Generelle vilkår for BlueBiz

Alle programmer styres av en samling regler. Les det som står med liten skrift.
 

Generelle vilkår for BlueBiz

Generelle vilkår for BlueBiz – 1 januar, 2018

Innhold
1. Definisjoner
2. Generell informasjon
3. Medlemsvilkår
4. Vilkår for å opptjene Blue Credits
5. Vilkår for å bruke Blue Credits
6. Personvern
7. Revisjon
8. Ansvar og gjeldende lov
9. Erstatningskrav

1. Definisjoner
Med mindre det er eksplisitt nevnt nedenfor, vil betegnelsene med store bokstaver som vises i disse generelle vilkårene, ha følgende definisjoner:

Air France: Société Air France, et selskap med begrenset ansvar og en kapital på 126 748 775 euro, stiftet i henhold til fransk lovgivning. Hovedkontoret er i 45, rue de Paris, 95747 Roissy CDG Cedex, Frankrike. Selskapet er registrert i Registre du Commerce et des Sociétés i Bobigny med nummeret 420 495 178.

KLM: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM Royal Dutch Airlines), et selskap med begrenset ansvar stiftet i henhold til nederlandsk lovgivning. Hovedkontoret er i Amsterdamseweg 55, Amstelveen, Nederland. Selskapet er registrert i Chamber of Commerce and Industry i Amsterdam med nummeret 33014286.

Administrator: en ansatt i et medlemsfirma som har blitt utpekt av medlemsfirmaet til å administrere BlueBiz-kontoen på vegne av medlemsfirmaet og representere det nevnte firmaet i BlueBiz-programrammeverket. Det er helt obligatorisk å legge til en ekstra personkontakt som erstatning.
Blue Credits: poeng opptjent av medlemsfirmaet ved kjøp av billetter og reise med Air France, KLM og deltakende flyselskaper og andre partnerflyselskaper, i henhold til vilkårene beskrevet i BlueBiz-publikasjoner. Poengene kan brukes til å skaffe BlueBiz-bonuser.

BlueBiz-bonus: BlueBiz-bonusbilletter, bonus-betalte alternativer og andre BlueBiz-fordeler som kan opptjenes med Blue Credits, i henhold til vilkårene beskrevet i BlueBiz-publikasjoner

BlueBiz-bonusbillett: billett utstedt for flyvninger med Air France, KLM og/eller deltakende flyselskaper, som kan opptjenes med Blue Credits i henhold til vilkårene beskrevet i BlueBiz-publikasjoner.

BlueBiz-kundereferanse: BlueBiz-kontonummer opprettet av Air France og KLM og kommunisert til medlemsfirmaet når dette aksepterer de generelle vilkårene for BlueBiz. Denne referansen må brukes til alle billetter utstedt på kontoen til medlemsfirmaet.

BlueBiz-servicesenter: tjeneste som kan kontaktes på nett via nettstedet BlueBiz.com (URL:https://www.bluebiz.com/en/service-centre) av medlemsfirmaet for å kunne stille spørsmål om BlueBiz-programmet.

BlueBiz-program eller BlueBiz: Air France- og KLM-programmet reservert for firmaer hvis ansatte reiser med Air France, KLM og deltakende flyselskaper; medlemsfirmaer kan opptjene Blue Credits og bytte dem i BlueBiz-bonus, i henhold til vilkårene beskrevet i BlueBiz-publikasjoner.

BlueBiz-publikasjoner: generell betegnelse for kommunikasjonsmetoder brukt regelmessig av BlueBiz for å gi oppdateringer relatert til BlueBiz-programmet, f.eks. BlueBiz-seksjoner på nettstedene til Air France, KLM og deltakende flyselskaper, eller BlueBiz-e-poster.

BlueBiz-referanse: BlueBiz-kontonummer opprettet av Air France og KLM. Dette nummeret sendes til administratoren i medlemsfirmaet når han validerer de generelle vilkårene. Dette kontonummeret må oppgis i hver bestilling på vegne av medlemsfirmaet.

BlueBiz-kontooversikt: kontooversikt som viser alle operasjoner utført av medlemsfirmaet i BlueBiz-programrammeverket og viser den totale summen av Blue Credits.

Forretningsavtale: kontrakt inngått mellom Air France, KLM, deltakende flyselskaper og firmaet, som har til hensikt å definere billettprisvilkårene som gjelder for firmaets ansatte som reiser med Air France og/eller KLM og/eller deltakende flyselskaper.

