KLMs handlingsplan

Fra kortsiktige løsninger for å redusere CO2 og energisparing i dag, til langsiktige mål om å stimulere til utvikling av renere, bærekraftige drivstoff i fremtiden. 
 

Redusering av CO2

Flåtefornyelse –  KLM har oppgradert til nyeste Boeing 787 Dreamliner- og Airbus A330-fly for interkontinentale ruter, som er ca. 20 % mer drivstoffeffektive enn sine forgjengere. I tillegg har KLM Cityhopper-flyvninger byttet til 10 % mer drivstoffeffektive Embraer-jetfly.

Smart flydisponering –Optimalisering av flyprosesser som gir bedre utnyttelse av flyene og sparer drivstoff. For eksempel, på grunn av variasjoner i passasjerantallet setter vi i høysesongen om sommeren inn større fly enn om vinteren.

Bedre motorrensing – En ren motor forbrenner mindre drivstoff og slipper ut mindre CO2. En innovativ måte å rense motorene på er nå en del av vår regelmessige vedlikeholdsrutine. Les mer på klmtakescare.com .

Fly for fremtiden – KLM støtter forskning ved Delft University of Technology som har som mål å utvikle et nytt fly som er 50 % mer effektivt og 50 % mer stillegående. Det kan være klart til å fly innen 2025.


Bruk av bærekraftige biodrivstoff – Hvis flybransjen bytter til bærekraftige biodrivstoff i stor skala, kan CO2-utslippene reduseres med opptil 80 %. KLM har ledet an i pionerarbeidet med å ta i bruk bærekraftige biodrivstoff og stimulerer markedet til å gjøre tilsvarende sammen med sine partnere. KLM benytter kun bærekraftige biodrivstoff som er laget av råvarer som ikke går på bekostning av et biologisk mangfold og matsikkerhet. Les mer på klmtakescare.com .
 

Begrensing av CO2

petrol pump

Klimakvotesystemet – KLM deltar i EUs klimakvotesystem (European Emissions Trading System) hvor klimakvoter blir kjøpt og solgt, også av luftfartsnæringen. KLM er også aktivt involvert i å redusere økningen i CO2-utslippene ved å støtte en effektiv verdensomspennende klimapolitikk. Forhåpentligvis vil den ledende globale bransjeorganisasjonen ICAO (International Civil Aviation Organization) ta et standpunkt med hensyn til å regulere økningen av CO2-utslipp forårsaket av luftfartsnæringen. Det underliggende prinsippet – at den som forurenser skal betale – vil fungere som et effektivt insentiv til å få næringen til å begrense utslippene.


Single European Sky – KLM ønsker en felleseuropeisk lufttrafikkmyndighet, slik at flytraseer kan plottes mer effektivt. Å fly fra A til B mer direkte, uten omveier, kan redusere utslippene med så mye som 12 %.

 

CO2-kompensasjon

CO2 ZERO – Vår kompensasjonstjeneste for passasjerer er enkel å bruke og er den mest effektive innen luftfartsnæringen når det gjelder å kompensere for CO2-utslipp. Denne tjenesten gjør at passasjerene kan fly CO2-nøytralt på en enkel og effektiv måte til en lav kostnad.

Gold Standard-prosjekter – Avkastningen fra CO2ZERO-programmet investeres i såkalte Gold Standard-prosjekter. Betegnelsen Gold Standard, som også støttes av WWF, setter de strengeste miljøkravene til CO2-kompensasjon. Dette sikrer direkteinvesteringer i bærekraftige energiprosjekter i utviklingsland. Et prosjekt må oppfylle strenge krav, bør bidra til lokalsamfunnet og benytte lokal arbeidskraft. Les mer på klmtakescare.com .