Flying Blue: cztery poziomy, dziesiątki korzyści

Flying Blue docenia Twoją lojalność. W zamian za nią chcemy Cię traktować jak gościa VIP. Im częściej z nami podróżujesz, tym więcej korzyści możemy zaoferować. Wszystko zaczyna się od Ivory – pierwszego poziomu członkostwa. Przekonasz się, że możesz liczyć na coraz więcej, gdy przechodzisz do poziomu Silver, potem Gold i wreszcie Platinum.

Poziomy członkostwa i korzyści

Flying Blue Cards

Jak określany jest poziom członkostwa?

Państwa poziom jest określany na podstawie liczby zgromadzonych Mil Statusowych lub liczby zrealizowanych lotów kwalifikujących:

  • Mile Statusowe można zdobywać na większości lotów AIR FRANCE, KLM lub każdej innej linii lotniczej SkyTeam. Generalnie każda mila przemierzona podczas lotu zapewnia Państwu jedną Milę Flying Blue.

  • Lot kwalifikujący to rejs w jedną stronę z linią lotniczą SkyTeam, który umożliwia zdobycie Mil Statusowych.


Wymagane wartości progowe na dany poziom członkostwa, na rok kalendarzowy

Poziom członkostwaWymagana liczba
Mil Statusowych
 Wymagana liczba lotów kwalifikujących
Ivorypoziom przystąpienia  poziom przystąpienia
Silver
(Elite)
25 000 Mil Statusowych
(30 000 we Francji i Monako)
 lub 
 15 lotów kwalifikujących
Gold
(Elite Plus)
40 000 Mil Statusowych
(60 000 we Francji i Monako)
 lub 30 lotów kwalifikujących
Platinum
(Elite Plus)
70 000 Mil Statusowych
(90 000 we Francji i Monako)
 lub 60 lotów kwalifikującychPorównaj korzyści przypisane do poszczególnych poziomów członkostwa
Sprawdź, ile Mil zdobywasz na konkretnym locie

Jak podwyższyć poziom członkostwa
Każdy poziom wyznaczają wartości progowe: konkretna liczba Mil Statusowych lub lotów kwalifikujących, które uczestnik musi osiągnąć, aby uzyskać podwyższenie do kolejnego poziomu. Powyższa tabela pokazuje wartości progowe dla każdego poziomu. W momencie, kiedy osiągną Państwo wartość progową następnego poziomu Mil Statusowych lub lotów kwalifikujących, otrzymają Państwo podwyższenie i od razu będą mogli Państwo cieszyć się nowymi korzyściami!

Jak utrzymać swój poziom członkostwa
31 grudnia każdego roku stan Państwa Mil Statusowych i lotów kwalifikujących z ostatnich 12 miesięcy jest sprawdzany. Nazywa się to Roczną Kontrolą Poziomu. Aby utrzymać swój poziom członkostwa, trzeba osiągnąć jedną z dwóch poniższych wartości progowych:

  • Minimalna liczba Mil Statusowych określona na rok kalendarzowy
  • Wymagana liczba lotów kwalifikujących określona na rok kalendarzowy

Jeżeli nie spełnią Państwo tych warunków, Państwa poziom członkostwa zostanie obniżony.

 

Dobrze wiedzieć

Przenoszenie Mil Statusowych

31 grudnia każdego roku wszystkim uczestnikom Flying Blue Elite, którzy zgromadzili Mile Statusowe powyżej progu wymaganego do utrzymania ich bieżącego poziomu członkostwa, przysługuje możliwość przeniesienia nadwyżkowych Mil Statusowych na następny rok. Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku osiągnięcia wyższego poziomu członkostwa. Uczestnikom, którzy nie utrzymali swojego poziomu członkostwa, nie przysługuje możliwość przeniesienia Mil Statusowych.

Zobacz stan swoich Mil