KLMs retningslinjer for personvern

I disse retningslinjene for personvern forklarer vi hvordan vi henter inn og bruker de personlige opplysningene dine. Disse retningslinjene for personvern gjelder for alle personlige opplysninger vi behandler om deg når du reiser med oss, kjøper eller bruker tjenestene våre, besøker nettsidene våre, bruker mobilapplikasjonene våre eller omgås oss på annen måte.
  • 1. Hvem vi er

  • 2. Typer personopplysninger vi behandler

  • 3. Hvordan vi henter inn opplysningene

  • 4. Formål vi bruker opplysningene dine til

  • 5. Offentliggjøring eller deling av opplysinger med tredjeparter

  • 6. Sikkerhet og innehavelse

  • 7. Internasjonal overføring av opplysningene dine

  • 8. Rettighetene dine

  • 9. Varslinger

  • 10. Hvordan vi tar vare på disse retningslinjene