Blueline Nieuwsbrief

December 2013

Smart boarding

Smart boarding is een innovatieve instapmethode die KLM heeft ontwikkeld en nu in de praktijk test. Alles is erop gericht om het aan boord gaan rustiger en gestructureerder te laten verlopen, wat uiteindelijk tijdwinst oplevert. Bij een Boeing 737-800 verloopt het boarden 5 minuten sneller (van 22 naar 17 minuten – dat is relatief snel, als je bedenkt dat het om maar liefst 170 zitplekken gaat). Wereldwijd is KLM de eerste luchtvaartmaatschappij die deze innovatieve methode gebruikt.

Zo werkt het
Passagiers krijgen bij de gate een individueel volgnummer. Dit nummer is gebaseerd op hun plek in het vliegtuig. Bij de gate hangen schermen die de volgnummers tonen. Komt iemands nummer op het scherm, dan is hij of zij aan de beurt om in te stappen.   Als volgorde gebruikt KLM een slimme combinatie. Passagiers met een plek aan het raam boarden eerst, van achteren naar voren in het vliegtuig. Daarna komen de passagiers met een zitplek in het midden, van achter naar voor. Tot slot degenen met een gangpadstoel, van achter naar voor. De ruimte in het gangpad wordt zo optimaal gebruikt; meerdere passagiers kunnen tegelijk hun handbagage opbergen en gaan zitten.

SkyPriority blijft overeind
Bij de berekening van de volgnummers wordt uiteraard rekening gehouden met bijvoorbeeld voorrangssituaties. SkyPriority passagiers gaan nog steeds als eerste aan boord – zij krijgen de laagste nummers. Ook gezinnen met baby’s en minder validen mogen eerder instappen. Passagiers die samen reizen krijgen automatisch opeenvolgende nummers.

Op welke vluchten?
Eind oktober is KLM gestart met testen. Smart boarding wordt nu toegepast op drie Europese vluchten (naar Budapest, Helsinki en Berlijn). De reacties zijn positief. Meer dan de helft van de passagiers vindt het nu al een verbetering. Op basis van de ervaringen deze winter zal KLM het systeem verder optimaliseren. In de zomer van 2014 wil KLM de instapmethode verder uitrollen, zowel op Europese als intercontinentale routes.