Befordringsvilkår

Når du bestiller en flyvning med KLM, godtar du våre generelle befordringsvilkår for passasjerer og bagasje.

Innhold

For lett lesing kan du laste ned eller lagre den komplette versjonen av de generelle befordringsvilkårene.

Sist oppdatert: 11. september 2017 / Global

 
 • ARTIKKEL 1: DEFINISJONER

 • ARTIKKEL 2: ANVENDELSESOMRÅDE

 • ARTIKKEL 3: BILLETTER

 • ARTIKKEL 4: PRISER, SKATTER, AVGIFTER OG OMKOSTNINGER

 • ARTIKKEL 5: RESERVASJONER

 • ARTIKKEL 6: PERSONLIGE OPPLYSNINGER

 • ARTIKKEL 7: SPESIELL BISTAND

 • ARTIKKEL 8: INNSJEKKING/OMBORDSTIGNING

 • ARTIKKEL 9: NEKTELSE OG BEGRENSNING AV BEFORDRING

 • ARTIKKEL 10: BAGASJE

 • ARTIKKEL 11: RUTETIDER

 • ARTIKKEL 12: FORSINKELSE OG KANSELLERING AV FLYVNINGER

 • ARTIKKEL 13: AVVIST OMBORDSTIGNING OG NEDGRADERING

ARTIKKEL 14: REFUSJONER

14.1 Tilbakebetaling av en billett, helt eller delvis, vil ta sted i henhold til betingelsene definert i denne Artikkelen 14, i henhold med billettens betingelser og alle omstendigheter med relevante, gjeldende forskrifter.

14.2 En tilbakebetaling, hvor det er autorisert av billettens reisebetingelser, vil bli betalt på grunnlag av billettprisen inklusiv skatt betalt for billetten.

14.3 Forespørsel om tilbakebetaling av en billett må bli sendt til utsteder av billetten (flyselskap eller autorisert agent, som gjeldende).

14.4 Flyselskapet skal avvise en tilbakebetaling:
(a) av en billett hvis anmodningen fremsettes etter billettens utløpsdato.
(b) av en billett som overholder de juridiske eller forskriftsmessige kravene om at passasjeren må ha en billett som gjør det mulig å forlate landet, med mindre slik passasjer ikke på tilfredsstillende måte kan dokumentere at vedkommende har tillatelse til å bli i landet eller at de vil reise derfra med et annet flyselskap eller annet transportmiddel.
(c) av en billett der innehaveren ikke slippes inn av myndighetene på ankomststedet eller avtalt stoppested eller mellomlandingssted og passasjeren derfor sendes tilbake til ombordstigningspunktet.
(d) av en stjålet, forfalsket billett.
(e) for passasjerer som ikke overholder betingelsene oppgitt i Artikkel 8.
(f) for passasjerer som nektes befordring av flyselskapet i følge Artikkel 9 (f), (j) og (l).

14.5 Refusjoner er gjenstand for gjeldende forskrifter i
landet hvor billetten opprinnelig ble kjøpt og/eller gjeldende forskrifter i landet hvor tilbakebetalingen skal bli betalt.

 
 • ARTIKKEL 15: OPPFØRSEL OMBORD I FLYET

 • ARTIKKEL 16: BESTEMMELSER FOR TILLEGGSTJENESTER

 • ARTIKKEL 17: SUKSESSIVE FLYSELSKAPER

 • ARTIKKEL 18: ADMINISTRATIVE FORMALITETER

 • ARTIKKEL 19: SKADEANSVAR

 • ARTIKKEL 20: TIDSBEGRENSNING FOR KRAV OG ANSVAR