Våpentillatelser og -lisenser

Skytevåpen og ammunisjon for sport og jakt kan bare transporteres som innsjekket bagasje. Du må også ha de nødvendige lisensene og reservere transport på forhånd.

Reservasjon, dokumenter og lisenser

For å kunne ta med skytevåpen og/eller ammunisjon på et fly, må du gjennomføre følgende 3 trinn:

1.Reservere gjennom reisebyrået ditt ellerKLM telefonreservasjoner

2.Sørge for å ha følgende dokumenter:

  • En lisens for det aktuelle våpenet
  • Import- og eksportlisenser for de aktuelle landeneli>
  • En utfylt og signert deklarasjon for transport av våpen og ammunisjon

3.Søke om lisens fra de nederlandske tollmyndighetene for reise med våpen og/eller ammunisjon til, fra eller via Nederland (se nedenfor).

Søknad om lisens til å reise med våpen

For å få tillatelse til å transportere skytevåpen og ammunisjon må du fylle ut et søknadsskjema for din utreise og returreise, og legge frem følgende dokumenter.

  • Passet til innehaveren av våpenlisensen
  • Våpenlisensen
  • Invitasjon eller tillatelse fra landet der jakten vil finne sted

For å laste ned søknadsskjemaet om lisens for transport av skytevåpen, gå til www.belastingdienst.nl(kun på engelsk).

Du kan også få søknadsskjema fra de nederlandske tollmyndighetene på følgende adresse:

Belastingdienst, Douane, Centrale dienst voor in- en uitvoer 
P. O. Box 3070
6401 DN HEERLEN

De nederlandske tollmyndighetene vil returnere skjemaene sammen med en lisens, og vil informere tollmyndighetene og sikkerhetskontrollen på Schiphol om transporten. Denne prosessen kan ta opptil åtte uker.

Du må ha de relevante lisensskjemaene med deg under reisen, og du må fremvise dem på forespørsel. Hvis du ikke har de påkrevde lisensene med deg, kan skytevåpen og ammunisjon bli konfiskert.

Unntak: lisens ikke påkrevd

Følgende passasjerer trenger ikke å søke om en lisens fra de nederlandske tollmyndighetene:

  • Jegere som bor i Nederland, når de flyr til eller fra Nederland og har gyldig jaktlisens. Det aktuelle skytevåpenet må være oppgitt på jaktlisensen.
  • Medlemmer av en skyteklubb som bor i Nederland, når de reiser fra eller til Nederland og kun hvis de kan legge frem en skriftlig invitasjon eller deklarasjon fra en skyteklubb i destinasjonslandet.
  • Passasjerer med EU-pass som reiser innenfor EU, og som har et offisielt EU-våpenpass i passformat. Dette EU-våpenpasset må være utstedt i navnet til passasjeren og for det aktuelle skytevåpenet. Merk: noen EU-land utsteder våpenpass uten EU-referanse. Personer med disse passene må ha en lisens.
  • Militærpersonale som reiser etter ordre fra myndigheter (NATO, FN).