Vad vi kan göra tillsammans

Förutom de CO2-investeringar vi gör, vet vi att passagerarna vill spela en egen, aktiv roll i arbetet med att minska påverkan på klimatet. Resultatet är kompensationstjänsten CO2ZERO; med ett litet bidrag kan du göra din flygresa CO2-neutral.

CO2ZERO

CO2ZERO är en tjänst där du kompenserar för dina egna CO2-utsläpp genom att investera i projekt för minskning av CO2-utsläpp med Gold Standard-märkning som även är initierad av Världsnaturfonden. 

Det är kort sagt det enklaste, effektivaste och billigaste sättet att flyga CO2-neutralt.

KLM håller nere kostnaderna genom att: 

  • undvika dyra och onödiga mellanhänder.
  • fokusera på garanterat genomförande av projekt kring förnybar energi, det är inte äganderätten till ett projekt, utan dess resultat, som är av betydelse.
  • välja ut projekt redan under den tidiga utvecklingsfasen då priserna fortfarande är låga.
  • beräknar det faktiska CO2-utsläppet per destination. Tack vare bränsleeffektivitet och själva beräkningsmetoden är CO2-utsläppen oftast låga jämfört med de inom flygindustrin.
  • genom att endast beräkna de faktiska hanteringsavgifterna.


  •         

Kontrollen av utsläppsdata och beräkningen av koldioxidutsläpp utförs av KPMG Sustainability. 

Hämta deklarationen från KPMG

Hämta beskrivningen av beräkningsmetoden

Läs mer om KLMs hållbarhetsinitiativ på klmtakescare.com .