Hva vi kan gjøre sammen

I tillegg til våre egne CO2-investeringer, vet vi at passasjerene ønsker å spille en aktiv rolle i å redusere sin påvirkning på miljøet. Resultatet er en kompensasjonstjeneste som heter CO2ZERO; med et lite bidrag kan du gjøre din flyvning CO2-nøytral.

CO2ZERO

CO2ZERO er en tjeneste der du kan kompensere for dine personlige CO2-utslipp ved å investere i CO2-reduserende prosjekter i henhold til betegnelsen Gold Standard som også støttes av World Wide Fund for Nature. 

Det er ganske enkelt den enkleste, mest effektive og mest kostnadseffektive måten å fly CO2-nøytralt på.

KLM holder kostnadene nede ved å: 

  • unngå dyre og unødvendige mellomagenter
  • fokusere på garantert realisering av prosjekt for fornybar energi – det er ikke eierskapet, men effekten av prosjektet som betyr noe.
  • velge prosjekter tidlig i utviklingsfasen når prisene fremdeles er lave
  • beregning av faktisk CO2-utslipp per reisemål. Takket være drivstofføkonomi og den faktiske utregningsmetoden er CO2-utslippene gjennomgående lave sammenlignet med andre innen luftfartsnæringen.
  • ved kun å beregne de faktiske håndteringkostnadene.


  •         

Verifisering av utslippsdata og metoden for beregning av karbonutslipp utføres av KPMG Sustainability. 

Last ned deklarasjonen fra KPMG

Last ned beskrivelsen av beregningsmetoden

Les mer om KLMs bærekraftinitiativer på klmtakescare.com .