Door KLM.com te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

KLM Privacybeleid

Versie d.d. 1 april 2014

Inleiding

De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM) is, evenals Air France (45 rue de Paris, 95747 Roissy CDG Cedex, Frankrijk) ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar passagiers en van deelnemers van haar loyaliteitsprogramma (gezamenlijk ‘klanten’), alsook die van potentiële klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens van haar klanten, potentiële klanten en bezoekers van de KLM-website worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Niet alleen op basis van lokale wetgeving, maar ook conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

KLM is gevestigd te Amstelveen, Amsterdamseweg 55, postcode 1182 GP, en is de Verantwoordelijke voor haar gegevensverwerkingen. In overeenstemming met de WBP heeft KLM haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Deze meldingen zijn openbaar en kunnen bekeken worden op het internet op https://www.collegebeschermingpersoonsgegevens.nl/asp/ORSearch.asp. Zoek bij ‘naam’ op ‘Koninklijke Luchtvaart Maatschappij’ of op ‘%KLM%’.

Ontdek het gemak van KLM op internet, social media en uw mobiele apparaat

KLM is continu bezig haar elektronische diensten uit te breiden en te verbeteren om zo het gemak voor haar klanten, potentiële klanten en bezoekers van de KLM-website te vergroten. Zo biedt de KLM-website 24 uur per dag toegang tot online boekingen en Flying Blue-services. Alles, van het plannen van reizen tot e-tickets en online inchecken, is eenvoudiger met e-services. Ook kunt u informatie opvragen over mogelijkheden van hotel- en huurautoboekingen en reisverzekeringen van de met ons samenwerkende partners, zoals autoverhuurbedrijven, hotels, creditcardmaatschappijen en onze SkyTeam partners.

Dit alles is nu online, via social media en in de KLM-apps voor mobiele apparaten beschikbaar. Het is belangrijk dat u de privacy policy van de KLM-apps leest voor u deze download en gaat gebruiken. Als u een KLM-app gaat gebruiken is het niveau van het delen van uw gegevens met KLM instelbaar in de app zelf.

Voor alle verwerkingen van uw gegevens door, of uit naam van KLM is dit Privacybeleid van toepassing.

Welke persoonsgegevens verwerkt KLM?

In het kader van de dienstverlening, verkoop van producten en diensten of wanneer u anderszins contact heeft met KLM, legt KLM gegevens vast zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, persoonlijke (reis)voorkeuren en interesses. KLM gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om klanten, potentiële klanten en bezoekers van de KLM-website op de hoogte te houden van activiteiten, producten en diensten van KLM en haar partners. KLM wisselt voor deze doelen gegevens uit met Air France en partners. Hierbij tracht KLM onder meer rekening te houden met (reis)voorkeuren en interesses. Gegevens van klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website helpen KLM bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten. Soms stuurt KLM enquêtes of schrijft zij wedstrijden en/of prijsvragen uit waarbij klanten, potentiële klanten en/of bezoekers van de website worden benaderd om deel te nemen. Daar waar KLM zaken en/of verwerkingen van persoonsgegevens heeft uitbesteed zijn minimaal de wettelijk van toepassing zijnde maatregelen, zoals externe bewerkers, contracten en strikte beveiligingsmaatregelen genomen.

Wat indien u geen informatie wilt ontvangen?

Indien u geen prijs stelt op informatie over activiteiten, producten en diensten van KLM en haar partners dan kunt u dit schriftelijk en vergezeld van een kopie van uw legitimatiebewijs kenbaar maken bij het KLM Privacy Office (het adres vindt u onder aan deze pagina). Zie het volgende hoofdstuk voor het aan- en afmelden voor de KLM e-mailnieuwsbrief.

E-mailnieuwsbrief

Elektronische dienstverlening is voor KLM belangrijk, mede door de snelheid en het gemak voor haar klanten, potentiële klanten en bezoekers van de KLM-website. Wanneer u zich abonneert op bijvoorbeeld de elektronische nieuwsbrief dan geeft u aan KLM en haar partners toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van de nieuwsbrief en andere informatie zoals aanbiedingen en enquêtes.

