Podróżowanie z psem asystującym

Jeśli zamierzasz zabrać psa przewodnika lub psa wsparcia emocjonalnego na pokład lotu KLM, skontaktuj się z KLM CARES i wypełnij wszystkie niezbędne formularze.
 

Przewóz psa asystującego

Jeśli chcesz podróżować z psem asystującym, umożliwimy Ci to bez dodatkowych opłat. Skontaktuj się z KLM CARES nie później niż 48 godzin przed wylotem, abyśmy mogli to zorganizować. Niedozwolone są żadne inne zwierzęta towarzyszące poza psami.

W niektórych krajach mogą obowiązywać ograniczenia związane z przewozem zwierząt. Dlatego też zalecamy podjęcie wszelkich możliwych środków ostrożności (takich jak zabranie ze sobą ważnego paszportu zwierzęcia oraz książeczki zdrowia ze szczepieniami).

Pies przewodnik
Jeśli chcesz wziąć na pokład psa przewodnika, pobierz i wypełnij formularz wniosku dotyczącego psa przewodnika  i wyślij go do KLM CARES. Formularz należy mieć przy sobie podczas odprawy na lotnisku.

Pies wsparcia emocjonalnego
Od 15 marca 2019 r. psa wsparcia emocjonalnego można zabrać do kabiny pasażerskiej wyłącznie na loty bezpośrednie do i ze Stanów Zjednoczonych. Pies musi mieć co najmniej 4 miesiące. Nawet jeśli wysłaliśmy już potwierdzenie rezerwacji, nadal możesz zabrać ze sobą psa wsparcia emocjonalnego.

Należy pobrać i wypełnić formularz wniosku dotyczącego psa wsparcia emocjonalnego  oraz przygotować oświadczenie podpisane przez świadczeniodawcę usług w zakresie zdrowia psychicznego z potwierdzeniem, że obecność psa wsparcia emocjonalnego jest pasażerowi niezbędna podczas podróży. Wypełniony formularz wraz z podpisanym oświadczeniem należy przesłać do KLM CARES oraz mieć te dokumenty przy sobie podczas odprawy na lotnisku.

Oświadczenie podpisane przez świadczeniodawcę usług w zakresie zdrowia psychicznego
Przewożąc psa wsparcia emocjonalnego, należy posiadać oświadczenie podpisane przez certyfikowanego świadczeniodawcę usług w zakresie zdrowia psychicznego, które potwierdza konieczność posiadania psa jako towarzysza podróży. Dokumenty nie mogą być starsze niż rok i muszą zawierać oświadczenie podpisane przez certyfikowanego świadczeniodawcę usług w zakresie zdrowia psychicznego, który prowadzi leczenie pasażera z zaburzeniami psychicznymi lub emocjonalnymi, zawierające:

1. Potwierdzenie, że pasażer cierpi na zaburzenie zdrowia psychicznego wpisane na listę „Diagnostycznej i statystycznej klasyfikacji zaburzeń psychicznych” (DSM, wydanie IV; KLM nie ma prawa wymagać podania natury zaburzenia psychicznego).
2. Stwierdzenie, że obecność psa jest niezbędna dla zdrowia psychicznego pasażera lub przebiegu leczenia.
3. Poświadczenie, że osoba dokonująca oceny stanu zdrowia pasażera jest certyfikowanym specjalistą zdrowia psychicznego oraz że pasażer pozostaje pod jego fachową opieką.
4. Datę oraz rodzaj certyfikacji świadczeniodawcy usług w zakresie zdrowia psychicznego, a także kraj lub inną jurysdykcję, w której je wydano.
 

Na lotnisku

Aby otrzymać kartę pokładową, udaj się do stanowiska odprawy. Zalecamy przybycie na lotnisko na co najmniej 30 minut przed standardowo zalecanym czasem.

Jeśli pies nie będzie się odpowiednio zachowywał w przestrzeni publicznej, nie zostanie uznany za psa asystującego, nawet jeśli asystuje pasażerowi niepełnosprawnemu fizycznie lub jest niezbędny dla jego zdrowia emocjonalnego. W takim przypadku zwierzę nie zostanie wpuszczone na pokład. W razie wątpliwości personel KLM może zażądać dodatkowych informacji potwierdzających, że pies rzeczywiście jest psem asystującym. Jeśli nie będziesz w stanie udzielić wiarygodnego ustnego wyjaśnienia, pracownicy mogą poprosić o przedstawienie dodatkowych dowodów na piśmie.

Jeśli któryś odcinek Twojego lotu ma trwać planowo 8 lub więcej godzin, możemy zażądać przedłożenia dokumentu, który potwierdzi, że pies asystujący nie będzie musiał w tym czasie załatwiać potrzeb fizjologicznych lub że jest w stanie zrobić to w sposób niewywołujący ryzyka dla zdrowia ani problemów natury higienicznej na pokładzie.

 

Podczas lotu

Zasadniczo pasażerowie podróżujący z psem pomocnikiem mogą siedzieć na każdym z miejsc, chyba że pies blokuje przejście lub inny obszar, do którego musi być zachowany dostęp ze względów bezpieczeństwa. Podczas całego lotu pies musi mieć założone szelki (jak w trakcie podróży samochodem) i być przywiązany do Twoich pasów bezpieczeństwa.

Jeśli okaże się, że pies asystujący nie mieści się w przydzielonym miejscu, przydzielimy Ci inne miejsce na pokładzie w tej samej klasie podróży, gdzie pies albo zmieści się pod siedzeniem przed pasażerem, albo nie będzie blokował przejścia. Jeśli to konieczne, poprosimy pozostałych pasażerów o zmianę miejsca. Nie mamy jednak obowiązku zaoferować więcej przestrzeni dla psa niż na oryginalnie zarezerwowanym miejscu, miejsca w innej klasie podróży niż ta, która została wykupiona, oraz odmówić miejsca innemu pasażerowi na tym samym locie. Jeśli na pokładzie nie będzie żadnego miejsca odpowiedniego dla pasażera i jego psa, które nie będzie blokować przejścia, wówczas zaoferujemy opcję podróży późniejszym lotem lub przewozu psa asystującego w luku bagażowym.