KLMs handlingsplan

Från kortsiktiga lösningar för att minska CO2 och spara energi idag, till långsiktiga mål för att stimulera utvecklingen av renare, hållbara bränslen för imorgon. 

Minska CO2

Uppgradering av flottan -  KLM har uppgraderat till senaste Boeing 787 Dreamliner och Airbus A330 för interkontinentala rutter, som är ungefär 20 % mer bränsleeffektiva än sina föregångare. Dessutom har KLMs Cityhopper-flygningar växlats till 10 % mer bränsleeffektiva Embraer-jetplan.

Smart flygplansutnyttjande –Att optimera flygprocesserna för bättre utnyttjande av flygplanen sparar bränsle. Under till exempel sommaren använder ett större flygplan än under vintern på grund av det varierande antalet passagerare.

Bättre motorrengöring - En ren motor förbränner mindre bränsle och släpper ut mindre CO2. Ett innovativt sätt att rengöra motorer är nu en del av vår regelbundna underhållsrutin. Läs mer på klmtakescare.com.

Framtidens flygplan - KLM deltar i forskning vid Delft University of Technology för att utveckla ett nytt flygplan som är 50 % mer effektiv och 50 % tystare. Det kan vara flygfärdigt 2025.


Användningen av hållbara biobränslen - Om flygindustrin skulle byta till hållbara biobränslen i stor skala, kan CO2-utsläppen minskas med upp till 80 %. KLM har varit vägledande när det gäller banbrytande användning av hållbara biobränslen och stimulerar marknaden för att göra det tillsammans med sina partners. KLM använder bara hållbara biobränslen som är tillverkade av råvaror som inte är på bekostnad av den biologiska mångfalden och livsmedelsförsörjningen. Läs mer på klmtakescare.com.

Kontrollera CO2

Fuel nozzle

Utsläppshandelssystemet - KLM deltar i ett europeiskt system för utsläppshandel där utsläppsrätter köps och säljs, även för flygindustrin. KLM är även aktivt involverade i att minska uppkomsten av CO2-utsläpp genom att stödja effektiv klimatpolitik över hela världen. Förhoppningsvis kommer den första globala branschorganisationen International Civil Aviation Organization (ICAO) att ta ställning för att försöka reglera ökningen av CO2-utsläpp som orsakas av flygindustrin. Den underliggande principen - att förorenaren betalar - skulle fungera som ett incitament för industrin att begränsa utsläppen.


Single European Sky – KLM vill ha en paneuropeisk flygkontrollsmyndighet, så att flygvägar kan planeras mer effektivt. Att flyga från A till B mer direkt, utan omvägar, skulle kunna minska utsläppen med så mycket som 12 %.

Kompensera CO2

CO2ZERO – Vår kompensationstjänst för passagerare är lätt att använda och den mest effektiva inom flygindustrin när det gäller att kompensera för CO2. Denna tjänst gör det möjligt för passagerare att flyga CO2-neutralt på ett enkelt och effektivt sätt till en låg kostnad.

Gold Standard-projekt – Inkomsterna från CO2ZERO-programmet investeras i Gold Standard-projekt. Gold Standard-märkningen, även initierat av Världsnaturfonden, sätter de strängaste miljökraven för CO2-kompensation. Det garanterar direkta investeringar i projekt för hållbar energi i mindre utvecklade länder. Ett projekt måste uppfylla strikta krav, ska bidra till det lokala samhället och använda lokal arbetskraft. Läs mer på klmtakescare.com.