Gold Standard-projekt

Att plantera träd är ingen långsiktig lösning. Det är därför vi följer Världsnaturfondens policy och kompenserar genom att bidra till projekt för förnybar energi som har certifierats enligt Gold Standard.

Gold Standard

Det här är den finaste utmärkelsen inom CO2-kompensation och den beviljas de projekt som effektivast minskar utsläpp och utvecklar rena, förnybara energikällor. Gold Standard-projekt är CO2-vänliga projekt för förnybar energi som inte hade kunnat förverkligas utan investeringar från CO2-kompensation.