Viktig reiseinformasjon

Vennligst les nøye gjennom reiseinformasjonen nedenfor. Denne informasjonen ble revidert i april 2013.

Generelle transportvilkår

De generelle transportvilkårene til KLM skal gjelde for passasjerer som reiser med et fly eller til en spesifisert flysektor, i overensstemmelse med en billett hvor KLM er utpekt som transportør for en slik flyvning eller en spesifisert flysektor. KLMs generelle transportvilkår er tilgjengelig gratis hos KLM og deres autoriserte representanter.

Les de generelle befordringsvilkårene

Bagasje

Håndbagasje
Hver passasjer kan ta med ett stykke håndbagasje som ikke er større enn 55 x 25 x 35 cm (21,5 x 10 x 13,5 tommer) (l x b x h). Håndbagasjen din, inkludert tilbehør, må ikke overstige 12 kg (26 lbs). Passasjerer som reiser i Business Class kan ta med en ekstra bag som er mindre enn 45 x 20 x 35 cm (18 x 8 x 13,5 tommer) (l x b x h). Håndbagasjen din, inkludert tilbehør, må ikke overstige 18 kg (40 lbs).

Hvis reisen din inkluderer en flyvning med en av KLMs regionale partnere, som for eksempel KLM Cityhopper, kan det hende at vi ber deg om å plassere håndbagasjen din i lasterommet. Dette gjøres på grunn av den begrensede lagerplassen i de mindre flyene som brukes av disse transportørene.

Sjekke inn bagasje


Gratis bagasje per reiseklasse
Economy Class på: 
 • Interkontinentale KLM-flyvninger
 • Europeiske KLM-flyvninger som er del av en interkontinental reise
 • KLM-flyvninger mellom kontinental-Europa og Armenia, Georgia, Hviterussland, Italia (unntatt Firenze, Bologna, Torino og Venezia), Russland og Ukraina
 • Fullstendig fleksible billettyper Y og B, og M hvis de er bestilt på eller etter 28. januar med avgang på eller etter 1. april 2015
Innsjekket bagasje:
 • 1 koffert* på maks. 23 kg/50 lbs

Håndbagasje:

 • 1 kolli**, og
 • 1 tilbehør, f.eks. en håndveske eller en bærbar datamaskin
 • Til sammen maks. 12 kg/26 lbs
Economy Class på europeiske KLM-flyvninger, inkludert KLM-flyvninger mellom kontinentale Europa og Algerie, Israel, Marokko og Tunisia.  


Unntak:

 • KLM-flyvninger til og fra Armenia, Georgia, Hviterussland, Italia (unntatt Firenze, Bologna, Torino og Venezia), Russland og Ukraina
 • Fullstendig fleksible billettyper Y og B, og M hvis de er bestilt på eller etter 28. januar med avgang på eller etter 1. april 2015

For disse flyvningene, se "Interkontinentale KLM-flyvninger" over.

Kun håndbagasje:

 • 1 kolli**, og
 • 1 tilbehør, f.eks. en håndveske eller en bærbar datamaskin
 • Til sammen maks. 12 kg/26 lbs

Bestilt en flyvning? Ta med en koffert (opptil 23 kg/50 lbs) for EUR 15 (pris på flyplassen: EUR 30).

Business Class på KLM-flyvninger

Innsjekket bagasje:

 • 2 kofferter*
 • Hver maks. 32 kg/70,5 lbs

Håndbagasje:

 • 1 kolli**, og
 • 1 mindre kolli***, og
 • 1 tilbehør, f.eks. en håndveske eller en bærbar datamaskin
 • Til sammen maks. 18 kg/40 lbs

Hvis du kjøpte en oppgradering til Business Class under innsjekking eller på en selvbetjeningsmaskin, gjelder den opprinnelige bagasjegrensen på den opprinnelige billetten din fremdeles.

Størrelse
* Hver koffert kan ha en størrelse på maks. 158 cm/62 tommer (l + b + h).
** Et kolli med håndbagasje kan ha en størrelse på maks. 55 x 25 x 35 cm/21,5 x 10 x 13,5 tommer (l x b x h).
*** På Business Class kan du ett til kolli med mindre håndbagasje med en størrelse på maks. 45 x 20 x 35 cm/18 x 8 x 13,5 tommer (l x b x h).
Vennligst merk: våre partnere kan ha andre bagasjeregler. Hvis (deler av) reisen din er med et annet flyselskap, vennligst se bagasjereglene for dette selskapet.


