Søke om kompensasjon

Hadde du uforutsette utgifter fordi KLM-flyvning ble avlyst, booket om eller forsinket? Hvis dette er tilfellet, kan du be om kompensasjon. Du må fremlegge dokumentasjon på utgiftene du har hatt, i form av kvitteringer.
 

Kompensasjon for avlysning eller ombooking

Du kan be om kompensasjon via KLMs kundekontaktsenter i følgende tilfeller:
  • KLM-flyvningen din var overbooket, og du kunne derfor ikke gå ombord.
  • Du hadde uforutsette utgifter i forbindelse med reisen (i tillegg til utgiftene for billetter og ekstra alternativer), som for eksempel telefonregninger eller lunsj.

Du vil motta en kupong, som du kan bruke for kjøp på KLM.com, eller i noen tilfeller veksle inn i kontanter.


Les mer om kontant-kompensasjon og EMD-kupong

Last ned brosjyren ‘Assistanse og kompensasjon’

KLMs kundekontaktsenter

Be om kompensasjon
 

Kompensasjon for forsinket flyvning

Hvis KLM-flyvningen din var forsinket, beklager vi uleiligheten. Du kan kontakte KLMs kundekontaktsenter (nedenfor) for å be om kompensasjon i følgende tilfeller:

  • Flyvingen din var forsinket mer enn 3 timer.
  • Du reiste til, fra eller gjennom et europeisk reisemål.
  • Flyvningen din var ikke forsinket på grunn av særlige omstendigheter, som ekstreme værforhold, politisk ustabilitet eller streik hos tredjepart

Vi vil vurdere forespørselen din nøye. Dessverre vil ikke en innsendt anmodning om kompensasjon være noen garanti om at du får kompensasjon.

For at anmodningen din skal behandles så raskt som mulig, vennligst ta med følgende informasjon i området ‘Din melding’:

  • Referansenummeret på tidligere innsendte klager.
  • Hvis du ble booket om til en annet flyvning, flynummeret og reisedatoen.
  • Hvorvidt dette er første gang du søker om kompensasjon.

Du vil motta en kupong, som du kan bruke for videre kjøp, eller i noen tilfeller veksle inn i kontanter.

Last ned brosjyren ’Assistanse og kompensasjon’

Les mer om kontant-kompensasjon og EMD-kupong

Var KLM-flyvningen din mer enn 3 timer forsinket?

Be om kompensasjon