Ogólne Warunki Przewozu

Dokonanie rezerwacji lotu KLM, oznacza, że akceptują Państwo nasze ogólne warunki przewozu pasażerów i bagażu. Na dole strony znajdują się linki, pod którymi można zapoznać się ze wszystkimi artykułami. Można też przeczytać całość.

Treść

Dla ułatwienia umożliwiamy Państwu pobranie i zapisanie pełnej wersji Ogólnych Warunków Przewozu. (Ostatnia aktualizacja: 26 października 2016/Globalne)

Artykuł 1 Definicje 
Artykuł 2 Zakres Zastosowania 
Artykuł 3 Bilety 
Artykuł 4 Taryfy, opłaty, podatki i koszty  
Artykuł 5 Rezerwacje
Artykuł 6 Dane osobowe
Artykuł 7 Pomoc specjalna
Artykuł 8 Odprawa i wejście na pokład
Artykuł 9 Odmowa i ograniczenia przewozu
Artykuł 10 Bagaż 
Artykuł 11 Rozkład lotów
Artykuł 12 Opóźnienia i anulowanie lotów  
Artykuł 13 Odmowa przyjęcia na pokład i przeniesienie do niższej klasy
Artykuł 14 Zwroty
Artykuł 15 Zachowanie na pokładzie samolotu 
Artykuł 16 Świadczenie usług dodatkowych
Artykuł 17 Kolejni przewoźnicy lotniczy
Artykuł 18 Formalności administracyjne 
Artykuł 19 Odpowiedzialność za szkody
Artykuł 20 Terminy złożenia reklamacji i powództwa

Artykuł 1 - 5  
Artykuł 6 - 10  
Artykuł 11 - 15  
Artykuł 16 - 20