Les mer om håndbagasje

Spesialservice

På forespørsel, og alltid når det er mulig, er KLM glade for å kunne gi deg spesialservice ombord, som inkluderer spesialmåltider (kun ved oversjøiske flyvninger), spedbarnpleie og reise for dyr. Du må forespørre om denne servicen minst 36 timer før avreise. Passasjerer i Business Class og oversjøisk Economy Class kan også reservere setet de ønsker når de bestiller flyvningen deres.

Innsjekking, gjentatt bekreftelse og annullering

Innsjekkingstid
Passasjerer må melde seg ved KLMs sted for innsjekking og ombordstigningsgate ikke senere enn som indikert av KLM. Innsjekkingstidene er forskjellige ved hver flyplass. Reisen din kommer til å være enklere hvis du gir deg nok tid til innsjekkingen. Hvis passasjerer ikke sjekker inn eller melder seg på innsjekkingsstedet eller ved ombordstigningsgate i tide, er KLM berettiget til å annullere plassen som er reservert for passasjerene. KLMs innsjekkingstider kan du finne og laste ned på www.klm.com

Se tider for innsjekking og bagasjelevering

Gjentatt bekreftelse / reservasjoner
Det er ikke nødvendig å bekrefte KLM flyvningen din en gang til. Det kan imidlertid være at andre flyselskap krever at du bekrefter reservasjoner for fortsatt reise eller returreise, hvis du avbryter reisen i mer enn 72 timer. Derfor anbefaler vi at du tar kontakt med det nærmeste kontoret til det individuelle flyselskapet hvor du har en reservasjon. Dette bør gjøres minst 72 timer før avreise.

Endring i reiseplaner
Hvis det er en endring i reiseplanene dine må du informere ditt reisebyrå eller kontoret til KLM om endringene dine. Hvis du ikke gjør dette kan det føre til at alle utgående og/eller returreservasjoner som du har foretatt annulleres.

Skatter, priser og avgifter
Alle skatter, priser og/eller avgifter som pålegges av staten eller kommunen eller annen myndighet, operatøren av flyplassen, eller av KLM når det gjelder en passasjer, eller hvis en passasjer bruker en eller annen service eller fasilitet, kommer i tillegg til de ellers gjeldende betalingene eller avgiftene, og skal betales av passasjeren i den grad de ikke er inkludert i betalingen, også etter at billetten er blitt utstedt og/eller etter at passasjeren har betalt billettprisen.
Hvis du ønsker å annullere billetten din, kan du be om en refundering av flyplassavgiften. Avgifter med koden OA og OB refunderes ikke. Internasjonalt tilleggsgebyr fra flyselskap med koden YR og/eller YQ refunderes kun hvis de omfatter en flyvning hvor prisen refunderes.

Billettendringer og avbestillinger kan pålegges administrasjonsgebyrer.

Nektet ombordstigning og forsinkelse

KLM foretar alle nødvendige tiltak for å unngå forsinkelse, annullering eller nektet ombordstigning. Men i tilfelle du blir nektet ombordstigning, flyvningen din annulleres eller blir forsinket i minst to timer, skal KLM tilby kompensasjon og assistanse avhengig av den konkrete situasjonen. For mer informasjon om vilkårene med hensyn til kompensasjonen og/eller assistanse ved flyvninger med avreise fra EU-land, se brosjyren “Kompensasjon og assistanse ”. Du kan også finne informasjon i KLMs generelle transportvilkår.