Medlemsland: landet der medlemsfirmaet er lokalisert (og identifisert med et registreringsnummer) og der det ble med i BlueBiz-programmet.

Dato for ikrafttredelse: datoen medlemsfirmaet blir med i BlueBiz-programmet og da vilkårene for avtalen trer i kraft og kommuniseres til medlemsfirmaet av Air France og KLM via en bekreftende e-post.

Ansatt: en person som arbeider som lønnet medarbeider eller samarbeidspartner i medlemsfirmaet.

Generelle vilkår for BlueBiz: de nåværende generelle vilkårene styrer forholdet mellom Air France og KLM, og medlemsfirmaet.

Medlemsfirma: en juridisk person som har valgt å delta i BlueBiz-programmet, oppfylt de obligatoriske vilkårene og akseptert de generelle vilkårene for BlueBiz.

Andre BlueBiz-fordeler: andre fordeler enn BlueBiz-bonusbilletter og bonus-betalte alternativer som anskaffes med Blue Credits.

Betalt alternativ: hjelpetjenester tilbudt av Air France og KLM. Disse produktene kan kjøpes med Blue Credits og er koblet enten til en bestilling eller et kjøp av en billett fra Air France, KLM og deltakende flyselskaper i henhold til tilgjengeligheten i det enkelte flyselskapet.

Deltakende flyselskaper: flyselskaper som deltar i BlueBiz-programmet og bruker dette som et program kun beregnet på firmaer. Det er mulig å opptjene Blue Credits og/eller opptjene BlueBiz-bonusbilletter på flyvninger operert av disse flyselskapene på vilkårene beskrevet i BlueBiz-publikasjoner. Listen over deltakende flyselskaper kan endres når som helst og er tilgjengelig på nettstedene til Air France og KLM.

Andre partnerflyselskaper: andre flyselskaper utsett av Air France og KLM som partnerflyselskaper; det er mulig å opptjene Blue Credits og/eller opptjene BlueBiz-bonusbilletter på flyvninger betjent av disse flyselskapene under betingelsene beskrevet i BlueBiz-publikasjoner. Listen over andre partnerflyselskaper kan endres når som helst, og er tilgjengelig på nettstedene til Air France og KLM.

Reisebyråer: IATA- eller ikke-IATA-reisebyråer eller turoperatører.