Wilt u geen informatie via e-mail meer ontvangen? Om u af te melden klikt u op de link onderaan iedere elektronische nieuwsbrief of gaat u naar KLM.com 

Wilt u geen aanbiedingen van Flying Blue en haar partners meer ontvangen? Dan kunt u uw communicatievoorkeuren bijwerken door in te loggen op https://www.klm.com/travel/nl_nl/apps/myaccount/myahome.htmValse KLM-e-mails

Heeft u een e-mail ontvangen over een vlucht die u niet heeft geboekt? Dit kan een poging zijn om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen (ook wel ‘phishing’ genoemd) of om uw computer te besmetten.

Dergelijke berichten zijn te herkennen aan:

  • het ontbreken van een persoonlijke aanhef;
  • het dringende verzoek onmiddellijk te reageren;
  • slecht taalgebruik en spelfouten;
  • een link naar een onbekend internetadres;
  • een verwijzing naar een ticketnummer dat niet met ‘074’ begint en niet uit 13 cijfers bestaat.


KLM en haar partners zullen u nooit via een e-mail naar uw persoonlijke gegevens vragen. Een echt KLM-ticket dat via e-mail wordt verstuurd, bevat nooit bijlagen of links naar persoonlijke gegevens.

Wij raden u aan om deze e-mail niet te beantwoorden, niet op eventuele links in het bericht te klikken of eventuele bijlagen te openen, en geen persoonlijke gegevens te verstrekken. Daarnaast willen wij u vragen de e-mail naar het volgende e-mailadres door te sturen: email.abuse.qam@klm.com.

Houd er rekening mee dat er geen correspondentie mogelijk is over de e-mails die naar dit adres worden verzonden. U ontvangt dan ook geen antwoord.

KLM-internetsite en clickgedrag

Op de website van KLM worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest gevraagde pagina’s, bijgehouden zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de KLM-website zoveel mogelijk aan de behoeftes van de bezoekers aan te kunnen passen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan KLM haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

KLM-internetsite en on-line help

KLM maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van een on-line help functionaliteit (Chat en Co-Browsing). Hierdoor kunt u op het moment van afsluiting van uw reservering vragen om on-line te worden ondersteund. Hiermee geeft u toestemming dat een van onze medewerkers op afstand met u meekijkt op uw scherm. De licht grijs getinte informatie (zoals creditcard gegevens) is echter niet zichtbaar voor de medewerker. Ook is het voor de medewerker niet mogelijk om de transactie af te ronden. U blijft dus de controle houden over uw transacties op www.klm.com en kunt u op elk moment deze functionaliteit uitzetten en later weer opvragen. Tevens is het mogelijk dat KLM u op basis van geautomatiseerde hulpmiddelen vraagt of u gebruik wenst te maken van on-line support. Indien u deze uitnodiging accepteert is bovengenoemde van toepassing. Het is echter niet mogelijk voor KLM om de inhoud van uw scherm te bekijken zonder dat u daar toestemming voor heeft gegeven.

KLM-internetsite en cookies/applets

KLM maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies/applets. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. KLM maakt zowel gebruik van tijdelijke cookies als van speciale cookies/applets. 
Tijdelijke cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn enkel bedoeld om het gebruik van de KLM-site voor u gemakkelijker te maken. Aan de hand van de speciale cookies/applets kan onze website u herkennen telkens wanneer u op de KLM-site langskomt. Met behulp hiervan kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om voor u het gebruik van onze site nog aangenamer te maken. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies/applets hebben uitgezet dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de KLM-website bezoeken. . Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid. Om de cookies van uw computer te verwijderen:

Lees verder over het verwijderen van cookies.

Welke beveiligingsmaatregelen treft KLM?

KLM doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens. Indien en voor zover noodzakelijk partners van KLM (een deel van) de uitvoering voor hun rekening nemen, is KLM met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Fraudepreventie

Om mogelijke fraude bij de aanschaf van tickets te voorkomen zal KLM bij alle betalingstransacties de juistheid van de door u verstrekte gegevens controleren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een internationaal fraudedetectiesysteem. Dit zal alleen worden gebruikt ter voorkoming en bestrijding van betalings- en identiteitsfraude bij de aanschaf van luchtvaart gerelateerde diensten.

