Warunki dotyczące voucherów (EMD)

Poniżej przedstawiamy informacje na temat dokumentu EMD (Electronic Miscellaneous Document - Elektroniczny Dokument Usług Różnych)
 

Warunki EMD

1. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, następujące terminy są używane zgodnie z poniższymi definicjami: KLM – linie lotnicze KLM Royal Dutch Airlines z siedzibą w Amstelveen w Holandii. Delta – Delta Air Lines z siedzibą w Atlancie, Georgia, USA. Air France – Air France z siedzibą w Paryżu, Francja. Voucher EMD - Elektroniczny Dokument Usług Różnych (Electronic Miscellaneous Document). Lot KLM – każdy lot z numerem zawierającym prefiks KL. Lot Delta – każdy lot z numerem zawierającym prefiks DL. Lot Air France – każdy lot o numerze zawierającym prefiks AF. Lot Kenya Airways – każdy lot o numerze zawierającym prefiks KQ. Lot Virgin Atlantic – każdy lot o numerze zawierającym prefiks VS.

2. Żaden agent, pracownik ani przedstawiciel KLM nie jest upoważniony do zmieniania, modyfikowania ani uchylania żadnego z tych warunków.

3. Niepodlegający zwrotowi voucher można wykorzystać do dokonania opłaty za lot liniami KLM, Delta Air Lines, Air France, Virgin Atlantic lub Kenya Airways w przypadku wydania biletu przez KLM lub Air France. Na voucherze podana jest kwota do wykorzystania. 

  • Voucher może zostać wykorzystany przez jego właściciela,
  • przez pasażerów o tym samym nazwisku
  • oraz przez pasażerów podróżujących wraz z właścicielem pierwotnego vouchera w momencie jego realizacji.
  • Maksymalna wartość vouchera wynosi 800 EUR. Jeśli waluta vouchera różni się od waluty, w której została podana cena biletu, kurs wymiany będzie zgodny z bankowym kursem lokalnego banku KLM. Jeśli po dokonaniu płatności za bilet saldo na voucherze jest dodatnie, wydawany jest dodatkowy voucher na pozostałą kwotę przy zachowaniu warunków odnoszących się do pierwotnego vouchera.

4. Podlegający zwrotowi voucher upoważnia Cię do otrzymania bezpośredniego zwrotu na konto bankowe podanej na voucherze kwoty podlegającej zwrotowi.

5. Wszystkie przewozy oferowane przez KLM, Delta i Air France podlegają ogólnym warunkom przewozu, taryfom, zasadom dotyczącym taryf lub specjalnym warunkom przewozu obowiązującym odpowiednio w KLM, Delta i Air France, w zależności od tego, co ma zastosowanie. Jeśli przewóz jest oferowany przez inne linie lotnicze, mogą obowiązywać ogólne warunki przewozu tych linii.

6. Jeśli voucher zostanie wykorzystany na lot liniami Delta, Air France lub innymi liniami lotniczymi, linie KLM będą uznawane tylko za agenta tych linii pośredniczącego w wydaniu vouchera.

7. Voucher nie może zostać przekazany innej osobie. Vouchera nie można wymienić ani sprzedać, a dokonanie takiej czynności spowoduje jego unieważnienie.

8. Za voucher odpowiedzialny jest wyłącznie pasażer, a KLM nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie vouchera przez osobę inną niż pasażer. Ani KLM, ani agent KLM nie mają obowiązku żądać potwierdzenia tożsamości od posiadacza vouchera.

9. Klient, któremu zaoferowano voucher, zawsze ma prawo przyjąć voucher lub odmówić jego przyjęcia. Przyjęcie vouchera przez pasażera oznacza wyrażenie zgody na niniejsze warunki oraz ich akceptację.

10. Niepodlegający zwrotowi voucher jest ważny przez 12 miesięcy od daty wydania i można go użyć do zakupu biletu KLM lub Air France na podróż liniami KLM, Air France, Delta Air Lines lub Kenya Airways.

11. Niepodlegający zwrotowi voucher można wykorzystać w celu opłacenia z góry innych opcjonalnych produktów i usług (o ile są w ofercie) dostępnych podczas lotów obsługiwanych i sprzedawanych przez KLM lub Air France.

12. Voucherem (podlegającym lub niepodlegającym zwrotowi) nie można płacić za zakupy podczas lotu.

13. Warunki mogą ulec zmianie.