Autoryzacja ESTA dla podróży do Stanów Zjednoczonych

Pasażerowie z krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver) muszą wystąpić o autoryzację podróży ESTA, aby przekroczyć granicę Stanów Zjednoczonych. Wniosek o ESTA można złożyć online.

Czym jest ESTA?

Jeżeli podróżują Państwo do Stanów Zjednoczonych i są Państwo obywatelami kraju objętego Programem Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver), muszą Państwo wystąpić o autoryzację podróży ESTA (Elektroniczny System Autoryzacji Podróży). 

Proszę sprawdzić, czy potrzebują Państwo autoryzacji ESTA za pośrednictwem naszego partnera CIBT.

Proszę sprawdzić, czy potrzebują Państwo autoryzacji ESTA za pośrednictwem Urzędu Celnego i Ochrony Granic USA.

Ważne:
  • Należy złożyć wniosek nie później niż 72 godziny przed wylotem. Po upływie tego czasu w dalszym ciągu można ubiegać się o autoryzację podróży ESTA, jednak w przypadku odmowy może nie zostać wystarczająco dużo czasu, aby złożyć wniosek o potrzebną wizę.
  • Jeżeli posiadają Państwo nowy paszport lub poprzednia autoryzacja ESTA straciła ważność, konieczne będzie uiszczenie opłaty.
  • Aby móc skorzystać z odprawy online na KLM.com, Państwa dokumenty podróżne (autoryzacja ESTA, wiza lub podobne) muszą być kompletne.
  • W zależności od Państwa narodowości i celu podróży, posiadanie autoryzacji ESTA może nie być konieczne. Prosimy sprawdzić, czy autoryzacja ESTA jest wymagana w Państwa przypadku.

Składanie wniosków o ESTA

Jeżeli potrzebujesz autoryzacji podróży ESTA, możesz pozwolić naszemu partnerowi CIBT złożyć wniosek za Ciebie. CIBT oferuje odpłatnie:
 
  • Dokładne sprawdzenie, co będzie Państwu niezbędne w trakcie podroży.
  • Przygotowanie przed wylotem autoryzacji ESTA oraz innych niezbędnych dokumentów – w tym odnowienie paszportu. Koniec z wypełnianiem formularzy i czasochłonną korespondencją.
  • Gwarantujemy, że wszystkie dokumenty będą gotowe do złożenia w ciągu 72 godzin od Państwa zgłoszenia.
  • Zapewniamy natychmiastową pomoc w przypadku jakichkolwiek pytań.

Proszę złożyć wniosek o autoryzację ESTA za pośrednictwem naszego partnera CIBT.

Można też złożyć wniosek o autoryzację ESTA bezpośrednio poprzez Urząd Celny i Ochrony Granic USA.


Ważne: Podczas składania wniosku o ESTA prosimy upewnić się, że wszystkie wprowadzone informacje zgadzają się z danymi w paszporcie.

Po złożeniu wniosku

Oczekiwanie na otrzymanie potwierdzenia o autoryzacji podróży ESTA może potrwać do 72 godzin. Po zatwierdzeniu otrzymacie Państwo numer referencyjny. Prosimy wydrukować odpowiedź aplikacji ESTA: numer aplikacji będzie potrzebny do zmiany informacji ESTA, gdy upłynie data ważności paszportu.

Autoryzacja ESTA pozostaje ważna przez 2 lata. W tym czasie mogą Państwo podróżować do Stanów Zjednoczonych tak często, jak Państwo chcą, o ile nie zmieni się którakolwiek z odpowiedzi na pytania TAK/NIE lub do czasu wygaśnięcia daty ważności paszportu.

Jeżeli nie otrzymali Państwo od razu autoryzacji, prosimy wykorzystać numer aplikacji ESTA, aby sprawdzić, czy pozwolenie na wylot zostanie wydane. Należy zrobić to odpowiednio wcześnie, ponieważ może okazać się konieczne złożenie wniosku o wizę w ambasadzie lub konsulacie Stanów Zjednoczonych.

Zalecamy zabranie ze sobą wydruku odpowiedzi z aplikacji ESTA na lotnisko wylotu.