Regulamin: wykupienie z góry dodatkowego bagażu

Jeżeli chcą Państwo zabrać więcej niż dopuszczalny limit bagażu, mogą Państwo łatwo to zorganizować na naszej stronie internetowej. W przypadku dodatkowego bagażu mają zastosowanie pewne zasady.
 

1. Zabieranie dodatkowego bagażu

1.1 Podczas rezerwacji lotu, dokonywania odprawy online oraz za pośrednictwem strony Moja Podróż, KLM oferuje możliwość zabrania większej ilości bagażu za dodatkową dopłatą, na podstawie warunków określonych na bilecie.

1.2 Prosimy zwrócić uwagę, że podczas wylotów z niektórych lotnisk nie jest możliwe wykupienie dodatkowego bagażu na KLM.com. W takim przypadku prosimy o przejście do stanowiska na lotnisku w celu wykupienia dodatkowego bagażu.

Dowiedz się więcej na temat bagażu rejestrowanego

 

2. Zasady dotyczące wcześniej zakupionego dodatkowego bagażu

2.1 Wcześniej zakupiony dodatkowy bagaż powinien zostać wykorzystany w połączeniu z biletem, dla którego został on wykupiony podczas dokonywania odprawy online. Jest on przypisany do osoby i nie można go nikomu przekazać.

2.2 Wcześniej zakupiony dodatkowy bagaż jest ważny dla podróży w jedną stronę (podróż docelowa lub powrotna) do miejsca międzylądowania lub ostatecznego miasta docelowego i wyłącznie dla lotów z KLM.

2.3 Ogólne Warunki Przewozu KLM są integralną częścią tych warunków.

2.4 Prosimy o upewnienie się, że wszystkie informacje podane podczas dokonywania rezerwacji i wcześniejszego zakupu dodatkowego bagażu są kompletne.

Dowiedz się więcej na temat bagażu specjalnego

 

3. Zwrot kosztów

3.1 O zwrot określonych kosztów wcześniej zakupionego dodatkowego bagażu mogą się Państwo się ubiegać, jeżeli:

(I) KLM nie jest w stanie obsłużyć Państwa lotu; lub
(II) bagaż, dla którego zakupili Państwo z góry dodatkowy limit, został zagubiony i nie został odnaleziony w rozsądnym przedziale czasu.

3.2 Nie mogą się Państwo ubiegać o zwrot kosztów, jeżeli zdecydowali się Państwo anulować swój lot lub zabrać ze sobą mniej bagażu niż Państwu przysługuje na podstawie wcześniej zakupionej opcji dodatkowego bagażu. Jeżeli zdecydowali się Państwo zabrać więcej bagażu niż całkowity przydział, łącznie z wcześniej zakupionym dodatkowym limitem, uiszczają Państwo normalną dopłatę za nadbagaż.

3.3 Jeżeli mogą Państwo zmienić swój lot na podstawie warunków mających zastosowanie do Państwa biletu, to zakupiony wcześniej dodatkowy limit bagażu pozostanie ważny w połączeniu z Państwa zmienionym biletem.

3.4 Prośba o zwrot kosztów może być złożona jedynie przez naszą stronę internetową.

Dowiedz się więcej na temat rekompensaty i zwrotu kosztów