Merknad til internasjonale passasjerer om ansvarsbegrensning

Passasjerer på en reise som involverer et endelig reisemål eller en stopp i et annet land enn opprinnelseslandet, informeres om at vilkårstraktaten, kjent som Warsawa-konvensjonen kan gjelde for hele reisen, inkludert deler helt innen opprinnelseslandet eller målet. For slike passasjerer på en reise til, fra eller med et planlagt stoppested i USA, bekrefter konvensjonen og spesielle transportkontrakter som er inkludert i gjeldende tariffer at ansvaret for forskjellige transportører, parter i slike spesielle kontrakter, er begrenset i de fleste tilfellene av dødsfall eller personlig skade på passasjerer til beviste skader som ikke overskrider 75.000 USD per passasjer, og at dette ansvaret opp til denne grensen ikke skal avhenge av uaktsomhet fra transportøren. For slike passasjerer som reiser med en transportør som ikke er part i slike spesielle kontrakter, på en reise ikke til, fra eller som har en planlagt stopp i USA, er transportørens ansvar for personlig skade på passasjerer i de fleste tilfellene begrenset til omtrent 10.000 USD eller 20.000 USD.
Navnet på transportøren, partene for slike spesielle kontrakter, er tilgjengelig på alle billettkontorer for slike transportører, og kan sees ved behov.
Tilleggsbeskyttelse kan vanligvis skaffes til veie ved å kjøpe forsikring fra et privat selskap. Slik forsikring blir ikke påvirket av noen begrensing av transportørens ansvar i henhold til Warsawa-konvensjonen eller slike spesielle transportkontrakter. For ytterligere informasjon kan du sjekke med ditt flyselskap eller din kontakt hos forsikringsselskapet.
Merk: Ansvarsbegrensingen på 75.000 USD over inkluderer offentlige gebyrer og kostnader som i tilfelle et krav der vilkårene består av separate tilkjente rettsgebyrer og kostnader, skal begrensingen være en sum på 58.000 USD eksklusivt rettsgebyr og kostnader.
Dette er en merknad som kreves av Order 69-2-65 fra U.S. DOT. Det gjenspeiler ikke betingelsene i Montreal-konvensjonen fra 1999 som kan gjelde på din reise. Ingen utsagn er gjort i forhold til nøyaktigheten i innholdet.

Ikke desto mindre, kan passasjerer være berettiget et gunstigere ansvarssystem.De gjeldende ansvarsgrensene for din reise på en flyvning drevet av KLM, er som følger:

 1. Det er ingen økonomiske grenser for dødsfall eller legemsskader for en passasjer, og KLM kan foreta en forhåndsbetaling i forhold til tapet, for å ivareta de umiddelbare økonomiske behovene for personen som er berettiget et krav om kompensasjon;
 2. I tilfelle ødeleggelse, tap av eller skade på eller forsinkelse i mottak av bagasje, er KLMs ansvar begrenset til 1.131 spesielle trekkrettigheter (omtrent 1.230 Euro) for beviste skader. Dersom verdien på din bagasje er større enn denne grensen, anbefales du å opplyse om verdien for innsjekket bagasje i tillegg til gjeldende ansvarsgrenser, ved innsjekkingen, for å sikre at din bagasje er fullt ut forsikret før reisen;
 3. I tilfelle skade oppstår som følge av forsinkelse i lufttransporten er KLMs ansvar begrenset til 4.694 spesielle trekkrettigheter (omtrent 5.100 Euro) for beviste tap og kostnader.


Hvis din reise også inkluderer transport med andre flyselskap, må du kontakte dem for informasjon om deres ansvarsgrenser.

Dette notatet er i henhold til kravene i European Community Regulation (EC) No. 889/2002).

Flyselskapets ansvar for passasjerene og deres bagasje

Ansvarsfraskrivelse:
Dette er en merknad som kreves av EU- forordningen (EF) nr. 889/2002. Denne merknaden kan ikke brukes som grunnlag for krav om erstatning, eller til å tolke bestemmelsene i forordningen eller Montreal-konvensjonen, og det inngår ikke i kontrakten mellom transportøren(e) og deg.

Merknaden er unøyaktig når den påstår at skader opp til 113.100 SDR, kan flyselskapet ikke bestride kravet om kompensasjon. Under forordning og Montreal-konvensjonen er stillingen som følgende: for skader opp til 113.100 SDR med hensyn til død eller personskade forårsaket av en ulykke om bord på flyet eller under ombordstigning eller avstigning, kan transportøren ikke utelukke eller begrense sitt ansvar, unntatt når det er medvirkning. Også grensen for flyselskapet ansvar for bagasje forsinkelser, ødeleggelse, tap eller skade på bagasje er 1.131 SDR totalt for påviste tap og kostnader med mindre passasjeren har gjort en spesiell deklarasjon av en høyere verdi ved innsjekking eller har kjøpt ekstra forsikring.


Flyselskapets ansvar for passasjerer og deres bagasje
Dette informasjonsmerknaden oppsummerer erstatningsansvar reglene som anvendes av EF-flyselskap som kreves av fellesskapets lovgivning og Montreal-konvensjonen.

Kompensasjon i tilfelle av dødsfall eller personskade
Det finnes ingen økonomiske grenser for erstatningsansvaret for passasjerers personskade eller dødsfall. For skader opp til 113.100 SDR (ca. EUR 123.000), kan flyselskapet ikke bestride krav om kompensasjon. Er beløpet høyere, kan flyselskapet forsvare seg mot en påstand ved å bevise at det ikke var uaktsom eller på annen måte en feil.

