Å ta med våpen og ammunisjon

Vil du ta med deg skytevåpen og ammunisjon for sport- og jaktformål? Disse kan kun transporteres som innsjekket bagasje. Sørg for at du har de nødvendige lisensene og bestill transport god tid i forveien.
 

Forbered reisen din

Når du tar med dine (reproduserte) våpen eller ammunisjon, vennligst ha det følgende i tankene:
 • Du må ha alle nødvendige tillatelser med deg.
 • Ammunisjon må kun være tiltenkt skytesport.
 • Skytevåpen må ikke være ladd. Både våpen og patroner må være forsvarlig pakket.
 • Rifler må transporteres separat fra ammunisjonen. Skytevåpen og ammunisjon skal pakkes separat fra andre personlige eiendeler.
 • Bagasje som inneholder ammunisjon kan ikke ha merkelapper med teksten «eksplosiver».
 • Transport av ammunisjon med eksplosive eller antennbare prosjektiler er ikke tillatt.
 • Ved innsjekking av bagasjen din, vil du måtte gi en erklæring på at våpenet ikke er ladd, og at ammunisjonen er pakket separat.
 

Reservasjon, dokumenter og lisenser

For å ta med deg våpnene eller ammunisjonen din på flyvningen, vennligst foreta følgende trinn:

1. Gjør en reservasjon via reisebyrået ditt eller via KLMs kundekontaktsenter.
2. Sørg for at du har disse dokumentene: 3. Søk om en lisens fra de nederlandske tollmyndighetene for reise med våpen eller ammunisjon til, fra eller via Nederland.
 

Søk om en lisens for å reise med våpen

For å få tillatelse til transport av våpen og ammunisjon, må du fylle ut et søknadsskjema for avgangs- og returreisen din, og gi kopier av passet til lisensholderen for våpenet, våpenlisensen og invitasjonen eller tillatelsen fra landet der jakten vil finne sted.

For å laste ned søknadsskjemaet om lisens for transport av våpen, vennligst gå til nettstedet til de nederlandske tollmyndighetene .

De nederlandske tollmyndighetene vil returnere skjemaene sammen med en lisens, og vil informere tollmyndighetene og sikkerhetskontrollen på Schiphol. Denne prosessen kan ta opptil 8 uker.

Under reisen din må du ha de relevante lisensskjemaene med deg. Hvis du ikke har de påkrevde lisensene med deg, kan skytevåpen og ammunisjon bli konfiskert.
 

Unntak: ingen lisens nødvendig

Følgende passasjerer trenger ikke å søke om en lisens fra de nederlandske tollmyndighetene:
 • Jegere som bor i Nederland, når de flyr til eller fra Nederland og har gyldig jaktlisens. Det aktuelle skytevåpenet må være oppgitt på jaktlisensen.
 • Medlemmer av en skyteklubb som bor i Nederland, når de reiser fra eller til Nederland og kun hvis de kan vise en skriftlig invitasjon eller erklæring fra en skyteklubb i destinasjonslandet.
 • Passasjerer med EU-pass som reiser innenfor EU, og som har et offisielt EU-våpenpass i passformat. Dette EU-våpenpasset må være utstedt i navnet til passasjeren og for det aktuelle skytevåpenet. Vennligst merk: noen EU-land utsteder våpenpass som ikke har EU-referansen. Innehavere av disse passene må ha en lisens.
 • Militærpersonal som reiser etter orde fra myndigheter (NATO, FN).