2. Generell informasjon
2.1. Når et firma blir medlem av BlueBiz-programmet, aksepterer medlemsfirmaet de generelle vilkårene for BlueBiz og godtar å overholde dem. Air France og KLM forbeholder seg retten til å fjerne eller endre de generelle vilkårene, spesielt de som gjelder opptjeningsskalaen for Blue Credits, og også til å avslutte hele BlueBiz-programmet. Varsel om endringer i BlueBiz-programmet, inkludert endringer i de generelle vilkårene, kunngjøres via BlueBiz-publikasjoner og trer i kraft umiddelbart etter at kunngjøringen er foretatt av Air France og KLM. Medlemsfirmaet anses å ha godtatt endringene dersom det ikke sender en skriftlig innsigelse til Air France eller KLM innen 30 dager og/eller bruker BlueBiz-kontoen sin, opptjener Blue Credits eller ber om en BlueBiz-bonus innenfor BlueBiz-programrammeverket i denne perioden. Hvis et medlemsfirma ikke godtar en endring, kan det avslutte kontrakten sin, som beskrevet i pkt. 2.2. Air France og KLM godtar å iverksette alle nødvendige tiltak for å informere medlemsfirmaet om endringer i BlueBiz-programmet eller avslutning av dette, men Air France og KLM kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av endringer eller avslutning.
2.2. Hvis et medlemsfirma ønsker å avslutte kontrakten sin, må det informere Air France og KLM umiddelbart via e-post og vil ikke lenger opptjene Blue Credits. Tidligere opptjente Blue Credits kan brukes innen 8 måneder etter kontraktavslutning.
2.3. Hvis Air France og KLM avslutter BlueBiz-programmet i sin helhet, vil medlemsfirmaet ikke lenger opptjene Blue Credits etter kunngjøring om avslutning. I dette tilfelle, kan tidligere opptjente Blue Credits brukes innen 6 måneder etter avslutningen av BlueBiz-programmet.
2.4 Salg, kjøp, megling, videresalg, bytte eller utveksling av Blue Credits, BlueBiz-bonuser mot alle typer kompensasjon er forbudt. Overtredere, inkludert enhver passasjer som bruker BlueBiz-bonusbilletter, bonus-betalte alternativ eller andre BlueBiz-fordeler, vil bli erstatningsansvarlige for skader og prosessomkostninger.
2.5. Ved falsk uttalelse, bedrageri, brudd på de generelle vilkårene eller misbruk av BlueBiz-programmet, inkludert manglende etterlevelse av BlueBiz-programmets retningslinjer og prosedyrer eller instruksjoner fra Air France- og KLM-ansatte, upassende administrasjon fra medlemsfirmaets side fra administrators og/eller ansattes side, og spesielt i tilfelle vanskeligheter, trakasserende atferd overfor Air France, KLM og deltakende flyselskaper og/eller selskaper som er tilknyttet Air France og/eller KLM, kan KLM og Air France umiddelbart og med full rett:
(i) avslutte kontrakten gjort med medlemsfirmaet med øyeblikkelig virkning;
(ii) og/eller gjøre BlueBiz-kontooversikten ugyldig, og med det gjøre alle opptjente Blue Credits eller ubrukte BlueBiz-bonuser ugyldige;
(iii) og når aktuelt, be medlemsfirmaet betale den fulle gjeldende billettprisen for enhver reist distanse, eller benyttede betalingsalternativer på en BlueBiz-bonus som har blitt ervervet ulovlig. Hvis medlemsfirmaet overfører hovedkontoret sitt til utenfor medlemslandet eller hvis medlemsfirmaet avslutter forretningsvirksomheten på grunn av likvidasjon, eller av en hvilken som helst annen årsak, kan Air France og KLM si opp vilkårene i kontrakten med umiddelbar virkning og/eller gjøre BlueBiz-kontooversikten med alle opptjente Blue Credits ugyldig.
2.6. Hvis et medlemsfirma ikke har opptjent Blue Credits over en periode på 36 måneder, har Air France og KLM rett til å avslutte kontrakten med medlemsfirmaet.
2.7. Air France og KLM vil bruke BlueBiz-publikasjoner til å informere medlemsfirmaet om alle muligheter til å veksle inn Blue Credits for BlueBiz-bonuser med forbehold om tilgjengelighet og kontroll av leveringsevne ved bestilling. Air France og KLM forbeholder seg retten til når som helst å opprette tilleggsvilkår for å oppnå BlueBiz-bonuser, spesielt retten til å foreta endringer og/eller øke antallet nødvendige Blue Credits. Air France og KLM vil aktivt bekrefte at BlueBiz presentert til medlemsfirmaet som tilgjengelig, faktisk er tilgjengelig. Men, Air France og KLM kan verken garantere eller forsikre at de ovennevnte fordelene vil være tilgjengelige.
2.8 I tilknytning til håndhevelse av de generelle BlueBiz-vilkårene, forbeholder Air France og KLM seg retten til å iverksette passende juridiske tiltak som de anser nødvendige mot medlemsfirmaet, og kan kreve erstatning, advokathonorarer og rettsgebyrer.
2.9. KLMs generelle befordringsvilkår, som registrert i retten i Haag, gjelder på alle KLM-flyvninger og kan finnes på www.klm.com.
Air Frances generelle befordringsvilkår, gjelder på alle Air France-flyvninger og kan finnes på www.airfrance.com.
For flyvninger betjent av deltakende flyselskaper og andre partnerflyselskaper, vil de generelle befordringsvilkårene for det berørte flyselskapet gjelde.

3. Medlemsvilkår
3.1. Kun firmaer som ikke allerede har fullført (og/eller for tiden ikke forhandler eller inngår) en forretningsavtale og hvis hovedkontor befinner seg i medlemslandet, kan delta i BlueBiz-programmet. Firmaet vil måtte utpeke en administrator under medlemsprosessen. Denne administratoren skal være en ansatt i firmaet som signerer BlueBiz-kontrakten.
Firmaet vil fylle ut medlemsskjemaet som er tilgjengelig på nettstedene til Air France, KLM og deltakende flyselskaper, eller hos reisebyråer. I tillegg må firmaet godta de generelle vilkårene på dette tidspunktet. Enhver ansatt som sender inn et medlemskapsskjema for hans eller hennes firma, bekrefter at firmaet har gitt tillatelse til den aktuelle handlingen.
Administratorens e-postadresse må opplyses under medlemsprosessen. All kommunikasjon relatert til BlueBiz-programmet vil bli sendt til denne e-postadressen.
Etter at registreringen er validert, vil administratoren bli invitert til å navngi en ekstra kontaktperson som erstatning.

