KLM CORPORATE BIOFUEL PROGRAMMA

Het KLM Corporate BioFuel Programma stelt bedrijven met een corporate contract in staat om een deel van hun vliegreizen te laten uitvoeren op duurzame biokerosine.
 

Het op grote schaal gebruiken van duurzame biokerosine kan leiden tot maar liefst 80% minder CO2-uitstoot binnen de luchtvaart. Er is daarom wereldwijd behoefte aan technologische ontwikkeling en verder onderzoek naar duurzame grondstoffen, want de productie en de markt van duurzame biokerosine is nog beperkt. Sinds 2011 zet KLM zich actief in voor de ontwikkeling van de markt voor duurzame brandstoffen en probeert hiermee meer bedrijven in de luchtvaart stimuleren om haar voorbeeld te volgen.

De investering van de partners van het KLM Corporate BioFuel Programma (KCBP) wordt door KLM gebruikt om het prijsverschil met duurzame biokerosine te overbruggen. Duurzame biokerosine is momenteel drie keer duurder dan traditionele kerosine.

Partners in het KCBP betalen een toeslag die het verschil in prijs tussen duurzame biokerosine en traditionele kerosine overbrugt. Hiermee tonen ze hun leiderschap en dragen actief bij aan het duurzamer maken van de luchtvaart. Het support van deelnemende bedrijven helpt om de duurzame brandstof beschikbaar te maken op grote schaal en om het economisch concurrerend te maken met fossiele kerosine.

KLM koopt alleen biokerosine in die gemaakt is van afvaloliën of grondstoffen die geen negatieve impact hebben op de biodiversiteit en/of voedselproductie. Deze duurzame biokerosine wordt ingekocht via SkyNRG en is getoetst door de SkyNRG Sustainability Board. SkyNRG is gecertificeerd door de Roundtable of Sustainable Biomaterials (RSB).
 
Biofuel graph

KLM investeert al jaren in het gebruik van duurzame biokerosine en streeft ernaar om de CO2-uitstoot per passagier in 2020 met 20% te verminderen (ten opzichte van 2011) door onder meer de vloot te vernieuwen, duurzame biokerosine te gebruiken en de vluchtefficiëntie te verhogen. Omdat er niet genoeg betaalbare en duurzame biokerosine beschikbaar is, is het KLM's ambitie om de markt voor deze brandstof te stimuleren. KLM is ‘best in class’ in brandstofefficiëntie en nog altijd pionier in het gebruik van duurzame biokerosine.

Wilt u meer weten over deelname aan het KLM Corporate BioFuel Programma? U kunt contact met ons opnemen door een mail te sturen naar cbp@klm.com 
 
NL - Biofuel Partners