Forsinket, tapt eller skadet bagasje

Hvis bagasjen er forsinket eller forsvunnet til tross for at du fulgt alle forholdsregler, vil vi gjøre vårt aller beste for å gjenforene deg med den så snart som mulig.

Rapportere forsinket bagasje

Hvis du i bagasjeutleveringsområdet oppdager at bagasjen din mangler, vennligst gå umiddelbart til Bagasjeservicekontoret i tollområdet på flyplassen. På Amsterdam Lufthavn Schiphol ligger dette kontoret i bagasjeutleveringsområdet overfor bagasjebånd 9.

På bagasjekontoret blir meldingen om savnet bagasje registrert, og du vil få utlevert en PIR-rapport (rapport om uregelmessighet for eiendom) med et personlig referansenummer, som dokumenterer at bagasjen din er meldt savnet. Du trenger dette nummeret for å sjekke status for den forsinkede bagasjen din. Med en gang bagasjen din er funnet, vil vi kontakte deg for å ordne med levering.

Du skal ha mottatt en bagasjelappkvittering for hvert kolli du sjekket inn før avgang. Sørg for å ta vare på disse kvitteringene til du har mottatt all bagasjen din.

Rapportere forsinket bagasje online
Du kan også rapportere den forsinkede bagasjen din online (innen to dager) for flyvninger som betjenes av KLM eller AIR FRANCE i følgende tilfeller:

 • Din KLM-flyvning som tok av fra en av utvalgte destinasjoner ble innstilt etter at du leverte inn bagasjen, men bagasjen ble ikke levert tilbake til deg, eller:
 • Du ankom en av utvalgte destinasjoner, men bagasjen din ankom ikke sammen med deg

Rapportere forsinket bagasje online

Rapportér nå

Sporing av forsinket bagasje

Med etternavnet og filreferansenummeret som står på PIR-rapporten din (rapport om uregelmessighet for eiendom) kan du sjekke status for den forsinkede bagasjen din online med World Tracer-verktøyet.

Spor din forsinkede bagasje

Bagasje som ikke blir funnet innen 3 dager

Dersom bagasjen din ikke blir funnet innen 3 dager, kan du bruke World Tracer-verktøyet for å fylle ut et Bagasjeinventarskjema og kravskjema (BICF) online. Dette BICF-skjemaet vises på skjermen online dersom bagasjen ikke blir funnet innen 3 dager. Vennligst oppgi etternavn og filreferansenummer. Ved at du oppgir flere detaljer kan vi avgrense søket vårt. Denne informasjonen hjelper oss til å returnere bagasjen så raskt som mulig.

Hvis du er så uheldig at bagasjen ikke er blitt oppsporet etter 21 dager, blir BICF-skjemaet sendt til KLM kundeservice.

Slik kontakter du oss om forsinket bagasje

Etter at du har rapportert om manglende bagasje, vil du motta et kontaktnummer. Du kan også nå oss 24/7 via Facebook og Twitter. Oppgi dine personlige opplysninger kun i private meldinger:

www.facebook.com/klm

www.twitter.com/klm

Skadet bagasje

Normal bruk av bagasje kan føre til skrammer, merker, bulker og andre mindre skader på bagasjen. Dette kan vi ikke holdes ansvarlige for.

Hvis du oppdager større skader på bagasjen, vennligst rapporter dette til oss umiddelbart etter ankomst. Eller du kan sende inn et skriftlig krav til Kundeservice innen 7 dager etter ankomst.

Send en e-post til kundeservice

Hvis noe har forsvunnet fra bagasjen

Hvis noe av innholdet i bagasjen din mangler, bør du rapportere dette til bagasjekontoret på flyplassen umiddelbart etter ankomst. Eventuelt kan du rapportere manglende gjenstander ved å fylle ut e-postskjema fra vår kundeservice innen 7 dager etter ankomst.

Send en e-post til KLM kundeservice

Har du glemt noe om bord?

Glemte du en personlig gjenstand om bord på et KLM-fly som ankom Amsterdam Lufthavn Schiphol? Da kan du gjøre følgende:

 • Bare fortell oss via KLM på Facebook eller via KLM på Twitter. KLMs hittegodsteam vil umiddelbart starte arbeidet med å finne igjen eiendelen din – bare husk å kontakte oss innen 3 dager. Etter 3 dager blir alle gjenstander som er funnet bragt til KLMs kundekontaktsenter på Amsterdam Lufthavn Schiphol: se kontaktopplysningene – også hvis du mistet noe i en av KLM Crown-loungene rundt i verden.
 • Hvis du har mistet noe om bord på et KLM-fly som ankom en annen flyplass, må du ta direkte kontakt med personalet på denne flyplassen.
 • Hvis du har mistet noe om bord på et Air France-fly, ta kontakt med hittegodskontoret til Air France. Alle gjenstander som blir funnet vil bli oppbevart i inntil 3 måneder:
  • Nettsted: airfrance.franceobjetstrouves.fr 
  • Faks: +33 1 41 56 20 68
 • Hvis du mistet noe om bord på et fly som betjenes av et annet flyselskap, anbefaler vi at du kontakter kundestøtten til det aktuelle flyselskapet.

Selv om KLM vil ta godt vare på gjenstander som er funnet, tar vi ikke ansvar for personlige gjenstander som er mistet om bord på våre fly.

Premium ankomstrom Schiphol

Som World Business Class-passasjer eller Flying Blue Gold- eller Platinum-medlem kan du bruke vårt Premium ankomstrom på Amsterdam Lufthavn Schiphol til å rapportere om forsinket eller skadet bagasje.

Du finner Premium ankomstrom i bagasjeutleveringsområdet overfor bagasjebånd 9, ved siden av den generelle skranken for rapportering av manglende eller skadet bagasje.

Kompensasjon

Dersom bagasjen din ble mistet, skadet eller noe mangler fra den, kan du kontakte KLM kundeservice for å be om erstatning av kostnader og / eller kompensasjon.

Vennligst tenk på det følgende:
 • Hvis du vil kreve erstatning for ekstra kostnader påført som et resultat av den forsinkede leveringen av din bagasje, må du rapportere dette innen 21 dager fra datoen den forsinkede bagasjen din ble levert til deg.
 • Hvis den forsinkede bagasjen er skadet, må du rapportere skaden innen 7 dager fra leveringsdatoen for den forsinkede bagasjen din.
Vårt ansvar er begrenset, så dersom ditt kolli ble mistet anbefaler vi at du kontakter ditt forsikringsselskap, om aktuelt. De fleste forsikringspoliser dekker tap basert på verdien av eiendelen.

Send en e-post til KLM kundeservice
Les mer om KLMs ansvar