Allmänna transportvillkor

När du bokar en flygresa med KLM godkänner du våra allmänna transportvillkor för passagerare och bagage. Du kan använda länkarna längst ned på sidan för att läsa alla artiklar eller läsa den fullständiga versionen.

Innehåll

För enkel läsning kan du ladda ner och spara den fullständiga versionen av de allmänna transportvillkoren.

Artikel 1 Definitioner 
Artikel 2 Tillämpningens omfattning 
Artikel 3 Biljetter 
Artikel 4 Biljettpriser, avgifter och skatter  
Artikel 5 Bokningar
Artikel 6 Personuppgifter
Artikel 7 Särskild assistans
Artikel 8 Incheckning och ombordstigning
Artikel 9 Neka och begränsa transport
Artikel 10 Bagage 
Artikel 11 Tidtabeller
Artikel 12 Förseningar och inställda flyg  
Artikel 13 Nekad ombordstigning och nedgradering
Artikel 14 Återbetalningar
Artikel 15 Uppförande ombord på flygplanet 
Artikel 16 Villkor för kringtjänster
Artikel 17 Flera flygbolag som utför varsin del av en passagerares sammanlagda resrutt
Artikel 18 Administrativa formaliteter 
Artikel 19 Skadeståndsansvar
Artikel 20 Tidsbegränsning för klagomål och för att väcka talan om skadestånd

Artikel 1 - 5
Artikel 6 -10
Artikel 11 -15
Artikel 16 -20