Przewożenie broni i amunicji

Chcą Państwo zabrać broń palną i amunicję do celów sportowych i łowieckich? Mogą one być transportowane wyłącznie jako bagaż rejestrowany. Należy również posiadać przy sobie odpowiednie licencje i zarezerwować transport z odpowiednim wyprzedzeniem.
 

Przygotowanie do podróży

Jeśli chcą Państwo przewieźć broń palną lub amunicję (w tym repliki), należy pamiętać o następujących zasadach:
 • Muszą Państwo mieć przy sobie wszystkie wymagane pozwolenia.
 • Amunicja musi być przeznaczona wyłącznie do sportów strzeleckich.
 • Broń palna nie może być naładowana. Zarówno broń jak i naboje muszą być bezpiecznie zapakowane.
 • Karabiny muszą być transportowane oddzielnie od amunicji. Broń palna i amunicja powinny być zapakowane oddzielnie od przedmiotów osobistych.
 • Bagaż zawierający amunicję nie może być oznaczony etykietami z napisem „materiały wybuchowe”.
 • Zakazany jest transport amunicji z pociskami wybuchowymi lub łatwopalnymi.
 • Podczas odprawy bagażu należy zadeklarować, że broń nie jest naładowana, a amunicja została zapakowana oddzielnie.
 

Rezerwacja, dokumenty i licencje

Aby przewieźć broń palną lub amunicję drogą lotniczą, należy:

1. Dokonać rezerwacji poprzez pracownika biura podróży lub poprzez Centrum kontaktu z klientem KLM.
2. Posiadać poniższe dokumenty: 3. Złożyć wniosek o pozwolenie od holenderskich władz celnych na podróżowanie z bronią lub amunicją do, z lub przez Holandię.
 

Złóż wniosek o pozwolenie na podróżowanie z bronią

Aby uzyskać pozwolenie na transport broni palnej i amunicji, należy wypełnić formularz wniosku dla podróży tam i z powrotem oraz dostarczyć kopie paszportu posiadacza licencji na broń, licencji na broń i zaproszenia lub pozwolenia kraju, w którym będzie odbywać się polowanie.

Aby pobrać formularz wniosku o pozwolenie na transport broni palnej, prosimy przejść na stronę internetową holenderskich władz celnych .

Holenderskie władze celne zwrócą formularz wraz z pozwoleniem i poinformują władze celne i departament bezpieczeństwa na lotnisku Schiphol. Ten proces może potrwać do 8 tygodni.

Podczas podróży należy posiadać przy sobie stosowne formularze pozwoleń. W przypadku ich nieposiadania, broń palna i amunicja mogą zostać skonfiskowane.
 

Wyjątki: nie potrzeba pozwolenia

Następujący pasażerowie nie muszą składać wniosku o pozwolenie do holenderskiego urzędu celnego:
 • Myśliwi, którzy są rezydentami Holandii, podróżują do lub z Holandii i posiadają ważną licencję łowiecką. Dana broń palna musi być wskazana w licencji łowieckiej.
 • Członkowie klubu łowieckiego, którzy są rezydentami Holandii, podróżują do lub z Holandii i mogą dostarczyć pisemne zaproszenie lub deklarację od klubu łowieckiego w kraju docelowym.
 • Pasażerowie z paszportem kraju Unii Europejskiej, którzy podróżują w obrębie UE i posiadają oficjalną Europejską Kartę Broni Palnej. Dokument musi być wydany na imię i nazwisko pasażera i daną broń. Prosimy zwrócić uwagę: niektóre kraje Unii Europejskiej wydają karty broni palnej, które nie mają referencji UE. Posiadacze tych kart muszą posiadać licencję.
 • Personel wojskowy, który podróżuje według zaleceń rządu (NATO, Narody Zjednoczone).