Podróż do Stanów Zjednoczonych

Podczas lotu do i ze Stanów Zjednoczonych obowiązują specjalne zasady. Jeżeli nie jesteś zobowiązany do posiadania wizy, będziesz potrzebować autoryzacji podróży ESTA.
 
 

Autoryzacja podróży ESTA

Pasażerowie z krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program) nie mają obowiązku posiadania wizy. Jednak aby wjechać do Stanów Zjednoczonych, muszą wystąpić o autoryzację podróży ESTA.

 
 

Program Secure Flight

Program Secure Flight wprowadzony przez rząd Stanów Zjednoczonych wymaga od linii lotniczych rejestrowania niektórych danych osobowych w chwili rezerwowania lotu. Informacje te obejmują płeć, datę urodzenia oraz imię i nazwisko, dokładnie tak, jak są zapisane w paszporcie. Jesteśmy zobowiązani do przekazywania tych informacji na temat wszystkich naszych pasażerów do Administracji Bezpieczeństwa Transportu Stanów Zjednoczonych (TSA) co najmniej 72 godziny przed wylotem.
 
 

TSA Pre Check

KLM bierze udział w programie TSA Pre✓® (TSA Pre Check) prowadzonym przez Administrację Bezpieczeństwa Transportu Stanów Zjednoczonych. Jest on dostępny dla pasażerów wylatujących ze Stanów Zjednoczonych lub podróżujących w obrębie Stanów Zjednoczonych. Jeśli chcą Państwo skorzystać z programu TSA Pre Check podczas lotu przesiadkowego w obrębie Stanów Zjednoczonych, zawsze muszą Państwo ponownie wydrukować swoją kartę pokładową po przylocie na pierwsze lotnisko w Stanach Zjednoczonych.

Po złożeniu wniosku i przyjęciu do programu TSA Pre Check na Państwa karcie pokładowej pojawi się logo TSA Pre Check lub napis „TSA PRE”. Mimo tego muszą Państwo przejść szybką kontrolę bezpieczeństwa na specjalnie wyznaczonych liniach kontroli TSA, które są obecnie dostępne na 200 amerykańskich lotniskach. Nie muszą Państwo zdejmować butów, paska czy lekkiej kurtki ani wyjmować urządzeń elektronicznych czy płynów.

Zarejestruj się i dowiedz się więcej o TSA Pre✓® 

Teraz jeszcze nie mogą Państwo wprowadzić przez internet swojego numeru Known Traveler Number (numer znanego pasażera) nadawanego przez TSA. Prosimy skontaktować się z Centrum kontaktu z klientem KLM, aby dodać ten numer do swojej rezerwacji.

 
 

Advance Passenger Information

Mamy obowiązek zbierać różne dane osobowe od pasażerów podróżujących do Stanów Zjednoczonych. Informacje o pasażerach wymagane przed odprawą (API; Advance Passenger Information) należy podać jak najwcześniej:

 • pracownikowi biura podróży,
 • przez Moja Podróż,
 • podczas odprawy online w czasie od 24 godzin do 1 godziny przed wylotem,
 • w automacie na lotnisku. Jeżeli odlatują Państwo z lotniska, na którym odprawa możliwa jest jedynie przy stanowisku, nasz pracownik zarejestruje Państwa dane zawarte w paszporcie.


Dane API obejmują:

 • nazwisko i imię;
 • datę urodzenia i płeć;
 • numer paszportu;
 • kraj wydania paszportu;
 • datę ważności paszportu;
 • obywatelstwo;
 • kraj zamieszkania;
 • tymczasowy adres, pod którym będą Państwo przebywać podczas wizyty. Adres musi zawierać numer domu, ulicę, miasto, skrót używany dla stanu oraz kod pocztowy.


 
 

Bagaż do i ze Stanów Zjednoczonych

Od 30 czerwca 2018 r. podczas lotów do i ze Stanów Zjednoczonych w bagażu podręcznym można przewozić proszki i substancje podobne do proszków, ale tylko w niewielkich ilościach nieprzekraczających 350 ml (12 uncji) na sztukę bagażu. Większe ilości muszą być transportowane jako bagaż rejestrowany. Jeśli widoczne są jakiekolwiek ślady ingerencji, nie można zabrać przedmiotu do bagażu podręcznego ani bagażu rejestrowanego.

Poniższe przedmioty zawsze można wziąć do bagażu podręcznego. Mimo tego takie przedmioty mogą być sprawdzane pod kątem obecności śladów ingerencji.
 • Jedzenie dla niemowląt do spożycia podczas lotu
 • Leki, które mają zostać przyjęte podczas lotu, pod warunkiem że mają Państwo przy sobie receptę lub zaświadczenie od lekarza prowadzącego
 • Urna zawierająca prochy osoby zmarłej, pod warunkiem spełniania wymogów
 • Artykuły bezcłowe zapakowane w torbę STEB

Ze względu na konieczność kontrolowania bagażu zamykanie transportowanego w luku bagażu na zamek blokujący jest niedozwolone, chyba że jest to zamek zatwierdzony przez TSA. Tego typu zamki można kupić w wielu sklepach z walizkami.