Polityka Prywatności KLM

W niniejszej polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, które przetwarzamy, kiedy podróżują Państwo naszymi liniami, kupują nasze usługi lub korzystają z nich, odwiedzają nasze witryny internetowe, korzystają z naszych aplikacji mobilnych lub w inny sposób komunikują się Państwo z nami. Podzieliliśmy tę politykę prywatności na różne rozdziały. Aby uzyskać dokładniejsze informacje, należy kliknąć poniżej odpowiedni rozdział.
  • 1. Kim jesteśmy

  • 2. Typy przetwarzanych danych osobowych

  • 3. Sposoby gromadzenia danych

  • 4. Cele wykorzystywania danych

  • 5. Ujawnianie lub udostępnianie danych stronom trzecim

  • 6. Bezpieczeństwo i przechowywanie

  • 7. Międzynarodowy transfer danych

  • 8. Jakie mają Państwo prawa

  • 9. Utrzymywanie polityki prywatności