Vet du att?

Vet du att det finns tio synnerligen goda skäl att kompensera dina personliga CO2-utsläpp?

Vet du att?

Genom att kompensera din flygning neutraliserar du din påverkan på klimatförändringarna när du flyger. Läs mer om CO2ZERO.
 

Vet du att?

De pengar som samlas in via CO2ZERO går direkt till CO2-minskande projekt som uppfyller Gold Standard-märkningen som även är initierad av Världsnaturfonden. Läs mer på klmtakescare.com .
 

Vet du att?

Gold Standarden sätter de strängaste miljökraven för CO2-kompensation. Det garanterar direkta investeringar i projekt för hållbar energi i mindre utvecklade länder. Ett projekt måste uppfylla strikta krav, ska bidra till det lokala samhället och endast använda lokal arbetskraft.

 

Vet du att?

CO2ZERO-kompensationsprogrammet är den enklaste, effektivaste och minst kostsamma kompensationstjänsten för att flyga CO2-neutralt.

 

Vet du att?

Ju mer bagage du tar med dig, desto tyngre blir flygplanet och desto mer bränsle behövs, och därmed släpps också mer CO2 ut. Försök att resa lätt.

 

Vet du att?

Vi bidrar till klimatförändringen som en följd av CO2-utsläppen som vi producerar varje gång vi flyger, kör bil eller använder vår dator.

 

Vet du att?

CO2 är den kemiska beteckningen för koldioxid, som är den största växthusgasen och har störst inverkan på klimatförändringarna som orsakas av oss människor.

 

Vet du att?

Du kan kompensera en tur- och returresa mellan Amsterdam och New York för endast 8,50. Din investering används för att täcka kostnaderna för inköp av utsläppskrediter med Gold Standard-märkning samt kostnader för hantering. Se den faktiska beräkningen per destination.