Vilkår for kuponger (EMD)

Her er alt du trenger å vite om EMD (Electronic Miscellaneous Document).

EMD-vilkår

1. Følgende vilkår skal ha betydningen som definert herunder, med mindre konteksten sier noe annet: KLM betyr KLM Royal Dutch Airlines, og selskapet har registrert kontor i Amstelveen i Nederland. Delta betyr Delta Air Lines, og selskapet har registrert hovedsete i Atlanta, som ligger i delsaten Georgia i USA. AIR FRANCE betyr AIR FRANCE, og selskapet har registrert hovedsete i Paris, Frankrike. En EMD-kupong betyr Electronic Miscellaneous Document. KLM-flyvning betyr enhver flyvning med flyvningsnummer som begynner på KL. Delta-flyvning betyr enhver flyvning med flyvningsnummer som begynner på DL. AIR FRANCE-flyvning betyr enhver flyvning med et flyvningsnummer som begynner på AF. Kenya Airways-flyvning betyr enhver flyvning med et flyvningsnummer som begynner på KQ.

2. Ingen agent, ansatt eller representant for KLM har autorisasjon til å endre, modifisere eller se bort ifra noen av disse vilkårene.

3. Den ikke-refunderbare kupongen skal brukes til å betale for en KLM-, Delta Air Lines-, AIR FRANCE- eller Kenya Airways-tur når en KLM-, Delta Air Lines-, AIR FRANCE- eller Kenya Airways-billett blir utstedt. Beløpet som kan brukes er oppgitt på kupongen. Du kan innløse maks. 2 kuponger per passasjer og maks. 3 kuponger per bestilling. Det er mulig å kombinere KLM- og AIR FRANCE-kuponger, med maks. 1 AIR FRANCE-kupong per bestilling.

  • Kupongen kan brukes av kupongeieren
  • av passasjerer med det samme etternavnet
  • av passasjerer som reiser sammen med den opprinnelige kupongeieren, på det tidspunktet kupongen blir brukt.

Den maksimale verdien på kupongen er 800 EUR. Hvis valutaen til kupongen er noe annet enn valutaen som en billettprisen utstedes i, vil valutakursen være kursen banken selger for til KLMs lokale bank. Hvis det er et beløp igjen på kupongen når billetten betales, vil en tilleggskupong bli utstedt for det beløpet, men vilkårene som tilhører kupongen vil fortsatt gjelde. Hvis det er et beløp igjen, vil kupongen bli utstedt i navnet til den opprinnelige eieren og vil beholde den opprinnelige utgangsdatoen.

4. Den refunderbare kupongen er gyldig for en direkte refusjon av beløpet oppgitt på kupongen til bankkontoen din.

5. Ved all befordring utført av KLM, Delta og AIR FRANCE, vil de generelle befordringsvilkårene, prisene, prisreguleringene og/eller de spesielle befordringsvilkårene, de som gjør seg gjeldende, for henholdsvis KLM, Delta og AIR FRANCE gjelde. Når befordring er utført av et annet flyselskap, kan dette flyselskapets generelle befordringsvilkår gjelde.

6. Hvis denne kupongen blir brukt til befordring på Delta, AIR FRANCE og/eller et annen flyselskaps flyvning, vil KLM kun bli ansett som å ha opptrådt som en agent for flyselskapet som utstedte denne kupongen.

7. En kupong kan ikke støttes. Kupongen kan ikke byttes eller selges. Ved å gjøre dette vil kupongen bli ugyldig.

8. Passasjeren vil alene være ansvarlig for kupongen sin, og KLM er ikke ansvarlig ovenfor passasjeren dersom en kupong har blitt brukt av en annen person enn passasjeren. Hverken KLM eller KLMs agent er pålagt å be en person med kupong om legitimasjon.

9. Kupongen må innkreves innen gyldighetsperioden på 12 måneder fra utstedelsesdatoen, men utreise og returreise kan finne sted opptil 350 dager etter datoen kupongen ble brukt.

10. En kunde som tilbys en kupong kan til enhver tid akseptere eller nekte å ta imot kupongen. Det at passasjeren akseptere kupongen, skal anses som samtykke til og aksept av disse vilkårene.

11. Vilkår kan endres.