Befordringsvilkår

Når du bestiller en flyvning med KLM, godtar du våre generelle befordringsvilkår for passasjerer og bagasje. Du kan bruke lenkene nederst på siden til å lese alle artiklene, eller du kan lese den komplette versjonen.

Innhold

For lett lesing kan du laste ned eller lagre den komplette versjonen av de generelle befordringsvilkårene.
Artikkel 1 Definisjoner 
Artikkel 2 Anvendelsesområde 
Artikkel 3 Billetter 
Artikkel 4 Priser, gebyr, skatter og omkostninger  
Artikkel 5 Bestillinger
Artikkel 6 Personlige opplysninger
Artikkel 7 Spesiell bistand
Artikkel 8 Innsjekking og ombordstigning
Artikkel 9 Nektelse og begrensning av befordring
Artikkel 10 Bagasje 
Artikkel 11 Rutetider
Artikkel 12 Forsinkelse og kansellering av flyvninger  
Artikkel 13 Avvist ombordstigning og nedgradering
Artikkel 14 Refusjoner
Artikkel 15 Oppførsel ombord på fly 
Artikkel 16 Bestemmelser for tilleggstjenester
Artikkel 17 Suksessive flyselskaper
Artikkel 18 Administrative formaliteter 
Artikkel 19 Skadeansvar
Artikkel 20 Tidsbegrensning på krav

Artikkel 1 – 5
Artikkel 6 – 10
Artikkel 11 – 15
Artikkel 16 – 20