Forsinket, tapt eller skadet bagasje

Til tross for våre anstrengelser kan bagasjen din bli forsinket eller mistet. Vi ber om unnskyldning for forårsakede ulemper, og vi vil gjøre vårt ytterste for å returnere den til deg så raskt som mulig.
 

Rapportere forsinket bagasje

Hvis du oppdager at bagasjen din mangler ved ankomst til flyplassen, vennligst gå umiddelbart til bagasjekontoret i bagasjeutleveringsområdet på flyplassen. På Amsterdam Lufthavn Schiphol ligger dette kontoret i bagasjeutleveringsområdet overfor bagasjebånd 9.

På bagasjekontoret blir meldingen om savnet bagasje registrert, og du vil få utlevert en PIR-rapport (rapport om uregelmessighet for eiendom) med et personlig referansenummer, som dokumenterer at bagasjen din er meldt savnet. Du trenger dette nummeret for å sjekke status for den forsinkede bagasjen din. Med en gang bagasjen din er funnet, vil vi kontakte deg for å ordne med levering.

Du skal ha mottatt en bagasjelappkvittering for hvert kolli du sjekket inn før avgang. Sørg for å ta vare på disse kvitteringene til du har mottatt all bagasjen din.

Rapportere forsinket bagasje online

Du kan også rapportere den forsinkede bagasjen din online for flyvninger som betjenes av KLM eller Air France. Dette kan gjøres innen 2 dager etter ankomst, og kun i et av disse tilfellene:

 • Din KLM-flyvning som tok av fra et av utvalgte reisemål ble innstilt etter at du leverte inn bagasjen, men bagasjen ble ikke returnert til deg.
 • Du ankom et av utvalgte reisemål, men bagasjen din ankom ikke sammen med deg.

Rapportere forsinket bagasje online

Rapportér nå

 

Sporing av forsinket bagasje

Med etternavnet og filreferansenummeret som står på PIR-rapporten din (rapport om uregelmessighet for eiendom) kan du sjekke status for den forsinkede bagasjen din online med World Tracer-verktøyet.

Spor din forsinkede bagasje 

Bagasje som ikke blir funnet innen 3 dager

Dersom bagasjen din ikke blir funnet innen 3 dager, kan du bruke World Tracer-verktøyet for å fylle ut et Bagasjeinventarskjema og kravskjema (BICF)  online. Dette skjemaet vises automatisk for deg online etter 3 dager. Vennligst oppgi etternavn og filreferansenummer for å logge inn og fylle inn nødvendig informasjon. Denne informasjonen hjelper oss med å forbedre søket vårt og returnere bagasjen din så raskt som mulig.

Hvis du er så uheldig at bagasjen ikke er blitt oppsporet innen 21 dager, blir BICF-skjemaet sendt til KLM kundeservice.

Slik kontakter du oss om forsinket bagasje

Etter at du har rapportert om manglende bagasje, vil du motta et kontaktnummer. Du kan også nå oss 24/7 via Facebook  eller Twitter . Oppgi dine personlige opplysninger kun i private meldinger.

 

Skadet bagasje

Normal bruk av bagasje kan føre til skrammer, merker, små bulker og andre tegn til bruk på bagasjen din. Dette kan vi ikke holdes ansvarlige for.

Hvis du oppdager andre typer skade på bagasjen din, vennligst rapporter dette til oss ved bagasjekontoret umiddelbart etter ankomst. Hvis du oppdager skaden etter at du har forlatt flyplassen, kan du sende et krav til KLMs kundekontaktsenter innen 7 dager etter ankomst, via brev eller e-post.

 

Hvis noe har forsvunnet fra bagasjen

Hvis noe av innholdet i bagasjen din mangler, bør du rapportere dette til bagasjekontoret på flyplassen umiddelbart etter ankomst. Hvis du oppdager dette etter at du har forlatt flyplassen, kan du rapportere manglende gjenstander ved å fylle ut e-postskjemaet innen 7 dager etter ankomst.

 

Har du glemt noe om bord?

Glemte du en personlig gjenstand ombord? Avhengig av hvor og når du forlot den, dette er hva du kan gjøre:

 • Mistet du noe ombord på et KLM-fly som ankom Amsterdam Lufthavn Schiphol?
  La oss bare få vite via Facebook  eller Twitter 

  KLMs hittegodsteam  vil umiddelbart starte arbeidet med å finne igjen eiendelen din – bare husk å kontakte oss innen 3 dager.

  • Etter 3 dager blir alle gjenstander som er funnet brakt til et sentrallager. Vennligst kontakt Amsterdam Lufthavn Schiphol , også om du mistet noe i en av KLM Crown-loungene rundt i verden.

 • Hvis du har mistet noe ombord på et KLM-fly som ankom en annen flyplass, må du ta direkte kontakt med det lokale KLM-personalet på denne flyplassen.

 • Hvis du har mistet noe ombord et Air France-fly, vennligst ta kontakt med hittegodskontoret til Air France . Merk at alle gjenstander som er funnet lagres i opptil 3 måneder.

 • Hvis du mistet noe ombord på et fly som betjenes av et annet flyselskap, anbefaler vi at du kontakter kundestøtteavdelingen til det aktuelle flyselskapet.


Selv om KLM vil ta godt vare på gjenstander som er funnet, tar vi ikke ansvar for personlige gjenstander som er mistet ombord på våre fly.

 

Premium ankomstrom Schiphol

Som World Business Class-passasjer eller Flying Blue Gold- eller Platinum-medlem kan du rapportere om forsinket eller skadet bagasje ved vårt Premium ankomstrom på Amsterdam Lufthavn Schiphol. Du finner Premium ankomstrom i bagasjeutleveringsområdet overfor bagasjebånd 9, ved siden av den generelle skranken for rapportering av manglende eller skadet bagasje.

 

Kompensasjon

Dersom bagasjen din er mistet, skadet eller noe mangler fra den, kan du kontakte KLMs kundekontaktsenter for å be om erstatning for kostnader og/eller kompensasjon.

Vennligst tenk på det følgende:
 • Hvis du vil kreve erstatning for ekstra kostnader påført som et resultat av den forsinkede leveringen av bagasjen din, må du rapportere dette innen 21 dager fra datoen den forsinkede bagasjen ble levert til deg.
 • Hvis den forsinkede bagasjen er skadet, må du rapportere skaden innen 7 dager fra leveringsdatoen for den forsinkede bagasjen din.
Vårt ansvar er begrenset, så dersom ditt kolli ble mistet anbefaler vi at du kontakter ditt forsikringsselskap, om aktuelt. De fleste forsikringspoliser dekker tap basert på verdien av eiendelen.

Les mer om KLMs ansvar