Ogólne Warunki Przewozu

Dokonanie rezerwacji lotu KLM, oznacza, że akceptują Państwo nasze ogólne warunki przewozu pasażerów i bagażu.
 

Treść

Mogą Państwo pobrać pełną wersję Ogólnych warunków przewozu  lub przeczytać odpowiedni artykuł poniżej.

 
 • ARTYKUŁ 1: DEFINICJE

 • ARTYKUŁ 2: ZAKRES ZASTOSOWANIA

 • ARTYKUŁ 3: BILETY

 • ARTYKUŁ 4: TARYFY, OPŁATY, PODATKI I KOSZTY

 • ARTYKUŁ 5: REZERWACJE

 • ARTYKUŁ 6: DANE OSOBOWE

 • ARTYKUŁ 7: POMOC SPECJALNA

 • ARTYKUŁ 8: ODPRAWA I WEJŚCIE NA POKŁAD

 • ARTYKUŁ 9: ODMOWA I OGRANICZENIA PRZEWOZU

 • ARTYKUŁ 10: BAGAŻ

 • ARTYKUŁ 11: ROZKŁAD LOTÓW

 • ARTYKUŁ 12: OPÓŹNIENIA I ANULOWANIE LOTÓW

 • ARTYKUŁ 13: ODMOWA PRZYJĘCIA NA POKŁAD I PRZENIESIENIE DO NIŻSZEJ KLASY PRZELOTU

 • ARTYKUŁ 14: ZWROTY

 • ARTYKUŁ 15: ZACHOWANIE NA POKŁADZIE SAMOLOTU

 • ARTYKUŁ 16: ŚWIADCZENIE USŁUG DODATKOWYCH

 • ARTYKUŁ 17: KOLEJNI PRZEWOŹNICY LOTNICZY

 • ARTYKUŁ 18: FORMALNOŚCI ADMINISTRACYJNE

 • ARTYKUŁ 19: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

 • ARTYKUŁ 20: TERMINY ZŁOŻENIA REKLAMACJI I POWÓDZTWA