Algemene voorwaarden ‘’Nieuwsbrief winactie’’

KLM Royal Dutch Airlines

I. Informatie over de actie en de algemene regels

Deze algemene voorwaarden (‘’Algemene Voorwaarden’’) zijn van toepassing op de ‘’Nieuwsbrief winactie’’ actie (de ‘’Actie’’) die wordt georganiseerd door de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Nederland (‘’KLM’’).

De Actie start op 01-04-2017 en eindigt op 01-07-2017 (de ‘’Actieperiode’’).

De Actie is toegankelijk via social media en de website van KLM.

Men kan deelnemen aan de Actie door middel van een inschrijving voor de nieuwsbrief van KLM via de KLM website of de daarvoor bestemde social pagina.

II. Deelname aan de Actie

Een ‘’Deelnemer’’ is als volgt gedefinieerd: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder op het moment van deelname aan de Actie.
 
Deelname aan deze Actie is vrijwillig en kosteloos.
 
Een Deelnemer dient wel in het bezit te zijn van een geldig e-mail adres.
 
Een Deelnemer kan deelnemen aan de Actie door gedurende de Actieperiode zich in te schrijven op de website van KLM voor de nieuwsbrieven van KLM.
 
Alleen een deelnemer die gedurende Actieperiode zich inschrijft maakt kans op een Prijs.
 
Voor deze Actie gelden de opgegeven naam en het e-mailadres als het deelnamenummer. Het is niet mogelijk om gedurende de Actieperiode meerdere inschrijvingen te doen en derhalve meerdere malen deel te nemen aan de Actie.
 
Werknemers van KLM en haar onderaannemers zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 
KLM behoudt zich het recht om deelnames die haar fraudeleus voorkomen uit te sluiten.
 
Naar aanleiding van de inschrijving ontvangen Deelnemers KLM’s promotionele KLM Nieuwsbrief. Als een Deelnemer in de toekomst de KLM Nieuwsbrief niet langer wil ontvangen, dan kan de Deelnemer zich uitschrijven middels de button die onderaan de KLM Nieuwsbrief te vinden is.

III. Informatie over de Prijs

Tijdens de Actieperiode wordt er 1 keer per week, 2 Europese KLM Vliegtickets (de ‘’Prijs’’) weggegeven. De Deelnemer en KLM bespreken in overleg de Europese bestemming en de reis data. De vluchten zijn te allen tijde binnen Europa met vertrekluchthaven Schiphol Airport (AMS).
 
Een winnaar krijgt een e-mailbericht van KLM met verdere informatie over de gewonnen Prijs.
 
De winnaar stemt er bij het aanvaarden van de Prijs in toe dat aanvaarding geheel voor zijn/haar eigen risico en verantwoording is.
 
KLM is gerechtigd schriftelijke verificatie van de woonplaats en de leeftijd van de eventuele winnaar te eisen voordat de Prijs wordt toegekend.
 
KLM is gerechtigd inzendingen die niet voldoen aan deze Algemene Voorwaarden uit te sluiten van deelname.
 
KLM is niet verantwoordelijk voor problemen met netwerken, computer hardware of – software of uitval van enigerlei aard waardoor het formulier of andere gegevens van de Deelnemer beperkt of vertraagd worden of verloren raken.
 
Alle beslissingen die door KLM worden genomen met betrekking tot deze Actie zijn definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

IV. Persoonsgegevens

KLM slaat de volgende informatie van de Deelnemers op: voornaam, achternaam, e-mailadres zoals opgegeven tijdens de inschrijving voor de nieuwsbrief van KLM door de Deelnemer.
 
Bij deelname aan de Actie stemt de Deelnemer er uitdrukkelijk mee in dat zijn/haar persoonsgegevens worden bewerkt door KLM en/of door onderaannemers van KLM voor en ten behoeve van de Actie.
 
Alle persoonsgegevens die door middel van deze Actie worden verkregen zullen vertrouwelijk door KLM en/of door haar onderaannemers worden behandeld in overeenstemming met de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. KLM en/of haar onderaannemers zullen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere commerciële doeleinden of verkopen aan een derde partij.
 
Deelnemers stemmen er mee in om maximaal 2 e-mails te ontvangen naar aanleiding van deze Actie en de uitkomst van de trekking.
 
KLM’s Privacy is hier te vinden en is van toepassing op de bewerking van persoonsgegevens.

V. Vragen

Vragen of opmerkingen of eventuele klachten over deze Actie kunnen worden gestuurd naar de social pagina, waar de Actie gecommuniceerd wordt.

VI. Slotbepalingen

KLM behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden, de Prijzen, de definities of andere informatie aan te passen of de Actie te annuleren, zulks op enigerlei moment tijdens de Actie en zonder daarbij enige vorm van aankondiging in acht te hoeven nemen.
 
De Nederlandse Gedragscode voor promotionele kansspelen van toepassing is van toepassing op de Actie.
 
Op de Actie en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de Rechtbank van Amsterdam.