronikus játékok vagy jeladókészülékek, valamint minden rádióirányítású játék és adóvevő használatát.
15.3. A dohányzás (beleértve a hagyományos cigaretták használatát, a dohányzás elektronikus vagy más mesterséges formáit) szigorúan tilos a repülőgép fedélzetén.
15.4. A Fuvarozó korlátozhatja vagy megtilthatja az alkoholfogyasztást a repülőgép fedélzetén. A repülőgép fedélzetén tilos az Utas által a repülőgépre felvitt bármely alkoholtartalmú ital, vagy bármely vásárolt vámmentes termék fogyasztása.
15.5. A repülőgép fedélzetén tilos a személyes videóktól vagy fényképektől eltérő videók rögzítése vagy fényképek készítése.
15.6. Ha egy Utas nem tesz eleget a jelen cikkben foglalt rendelkezéseknek, a Fuvarozó megtehet minden szükséges, megfelelő és ésszerű intézkedést a jogszabályi és szabályozói előírások szerint annak érdekében, hogy megakadályozza az ilyen jellegű magatartás folytatását. E célból a Fuvarozó kényszerítő intézkedéseket alkalmazhat, kiszállíthatja az Utast, bármely ponton megtagadhatja az Utas további fuvarozását, és/vagy jelentheti az Utast a helyi hatóságoknak.
15.7. Arra az esetre, ha egy Utas nem tesz eleget a jelen cikk (és a 9. cikk fuvarozás megtagadására és korlátozására vonatkozó) rendelkezéseinek, illetve bűncselekményt követ el vagy egyéb elítélendő magatartást tanúsít a repülőgép fedélzetén, a Fuvarozó fenntartja a jogot az adott Utas elleni jogi lépések megtételére és kártérítés követelésére.
15.8. Ha az Utas magatartásának eredményeként a Fuvarozó eltereli a repülőgépet egy nem menetrend szerinti Célállomási Helyre, az Utasnak meg kell térítenie az ilyen elterelés ésszerű költségeit a Fuvarozó számára.
1–5. cikk
6–10. cikk
16–20. cikk