Blueline Nieuwsbrief

December 2013

Intentieverklaring ‘Bioport for jet fuels in the Netherlands’

KLM zet in op duurzame biobrandstof voor vliegtuigen – samen met de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken, Schiphol Group, SkyNRG, Neste Oil en het Havenbedrijf Rotterdam. Op 12 november tekenden deze partijen de intentieverklaring ‘Bioport for jet fuels in the Netherlands’.

Bioport van Europa
In de afgelopen jaren heeft KLM aangetoond dat er veilig en duurzaam gevlogen kan worden op biokerosine. Nu is de tijd aangebroken voor de volgende stap: opschaling van de productie, de levering en het gebruik van duurzame biobrandstof. Staatsseceretaris Wilma Mansveld: ‘Het op grote schaal gebruikmaken van biokerosine zie ik als een grote doorbraak, die nodig is om de luchtvaart te verduurzamen. Door zo een nieuwe exportmarkt te creëren, kan Nederland zich ontwikkelen tot de ‘Bioport’ van Europa’.

Uniek
Het is uniek voor de sector en voor de economie dat marktpartijen en overheid gezamenlijk een intentieverklaring hebben ondertekend. Door gebruik te maken van duurzame biokerosine kan de CO2-uitstoot met maar liefst 80% verminderen – goed voor het klimaat én de economie. Een ander belangrijk voordeel is dat Nederland minder afhankelijk wordt van schaarse en vervuilende fossiele brandstoffen.