3.2. Ved registrering for BlueBiz-programmet aksepterer medlemsfirmaet å motta BlueBiz-kommunikasjonen som er en grunnleggende del av BlueBiz-programmet. Medlemsfirmaet er ansvarlig for å gi Air France og KLM en aktiv e-postadresse og postadresse, for å motta sitt BlueBiz-referansenummer, passord og BlueBiz-kommunikasjoner. Hvis et medlemsfirma endrer e-postadresse, postadresse, administrator og/eller den ekstra kontaktpersonen, skal medlemsfirmaet gi beskjed til Air France og KLM skriftlig eller ved å bruke BlueBiz-sidene på B2C-nettstedene til Air France, KLM eller partnerflyselskaper, uten unødig forsinkelse.

3.3. Et firma skal kun sende inn ett søknadsskjema for BlueBiz-programmet og skal få kun ett BlueBiz-referansenummer.

3.4. Reisebyråer (og tilknyttede selskaper) har ikke lov til å registrere seg for BlueBiz-programmet. Ansatte i reisebyrået vil heller ikke bli akseptert som administrator på vegne av et firma.

3.5. 3.3. Når prosedyrene for å bli medlem er utført, vil Air France og KLM verifisere at vilkårene for å bli med i BlueBiz-programmet er oppfylt og snarest mulig informere kontaktpersonen via e-post om firmaets godkjenning eller avslag. Medlemsfirmaet er ansvarlig for bruken av BlueBiz-referansenummeret og passordet sitt. Air France og KLM forbeholder seg retten til å avslå registreringen av ethvert firma som ikke oppfyller de obligatoriske vilkårene for deltakelse i BlueBiz-programmet.

3.6. BlueBiz-kontoen kan ikke overføres, og administratoren må umiddelbart informere Air France og KLM om enhver endring i adresse, flytting av hovedkontor utenfor medlemslandet, avslutning av forretningsvirksomhet på grunn av likvidasjon osv.

4. Vilkår for å opptjene Blue Credits
4.1. Medlemmet kan opptjene Blue Credits på flyvninger med Air France, KLM og deltakende flyselskaper og andre partnerflyselskaper som videre beskrevet i BlueBiz-publikasjoner. Blue Credits vil bli gitt til medlemmet i henhold til Blue Credits-opptjeningsordningen som gjelder på dagen for den aktuelle flyvningen så lenge følgende vilkår er overholdt:

  • billetten er betalt av medlemsfirmaet og er i navnet til en ansatt i medlemsfirmaet;
  • bestillingsklassen og billettprisen angitt på billetten er ikke ekskludert fra BlueBiz-programmet;
  • BlueBiz-referansenummeret må kommuniseres ved bestilling og må registreres i bestillingsfilene.
Ellers kan utstedte billetter ikke medregnes for å opptjene Blue Credits. Blue Credits vil bli gitt kun etter gjennomført flyvning. BlueBiz-bonus kvalifiserer ikke til å opptjene Blue Credits.
4.2. Flying Blue-bonus eller lojalitetsprogrammet til et deltakende flyselskap kvalifiserer ikke til å opptjene Blue Credits.
4.3. 2. Blue Credits er gyldige i to (2) hele kalenderår fra datoen de ble kreditert BlueBiz-kontooversikten, i samsvar med vilkårene definert i artikkel 2 ovenfor.
4.4. Blue Credits kan ikke deles opp og har ingen kommersiell utvekslingsverdi, de kan ikke bli refundert med en pengeverdi, og de kan ikke overføres eller tildeles, enten det er som verdi eller ikke, til en annen BlueBiz-konto. Ved fusjon eller oppkjøp av medlemsfirmaet, kan Blue Credits bare overføres til en annen BlueBiz-konto etter uttrykkelig skriftlig samtykke fra BlueBiz-servicesenteret. Blue Credits krediteres den korresponderende BlueBiz-kontoen 6 til 8 uker etter reisen, med forbehold om forsinkelser grunnet ytterligere behandling hos Air France og KLM. BlueBiz-kontooversikten er tilgjengelig for administratoren på nettstedene til Air France og KLM når som helst.
4.5. Hvis BlueBiz-referansenummeret ikke kommuniseres ved bestilling, kan administratoren be om at disse uoppkrevde Blue Credits blir kreditert kontoen deres, ved å bruke anmodningsskjemaet for uoppkrevde krediteringer som er tilgjengelig på nettstedene til Air France og KLM, i inntil 6 måneder etter flyvningen.
Blue Credits kan ikke krediteres hvis billetter ble brukt til flyvninger før innmeldelsen
4.6. Skattekrav og/eller økonomiske krav som gjelder BlueBiz og/eller som er en følge av bruken av BlueBiz-bonuser er medlemsfirmaets ansvar.
4.7. Enkelte spesielle billettpriser gir ikke Blue Credits, og er ekskludert fra BlueBiz-programmet av Air France og KLM og deltakende flyselskaper. BlueBiz-opptjeningsskalaer er tilgjengelig på nettstedene til Air France, KLM og deltakende flyselskaper.

