Plan działania KLM

Od obecnych krótkoterminowych rozwiązań mających na celu ograniczenie emisji CO2, po długoterminowe cele, by stymulować rozwój bardziej zrównoważonych, odnawialnych paliw przyszłości. 

Redukcja CO2

Odnowa floty − KLM nabyło nowe samoloty, powiększając swoją flotę na trasach międzykontynentalnych o najnowszego Boeinga 787 Dreamlinera oraz Airbusa A330, które są o około 20% wydajniejsze pod względem zużycia paliwa, niż wcześniejsze modele. Co więcej, KLM Cityhopper wybrało samoloty Embraer, które pod względem zużycia paliwa są wydajniejsze o 10%.

Rozważny rozwój lotnictwa – Optymalizacja lotów to lepsze wykorzystanie floty i oszczędność w zużyciu paliwa. Przykładowo podczas szczytu sezonu letniego wykorzystujemy większe samoloty niż w zimie, ze względu na zróżnicowane liczby pasażerów.

Lepsze oczyszczanie silników – Czysty silnik spala mniej paliwa i emituje mniej CO2. Innowacyjny sposób czyszczenia silników stanowi teraz rutynowy krok w procesie regularnej konserwacji. Przeczytaj więcej na stronie klmtakescare.com.

Samoloty przyszłości – KLM wspomaga Uniwersytet Techniczny w Delft, aby opracować nowy typ samolotu, który jest o 50% bardziej wydajny i o 50% cichszy. Będzie mógł wystartować w 2025 roku.


Wykorzystanie proekologicznych biopaliw − Gdyby branża lotnicza przerzuciła się na zrównoważone biopaliwa, emisje CO2 można by zminimalizować o około 80%. Linia KLM jest liderem, jeżeli chodzi o wykorzystanie biopaliw w lotnictwie i zachęca rynek, by jej partnerzy postępowali podobnie. KLM wykorzystuje jedynie ekologiczne biopaliwa wytworzone z surowców, których pozyskanie nie odbywa się kosztem bioróżnorodności i bezpieczeństwa żywności. Przeczytaj więcej na stronie klmtakescare.com.

Kontrola CO2

Fuel nozzle

System Handlu Emisjami – KLM bierze udział w Europejskim Systemie Handlu Emisjami, w którym prawa do emisji można nabyć i sprzedać, również w przypadku branży lotniczej. Co więcej, KLM bierze aktywny udział w minimalizacji emisji CO2 poprzez wspieranie skutecznych działań na rzecz ochrony klimatu na całym świecie. Mamy nadzieję, że Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), jako pierwsza globalna organizacja branżowa, zajmie stanowisko na rzecz uregulowania wzrostu emisji CO2 przez przemysł lotniczy. Najważniejsza zasada – to jednostka zanieczyszczająca środowisko ponosi koszty – będzie motywacją dla branży, by ta ograniczyła emisje.


Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna – KLM ma nadzieję na jedną ogólnoeuropejską jednostkę odpowiedzialną za kontrolę ruchu lotniczego, tak by trasy lotnicze mogły być przydzielane w sposób bardziej efektywny. Bardziej bezpośredni lot z punktu A do punktu B, bez objazdów, mógłby zredukować emisje aż o 12%.

Kompensacja CO2

CO2 ZERO – Nasz program kompensacji emisji dla pasażerów jest prosty, a także najskuteczniejszy dla branży lotniczej, jeżeli chodzi o redukcję emisji CO2. Program ten pozwala latać pasażerom w bardziej zrównoważony dla środowiska, prosty i efektywny sposób za niską cenę.

Projekty Gold Standard – Pieniądze zebrane dzięki programowi CO2ZERO inwestowane są w projekty Gold Standard. Oznaczenie Gold Standard, zainicjowane przez WWF, wyznacza surowe ekologiczne kryteria odnośnie kompensacji CO2. Jest ono gwarancją bezpośrednich inwestycji w projekty energii odnawialnej w mniej rozwiniętych krajach. Projekt musi spełniać surowe wymagania, powinien pozytywnie wpływać na lokalne środowisko i korzystać z lokalnej siły roboczej. Przeczytaj więcej na stronie klmtakescare.com.