Pozwolenia na broń i licencje

Broń palna i amunicja do celów sportowych i polowań mogą być transportowane jedynie jako bagaż rejestrowany. Należy również posiadać przy sobie odpowiednie licencje i zarezerwować transport z wyprzedzeniem.
 

Rezerwacja, dokumenty i licencje

W celu zabrania ze sobą broni palnej i/lub amunicji należy wykonać trzy następujące kroki:

1. Dokonać rezerwacji za pośrednictwem pracownika biura podróży lub poprzez Rezerwację Telefoniczną KLM.

2. Posiadać poniższe dokumenty:


3. Złożyć wniosek o pozwolenie od holenderskich władz celnych na podróżowanie z bronią i/lub amunicją do, z lub przez Holandię (zobacz poniżej).

 

Składanie wniosku o pozwolenie na podróżowanie z bronią

Aby uzyskać pozwolenie na transport broni palnej i amunicji, należy wypełnić formularz wniosku dla podróży tam i z powrotem oraz dostarczyć kopie następujących dokumentów:

  • Paszport posiadacza licencji na broń
  • Pozwolenie na broń
  • Zaproszenie lub pozwolenie kraju, w którym będzie odbywać się polowanie

Aby pobrać formularz wniosku o pozwolenie na transport broni palnej, prosimy przejść na www.belastingdienst.nl 

Formularze dostępne są również u holenderskich władz celnych pod poniższymi adresami:

Belastingdienst, Douane, Centrale dienst voor in- en uitvoer
P. O. Box 3070
6401 DN HEERLEN

Holenderskie władze celne zwrócą formularz wraz z pozwoleniem i poinformują o transporcie władze celne i departament bezpieczeństwa na lotnisku Schiphol. Ten proces może potrwać do 8 tygodni.

Podczas podróży należy posiadać przy sobie stosowne formularze pozwoleń. W przypadku ich nieposiadania broń palna i amunicja mogą zostać skonfiskowane.

 

Wyjątki: nie potrzeba licencji

Następujący pasażerowie nie muszą składać wniosku o pozwolenie do holenderskiego urzędu celnego:

  • Myśliwi, którzy są rezydentami Holandii, podróżują do lub z Holandii i posiadają ważną licencję łowiecką. Dana broń palna musi być wskazana na licencji łowieckiej.
  • Członkowie klubu łowieckiego, którzy są rezydentami Holandii, podróżują do lub z Holandii i mogą dostarczyć pisemne zaproszenie lub deklarację od klubu łowieckiego w kraju docelowym.
  • Pasażerowie z paszportem kraju Unii Europejskiej, którzy podróżują w obrębie UE i posiadają oficjalną Europejską Kartę Broni Palnej. Dokument musi być wydany na imię i nazwisko pasażera i daną broń. Prosimy zwrócić uwagę: niektóre kraje Unii Europejskiej wydają karty broni palnej, które nie mają referencji UE. Posiadacze tych kart muszą posiadać licencję.
  • Personel wojskowy, który podróżuje według zaleceń rządu (NATO, Narody Zjednoczone).