Forskuddsbetalinger
Hvis en passasjer blir drept eller skadet, må flyselskapet foreta en forhåndsbetaling, for å dekke umiddelbare økonomiske behov, innen 15 dager fra identifikasjon av personen som har krav på erstatning. Ved dødsfall skal slike forhåndsbetalinger ikke være mindre enn 16.000 SDR (ca. EUR 20.000).

Passasjerforsinkelser
Ved forsinkelse av passasjerer, er flyselskapet erstatningsansvarlig dersom det ikke foretok alle rimelige tiltak for å unngå skade eller det var umulig å gjennomføre slike tiltak.
Ansvaret for forsinkelse av passasjerer er begrenset til 4.694 SDR (ca. EUR 5.100).

Bagasjeforsinkelser
Ved forsinkelse av bagasje, er flyselskapet erstatningsansvarlig dersom det ikke foretok alle rimelige tiltak for å unngå skade eller det var umulig å gjennomføre slike tiltak. Ansvaret for forsinkelse av bagasje er begrenset til 1.131 SDR (ca. EUR 1.230).

Ødeleggelse, tap eller skade av bagasjen
Flyselskapet er ansvarlig for ødeleggelse, tap eller skade på bagasje opp til 1.131 SDR (ca. EUR 1.230). Når det gjelder innsjekket bagasje, kan det kreves erstatning selv om det ikke er årsaken, med mindre bagasjen var defekt. Når det gjelder håndbagasje, er flyselskapet kun ansvarlig ved feil.

Høyere grenser for bagasje
En passasjer kan dra nytte av en høyere ansvarsbegrensning ved å lage en spesiell deklarasjon senest ved innsjekking og ved å betale en tilleggsavgift.

Klager som gjelder bagasjen
Dersom bagasjen er skadet, forsinket, mistet eller ødelagt, må passasjeren skrive og klage til flyselskapet så snart som mulig. I tilfelle skade på innsjekket bagasje må passasjeren klage innen sju dager, og i tilfelle av forsinkelse innen 21 dager, i begge tilfeller fra den dagen da bagasjen ble stilt til passasjerens rådighet.

Ansvar for kontrahering og faktiske transportører
Hvis flyselskapet som utfører flygingen ikke er det samme som det kontraherende flyselskap, har passasjeren rett til å rette en klage eller å gjøre et krav om erstatning mot begge. Hvis navnet eller koden til et flyselskap er angitt på billetten, er dette flyselskapet det kontraherende flyselskapet.

Tidsbegrensning for søksmål
Eventuelle tiltak i retten til å kreve erstatning må fremmes innen to år fra datoen til ankomsten av flyet, eller fra den datoen hvor flyet skulle ha ankommet.

Grunnlag for informasjonen
Grunnlaget for retningslinjene beskrevet ovenfor er Montreal-konvensjonen av 28. mai 1999, som er gjennomført i fellesskapet av forordning (EF) nr. 2027/97 (som endret ved forordning (EF) nr. 889/2002) og nasjonal lovgivning i medlemsstatene.

Sikkerhet starter hjemme

Av sikkerhetsgrunner er det forbudt å ha med farlig vare som:

 • Sprengstoff *
 • Komprimert gass (inkl. aerosol)
 • Stoffer med høyt oksygeninnhold, f.eks. peroksider og blekemidler
 • Antennelige væsker
 • Korrosive stoffer
 • Oksiderende materialer
 • Radioaktive materialer
 • Magneter
 • Materialer som er lett antennelige, giftige, støtende eller irriterende stoffer.


* Ammunisjon for idrettsformål kan kun skje med transportørens tillatelse.

Det er forbudt å bære noen form for skytevåpen, kopier av våpen, dolker, klappkniver, spisse/skarpe våpen, skarpe gjenstander, stumpe gjenstander, lightere og andre artikler som ser aggressive ut, på seg eller i håndbagasjen.

Se hele listen med forbudte gjenstander

Transportøren kan forby eller begrense bruken ombord i flyet av elektronisk utstyr (for eksempel mobiltelefoner, bærbare datamaskiner, bærbare opptakere og radioer, CD-spillere, elektroniske spill eller senderutstyr, inkl. radiostyrte leker og walkie-talkies). Vennligst følg transportørens instruksjoner nøye ombord!

Mer informasjon er tilgjengelig på forespørsel.
Ta kontakt med oss