Global lösning för företagskonton

Air France KLM och Delta erbjuder multinationella företag en centraliserad resehanteringslösning med en central kontaktpunkt, större kontroll över de globala resekraven samt förbättrad effektivitet som i slutändan leder till kostnadsbesparingar.
 

Kriterier för globalt företagskonto

Om ditt företag vill upprätta ett globalt avtal måste följande kriterier uppfyllas: 

  • Tre eller fler länder måste inkluderas
  • Potentiellt minst 5 miljoner dollar per år i resekostnader hos AIR FRANCE KLM eller Delta


Utöver detta ska ditt företag vara: 
  • Centralt styrt via ett globalt resehanteringsprogram 
  • Centralt stöttat via ett globalt resehanteringsföretag 
  • Administrerat med noggrann global hanteringsinformation