KLMs retningslinjer for personvern

I disse retningslinjene for personvern forklarer vi hvordan vi henter inn og bruker de personlige opplysningene dine. Disse retningslinjene for personvern gjelder for alle personlige opplysninger vi behandler om deg når du reiser med oss, kjøper eller bruker tjenestene våre, besøker nettsidene våre, bruker mobilapplikasjonene våre eller omgås oss på annen måte. Vi har delt retningslinjene våre for personvern inn i forskjellige seksjoner. Vennligst klikk på den relevante seksjonen nedenfor for mer informasjon.
  • 1. Hvem vi er

  • 2. Typer personlige opplysninger vi behandler

  • 3. Hvordan vi henter inn opplysningene

  • 4. Formål vi bruker opplysningene dine til

  • 5. Offentliggjøring eller deling av opplysninger med tredjeparter

  • 6. Sikkerhet og oppbevaring

  • 7. Internasjonal overføring av opplysningene dine

  • 8. Dine rettigheter

  • 9. Hvordan vi tar vare på disse retningslinjene