5. Vilkår for å bruke Blue Credits
5.1. Bortsett fra i andre eksplisitt oppgitte tilfeller kan Blue Credits bare byttes av administratoren for BlueBiz-bonuser tilgjengelige i BlueBiz-programmet i navnet til en ansatt i medlemsfirmaet, og de kan ikke byttes mot kontanter, Flying Blue-bonuspoeng eller andre fordeler fra lojalitetsprogrammer.
5.2 Blue Credits kan byttes mot BlueBiz-bonuser på nettstedene til Air France og KLM i samsvar med prosedyrene beskrevet i BlueBiz-publikasjoner.
5.3. BlueBiz-bonuser kan opptjenes avhengig av flyvninger og/eller tilgjengelighet av betalte alternativer, bestillingskriteriene angitt i BlueBiz-publikasjoner og en tilstrekkelig mengde Blue Credits. De elektroniske billettdetaljene (e-billetter, EMD-er for betalte alternativer) vil bli sendt til e-postadressen registrert i BlueBiz-bonus-bestillingsfilen. En e-post vil også sendes til administratoren for å bekrefte summen av Blue Credits som debiteres fra medlemsfirmaets BlueBiz-konto, tilsvarende det nødvendige beløpet for BlueBiz-bonusene. Air France og KLM er ikke ansvarlige for tap av BlueBiz-bonuser.
5.4. Blue Credits kan byttes i BlueBiz-bonusbilletter for den offisielle billettprisen, (ikke-offisielle billettpriser eller lavprisbilletter, som gratisbilletter, bonusbilletter, spedbarn-, barne-, militære eller myndighetsbilletter, gratisbilletter, og alle andre billetter som den ordinære offisielle billettprisen ikke gjelder for, er ekskludert). Air France, KLM og deltakende flyselskaper forbeholder seg retten til å ekskludere visse bestillingsklasser.
5.5. En administrator kan endre og/eller kansellere BlueBiz-bonus gjennom å bruke BlueBiz-servicesenter, hvis billettprisreglene tillater det.
Alle endringsforespørsler for BlueBiz-bonus må sendes til BlueBiz-servicesenter før flyets avreise, i henhold til billettprisens gjeldende regler og BlueBiz-servicesenters åpningstider (tjenesten er stengt i helgene). Avhengig av billettprisreglene som gjelder, kan endring av en BlueBiz-bonus føre til en justering (debet eller kredit) av Blue Credits.
For alle refusjonsforespørsler for BlueBiz-bonus, vil refusjon av Blue Credits være mulig i henhold til billettprisens gjeldende vilkår.
I tilfelle endring og/eller kansellering av en BlueBiz-bonus kan kun Blue Credits refunderes på medlemsfirmaets BlueBiz-konto, refusjon i kontanter er ikke tilgjengelig.

6. Personvern
6.1. 6.1. Personlig informasjon knyttet til deltakelsen av medlemsfirmaet og administratoren («personopplysninger») i BlueBiz-programmet behandles og brukes av Air France og KLM i henhold til gjeldende regelverk om personvern. KLM har informert de nederlandske personvernmyndighetene («College Bescherming Persoonsgegevens») om behandlingen av disse personopplysningene. Air France har informert de franske personvernmyndighetene («Commission Nationale Informatique et Libertés» – CNIL) om behandlingen av disse personopplysningene.
6.2. Personopplysninger brukes av og utveksles mellom Air France, KLM, deltakende flyselskaper og andre partnerflyselskaper for å sikre riktig gjennomføring av BlueBiz-programmet. Videre vil personopplysninger bli brukt til direkte markedsføring og kommunikasjon fra Air France, KLM, deltakende flyselskaper og andre partnerflyselskaper. Hvis administratoren ikke ønsker å motta informasjon om produkter og tjenester, kan vedkommende informere BlueBiz-servicesenteret om dette når som helst. Administratoren har også rett til å få tilgang til og endre all informasjon om dem.

