Gold Standard-prosjekter

Treplanting er ikke en langsiktig løsning. Derfor følger vi retningslinjene til World Wide Fund for Nature og kompenserer via fornybare energiprosjekter med Gold Standard-sertifisering.

Gold Standard

Dette er den høyeste standarden for CO2-kompensasjon. Den tildeles de prosjekter som er mest effektive når det gjelder å redusere utslipp og utvikle rene, fornybare energiSourcer. Gold Standard-prosjekter er CO2-vennlige, fornybare energiprosjekter som ikke kan realiseres uten CO2-kompensasjonsinvestering.