Dyrektywa w sprawie podróży zorganizowanych

Aby móc oferować Państwu kompletną podróż, KLM współpracuje z kilkoma podmiotami w zakresie podróży zorganizowanych. Parlament Europejski i Rada wdrożyły nowe zasady dotyczące podróży zorganizowanych obowiązujące we wszystkich krajach UE od 1 lipca 2018 r. Niektóre z usług oferowanych przez KLM mogą być objęte zakresem tej dyrektywy.
 

Powiązane usługi turystyczne

Aby móc oferować kompletną podróż, KLM współpracuje z kilkoma podmiotami. KLM umożliwia zarezerwowanie dodatkowych usług turystycznych u wymienionych niżej partnerów KLM poprzez łącze na stronie KLM lub w aplikacji KLM:


Jeśli zarezerwujesz dodatkową usługę turystyczną u jednego z powyższych partnerów KLM przez łącze KLM na współfirmowanej stronie partnerskiej (gdzie Twoje miasto docelowe i daty podróży są już wpisane) i zrobisz to nie później niż 24 godziny po otrzymaniu potwierdzenia biletu na lot zarezerwowany w KLM, to ta dodatkowa usługa turystyczna staje się częścią powiązanej usługi turystycznej w znaczeniu dyrektywy w sprawie podróży zorganizowanych
Na banerze zamieszczonym na stronie partnera KLM zobaczysz poniższą informację prawną:


_______
Jeśli po wybraniu jednej usługi turystycznej i zapłaceniu za nią zarezerwujesz dodatkowe usługi turystyczne na potrzeby swojej podróży lub wakacji za pośrednictwem partnera KLM: Booking.com, Cartrawler lub GetYourGuide, NIE skorzystasz z praw wynikających z dyrektywy UE 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług. Dlatego KLM nie będzie odpowiadać za właściwe wykonanie tych dodatkowych usług turystycznych. W razie problemów prosimy skontaktować się z odpowiednim dostawcą usług KLM: Booking.com, Cartrawler lub GetYourGuide


Jednak jeśli zarezerwujesz dodatkowe usługi turystyczne przez tę stronę nie później niż 24 godziny po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji od KLM, staną się one częścią powiązanych usług turystycznych. W takim przypadku KLM zgodnie z przepisami UE zapewnia ochronę w celu zwrotu Twojej płatności na rzecz KLM za usługi, które nie zostały wykonane z powodu niewypłacalności KLM, i w razie konieczności za Twój powrót do kraju. Należy mieć na uwadze, że nie oznacza to zapewnienia zwrotu kosztów w razie niewypłacalności odpowiedniego usługodawcy.
KLM ma wykupioną ochronę na wypadek niewypłacalności u firmy ubezpieczeniowej Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), adres: Admiraliteitskade 73B, Rotterdam, Holandia.
Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub w stosownych przypadkach z organem właściwym w przypadku odmowy świadczenia usług z powodu niewypłacalności KLM.
Uwaga: Ochrona na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów ze stronami innymi niż KLM, które mogą być wykonywane pomimo niewypłacalności KLM.
Dyrektywa (UE) 2015/2302 przetransponowana do prawa krajowego https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=PL 

Oferty podróży zorganizowanych KLM


Podróże zorganizowane KLM w Holandii, Belgii i Luksemburgu są oferowane przez Airtrade z Holandii. Airtrade jest członkiem ANVR i SGR, co jest gwarancją dobrze ubezpieczonych wakacji. Dowiedz się więcej na temat Ofert podróży zorganizowanych KLM.