Ważne informacje na temat podróży

Należy uważnie przeczytać poniższe informacje dotyczące podróży. Informacje zmieniono w styczniu 2018 r.
 

Bagaż

Chcą Państwo dowiedzieć się więcej o dopuszczalnej ilości bagażu? Zobacz, jak duży bagaż możesz ze sobą zabrać, oraz sprawdź nasze opłaty i zniżki na bagaż dodatkowy i specjalny.

 

Przedmioty objęte ograniczeniami lub zabronione

Istnieje wiele przedmiotów, które nie mogą być transportowane w bagażu podręcznym i/lub rejestrowanym lub są zabronione. Zachęcamy do zapoznania się ze specjalnymi zasadami dotyczącymi wnoszenia niektórych przedmiotów na pokład.
 

Terminy odprawy oraz zdawania bagażu

Godzina odprawy

Prosimy pasażerów, aby przed wylotem stawili się miejscu odprawy i przy bramce KLM nie później, niż jest to wskazane przez KLM. Godziny odpraw różnią się na poszczególnych lotniskach. Ponadto, godziny odpraw mogę się różnić, jeżeli Państwa lot jest obsługiwany przez nasze partnerskie linie lotnicze. Prosimy o sprawdzenie czasu trwania odprawy na odpowiednich stronach internetowych. W potwierdzeniu rezerwacji znajdą Państwo nazwę linii lotniczych obsługujących Państwa lot. Jeśli pasażer nie dokona odprawy lub nie stawi się przy bramce we właściwym czasie, KLM ma prawo anulować miejsce zarezerwowane dla takiego pasażera.

Zobacz terminy odprawy i zdawania bagażu


 

Opóźnienie, anulowanie i odmowa przyjęcia na pokład

KLM zawsze stara się unikać opóźnień, anulowania czy odmowy przyjęcia na pokład. Jeśli jednak spotka Państwa taka sytuacja, KLM zapewni Państwu pomoc i rekompensatę w zależności od czasu trwania opóźnienia i czasu trwania Państwa lotu. Aby uzyskać więcej informacji na temat praw pasażerów dotyczących rekompensaty i/lub pomocy, prosimy zapoznać się z broszurą „Pomoc i rekompensata ”. Prosimy sprawdzić, czy podali nam Państwo swoje dane kontaktowe, abyśmy mogli bezpośrednio przekazywać Państwu informacje.