General conditions of carriage

When you book a flight with KLM you agree to our general conditions of carriage for passengers and baggage. You can use the three links at the bottom of the page to read all the articles.

Contents

For easy reading, you can download and save the full version of the General Conditions of Carriage.

Article 1 Definitions 
Article 2 Scope of Application 
Article 3 Tickets 
Article 4 Fares, Fees, Taxes and Charges  
Article 5 Reservations
Article 6 Personal Data
Article 7 Special Assistance
Article 8 Check-in and Boarding
Article 9 Refusal and Limitation of Carriage
Article 10 Baggage 
Article 11 Schedules
Article 12 Delays and Cancellation of Flights  
Article 13 Denied Boarding and Downgrading
Article 14 Refunds
Article 15 Conduct Aboard Aircraft 
Article 16 Provisions for Ancillary Service
Article 17 Successive Air Carriers
Article 18 Administrative Formalities 
Article 19 Liability for Damage
Article 20 Time Limitation on Claims and Action

Article 1 - 5  
Article 6 - 10  
Article 11 - 15  
Article 16 - 20 

 

Condiții generale de transport

La rezervarea unui zbor cu KLM, dumneavoastră acceptaţi toate condiţiile noastre generale de transport de pasageri şi de bagaje. Pentru a citi toate articolele, puteţi folosi celei trei linkuri din partea de jos a paginii.


Cuprins

Citiţi toate Condiţiile Generale de Transport în Română.

Pentru a putea citi cu mai multă uşurinţă, puteţi descărca şi salva versiunea completă a Condițiilor Generale de Transport.


Articolul 1 Definiții
Articolul 2 Domeniul de Aplicare
Articolul 3 Bilete
Articolul 4 Tarife, Comisioane, Taxe și Costuri
Articolul 5 Rezervări
Articolul 6 Date Personale
Articolul 7 Asistență Specială
Articolul 8 Check-in și Îmbarcare
Articolul 9 Refuzul și Limitarea Transportului
Articolul 10 Bagaj
Articolul 11 Orare de zbor
Articolul 12 Întârzieri și Anularea Zborurilor
Articolul 13 Refuzul îmbarcării și Retrogradarea
Articolul 14 Rambursări
Articolul 15 Conduita la Bordul Aeronavei
Articolul 16 Prevederi pentru Serviciile Auxiliare
Articolul 17 Transportatori Aerieni Succesivi
Articolul 18 Formalități Administrative
Articolul 19 Răspunderea pentru Daune
Articolul 20 Termene Limită pentru Reclamații și Acțiuni

Articolul 1 - 5
Articolul 6 - 10
Articolul 11 - 15
Articolul 16 - 20