Warunki dotyczące treści generowanych przez użytkowników KLM

Jeśli czytają Państwo te słowa, prawdopodobnie poprosiliśmy Państwa o zgodę na wykorzystanie Państwa posta zamieszczonego w mediach społecznościowych. Jest ku temu ważny powód. Zauważyliśmy, że, podobnie jak my, lubią Państwo dzielić się niezapomnianymi chwilami. Dlatego mamy do Państwa pytanie: czy możemy wykorzystać zamieszczone przez Państwa treści? Zanim Państwo odpowiedzią, prosimy uważnie przeczytać poniższe informacje.
 

Udzielając nam odpowiedzi #yesKLM lub wypełniając formularz KLM UGC, wyrażają Państwo zgodę na następujące warunki:

 • Udzielają Państwo linii lotniczej KLM N.V. (znanej również jako KLM Royal Dutch Airlines), spółce publicznej z siedzibą i głównym miejscem prowadzenia działalności pod adresem Amsterdamseweg 55, (1182 GP) Amstelveen, Holandia, zarejestrowanej w rejestrze handlowym Izby Handlowo-Przemysłowej w Amsterdamie pod numerem 33014286, dalej zwanej „KLM”, niewyłącznej, wolnej od opłat, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystywanie zdjęć, obrazów wizualnych lub ruchomych (dalej zwanych „Treściami Użytkownika”) zamieszczonych przez Państwa w serwisach Instagram, Facebook, Twitter lub YouTube oraz w innych mediach społecznościowych. Po uzyskaniu Państwa zgody możemy wykorzystywać Państwa Treści Użytkownika do celów marketingowych i reklamowych.
 • Co to oznacza? Możemy wyświetlać i wykorzystywać Państwa Treści Użytkownika w celu reklamowania i promowania marki KLM we wszystkich punktach styku klienta z marką. Punkty te obejmują stronę KLM.com, newslettery, katalogi, e-maile i media społecznościowe.
 • Zgadzają się Państwo na wykorzystywanie, reprodukowanie, dystrybuowanie i łączenie Państwa Treści Użytkownika z innymi materiałami, co obejmuje ich ulepszanie i edycję.
 • Jest to licencja wieczysta, co oznacza, że nie ma daty końcowej. Jeśli zmienią Państwo zdanie i nie będą chcieli, abyśmy w przyszłości wykorzystywali Państwa Treści Użytkownika, prosimy powiadomić nas o tym przez socialmediainput@klm.com.
Nie ma powodów do obaw – cały czas pozostają Państwo właścicielami swojego zdjęcia czy filmu. Licencja zmienia tylko tyle, że udzielają Państwo KLM zgody na wykorzystywanie i reprodukowanie swoich Treści Użytkownika.
 
 

Potwierdzają Państwo i wyrażają zgodę na następujące warunki:

 • Posiadają Państwo wszelkie prawa do swoich Treści Użytkownika i mają Państwo zgodę wszystkich osób występujących w Państwa Treściach Użytkownika na udzielenie praw do tych treści.
 • Wszystkie osoby występujące w Państwa Treściach Użytkownika mają ponad 18 lat.
 • Państwa Treści Użytkownika nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, praw do prywatności, praw do wizerunku ani innych praw ustawowych żadnej strony trzeciej. KLM ma prawo ujawnić Państwa nazwę użytkownika dowolnej stronie trzeciej, która twierdzi, że Państwa treści Użytkownika naruszają prawa tej strony.
 • KLM nie zatwierdza treści publikowanych przez użytkowników na ich kontach w mediach społecznościowych ani nie ma kontroli nad tymi treściami. Dlatego KLM dystansuje się od wszelkich innych treści publikowanych na koncie, z którego pochodzą Treści Użytkownika, w szczególności od treści, które są w jakikolwiek sposób drastyczne, obraźliwe, przykre lub mogą znieważać innych. KLM nie odpowiada za sposób pisemnego wyrażania się, działania ani inne konsekwencje, których sprawcą jest właściciel konta.
Prosimy mieć na uwadze, że możemy usunąć Treści Użytkownika ze strony internetowej z dowolnej przyczyny bez powiadamiania Państwa.
 
 

Jest coś jeszcze…

 • KLM ani żadna osoba działająca w imieniu KLM nie ponosi odpowiedzialności w związku z roszczeniami lub żądaniami dotyczącymi wykorzystania treści generowanych przez użytkowników.
 • Wszystkie dane osobowe pasażera są gromadzone i przetwarzane przez KLM z należytym przestrzeganiem polityki prywatności KLM. Najnowsza wersja tej polityki jest dostępna tutaj.
 • Treści generowane przez Użytkownika będą widoczne dla wszystkich na całym świecie. Czasami Twoja nazwa użytkownika będzie widoczna, więc przygotuj się na wzrost liczby obserwujących!
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków bez uprzedniego powiadomienia.

Brzmi jak plan? Jeśli chcesz współpracować z nami na tych zasadach, odpowiedz #yesKLM na nasz komentarz lub wypełnij formularz KLM-UGC. Potem przygotuj się na najbardziej ekscytującą część: na chwilę, gdy zobaczysz swoje treści na jednym z naszych ogólnoświatowych kanałów!

czwartek, 25 czerwca 2020