7. Revisjon
7.1. Air France og KLM forbeholder seg retten til å bekrefte validiteten av medlemsfirmaets deltakelse i BlueBiz-programmet når som helst, uten å informere administratoren på forhånd. Disse verifikasjonene har som mål å hjelpe Air France og KLM garantere etterlevelse av de generelle vilkårene i BlueBiz-programmet og oppdage bedrageri.
7.2. På forespørsel fra Air France og KLM og for å kunne sjekke gyldigheten til enhver billett som Blue Credits er opptjent for eller til enhver person som drar fordel av BlueBiz-bonuser, skal medlemsfirmaet levere:
(i) gyldig identitetsbevis;
(ii) bevis på at billettene effektivt ble betalt av medlemsfirmaet og utstedt i navnet til en ansatt i medlemsfirmaet;
(iii) eller enhver annen dokumentasjon for å bekrefte slik gyldighet.
Unnlatelse av å gjøre dette innen en rimelig frist satt av Air France og KLM, vil automatisk føre til suspensjon eller avslutning av kontrakten med medlemsfirmaet, som beskrevet i artikkel 2.5.
7.3. Hvis det registreres uregelmessigheter og/eller overtredelser under verifikasjonen, kan Air France og KLM suspendere opptjening og bruk av Blue Credits, etter eget skjønn, inntil uregelmessighetene og/eller overtredelsene har blitt behandlet tilfredsstillende for Air France og KLM. Air France og KLM kan avslutte kontrakten som beskrevet i artikkel 2.5.

8. Ansvar og gjeldende lovgivning
8.1. Air France og KLM kan ikke holdes ansvarlige for uautorisert medlemskap, feil bruk av BlueBiz-programmet og/eller bedragerske handlinger utført av administratorer. Ved uregelmessigheter må administratoren umiddelbart be BlueBiz-servicesenteret om å blokkere kontoen til medlemsfirmaet deres. Medlemsfirmaet vil bli holdt ansvarlig for all (angivelig) feilaktig bruk av BlueBiz-kontoen, f.eks. uautorisert bruk av Blue Credits. Air France og KLM vil ikke påta seg noe ansvar for skader, forsinkelser, tap, personskader, eller død relatert til eller resulterende fra tjenestene eller fordelene tilbudt eller ikke av Air France, KLM, deltakende flyselskaper og andre partnerflyselskaper, med mindre disse skadene eller tapene er forårsaket av uaktsomhet fra Air France sin eller KLMs side eller en tilsiktet handling der man vet at disse skadene kunne oppstå, bortsatt fra andre tiltak angitt i Warszawa-konvensjonen (endret versjon) eller Montreal-konvensjonen, avhengig av saken. Air France og KLM kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av avslutning av eller endringer i BlueBiz-programmet.
8.2. BlueBiz-programmet reguleres av fransk lov og enhver resulterende rettstvist vil falle inn under den eksklusive domsmyndigheten til Tribunal de Commerce of Paris, bortsett fra andre tiltak fastsatt i gjeldende lovgivning, uansett loven og domsmyndigheten som gjelder for kontrakten. Lokal lovgivning kan hindre Air France og KLM fra å tilby alle eller deler av BlueBiz-programmet i visse land eller til visse firmaer. Air France og KLM kan ikke holdes ansvarlige når de handler i samsvar med lovgivningen og forbeholder seg retten til å avslutte kontrakter med medlemsfirmaer og/eller gjøre Blue Credits ugyldige.
9.3. Disse generelle vilkårene er utarbeidet på fransk. Selv om det foreligger oversatte versjoner, er kun den franske versjonen juridisk bindende.

9. Erstatningskrav
9.1. Til tross for forholdsregler iverksatt av Air France og KLM innen rammeverket for BlueBiz-programmet, må alle erstatningskrav som gjelder alle eller deler av BlueBiz-programmet fra et medlemsfirma sendes til BlueBiz-servicesenter (URL: https://www.bluebiz.com/en/service-centre). For erstatningskrav som gjelder BlueBiz-bonuser, må administratoren informere BlueBiz-servicesenteret innen 6 måneder etter bruk av BlueBiz-bonusen.
9.2. Informasjon relatert til BlueBiz-kontakter er tilgjengelig på de lokale nettstedene til Air France, KLM og deltakende flyselskaper.