Doorklikken naar andere sites

Op pagina’s van de KLM-website wordt de mogelijkheid geboden om door te klikken naar websites van andere bedrijven. KLM kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door partijen van die andere websites. U wordt aangeraden het beleid (of statement) t.a.v. de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van deze niet-KLM-sites zorgvuldig te lezen, daar de voorwaarden op die sites kunnen afwijken van de voorwaarden van KLM.

Zwarte lijst m.b.t. agressie

Ter bewaking van de goede orde en veiligheid van en tijdens haar vluchten en de afhandeling daarvan hanteert KLM een zwarte lijst. Hierop staan de namen van passagiers die op zodanige wijze de veiligheid, goede orde en discipline aan boord en/of op de grond hebben verstoord dat zij voor een (on)bepaalde periode niet, of slechts onder door KLM te bepalen voorwaarden vervoerd zullen worden door KLM. De betreffende personen worden over de plaatsing op deze lijst en de termijn door KLM persoonlijk – en waar mogelijk ook schriftelijk – geïnformeerd. Belanghebbenden kunnen verzoeken om kennisneming dan wel verbetering van de gegevens schriftelijk richten aan het KLM Privacy Office.

Zwarte lijst m.b.t. de route naar en van de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname

Passagiers op deze routes bij wie drugs worden aangetroffen op Schiphol worden door de Koninklijke Marechaussee op een zwarte lijst van de Staat der Nederlanden gezet. Deze lijst wordt ook aan KLM doorgegeven en op basis van deze lijst zal KLM in beginsel met deze personen voor een periode van drie jaar geen vervoersovereenkomst meer sluiten.
Belanghebbenden kunnen verzoeken om kennisneming dan wel verbetering van de gegevens schriftelijk richten aan de Koninklijke Marechaussee, Postbus 90615, 2509 LP Den Haag. Indien u woonachtig bent op Aruba, de Nederlandse Antillen, in Suriname of in Venezuela dient u samen met uw schriftelijke verzoek een kopie van uw paspoort mee te zenden.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU

In toenemende mate worden wereldwijd door diverse landen, met name de Verenigde Staten en Canada, extra maatregelen getroffen om de grenscontroles te verscherpen. Deze landen verzoeken KLM en alle andere luchtvaartmaatschappijen die van, naar en via de betreffende landen vliegen om meer inzicht te geven in de passagiersgegevens teneinde mogelijk terrorisme te kunnen voorkomen en bestrijden.
Eventuele sancties bij gebrek aan medewerking van de luchtvaartmaatschappijen zijn niet gering: zware boetes worden in het vooruitzicht gesteld en in het ergste geval de intrekking van de landingsrechten. Bovendien wordt hiermee niet voorkomen dat de gevraagde gegevens niet zullen worden verstrekt; immers deze zullen dan ter plekke aan de passagiers individueel worden gevraagd, met als gevolg extra lange rijen en wachttijden bij de Douane- en Immigratiediensten.
Graag wil KLM benadrukken dat de betreffende autoriteiten de verzekering hebben gegeven dat uw reserveringsgegevens alleen voor veiligheidsdoeleinden worden gebruikt en slechts toegankelijk zijn voor hiertoe geautoriseerd personeel (Douane en Veiligheids- en Immigratie-personeel).

Contact

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door KLM? Dan kunt u met ons contact opnemen via het KLM Privacy Protection-formulier (alleen in het Engels). Na ontvangst zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Wilt u inzage in uw gegevens, deze laten corrigeren of bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens door KLM, dan kunt u uw schriftelijke reactie, vergezeld van een kopie van uw legitimatiebewijs, richten aan:

KLM Royal Dutch Airlines
Privacy Office – AMSPI
Postbus 7700
1117 ZL Luchthaven Schiphol
Nederland

Wijzigingen

KLM behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd haar privacybeleid aan te passen. Check daarom regelmatig de meest recente versie van de KLM Privacy Policy.

Deze versie is opgesteld op 1 april 2014.

 

Terug naar boven
  • www.airfrance.com
  • www.skyteam.com