Villkor och Bestämmelser för AIR FRANCE / KLM-konton

När du registrerar ett AIR FRANCE / KLM-konto godkänner du våra Villkor och Bestämmelser för användning ett personligt konto online på AIRFRANCE.com och KLM.com. Dessa Villkor och Bestämmelser ger dig information om hur du kan använda ditt AIR FRANCE / KLM-konto.

Villkor och Bestämmelser för AIR FRANCE / KLM-konton

Villkoren och Bestämmelserna anger även hur AIR FRANCE och KLM kommer att använda dina profiluppgifter för både befintliga och nya tjänster.

1. Registrering av ditt konto

AIR FRANCE och KLM tillåter dig att skapa ett konto som kan användas på både AIRFRANCE.com och KLM.com. För att registrera ett konto måste du ange vissa personuppgifter.

It Det är viktigt att du följer dessa regler när du registrerar ett konto på AIRFRANCE.com eller KLM.com. Du får inte:

 1. skapa ett konto med falska personuppgifter
 2. skapa ett konto för någon annan än dig själv
 3. skapa fler än 1 personlig profil
 4. skapa ett konto om du är yngre än 12 år gammal
 5. avslöja ditt lösenord, låta någon annan använda ditt konto eller göra något annat som skulle kunna äventyra ditt kontos säkerhet

  Dessutom är det viktigt att du:
 6. lämnar korrekta personuppgifter och att du håller dem uppdaterade. Detta har betydelse eftersom dina personuppgifter kommer att användas när du bokar biljetter online på AIRFRANCE.com eller KLM.com

2. Hur AIR FRANCE och KLM använder dina profiluppgifter

AIR FRANCE och KLM kommer endast att använda profiluppgifterna för automatisk ifyllnad av ett antal applikationer på våra webbplatser och för att skicka erbjudanden och kommersiella e-postmeddelanden till dig om du har anmält prenumeration på nyhetsbrev.

3. Användning av ditt konto

AIR FRANCE och KLM strävar efter att erbjuda sina stambesökare en mer användarvänlig boknings- och incheckningstjänst, med smidigare navigering på våra webbplatser när man använder ett AIR FRANCE / KLM-konto.

Du kan använda de uppgifter som finns sparade i din profil när du:

 • gör en bokning online
 • hanterar din bokning
 • checkar in online (fr.o.m. mars 2012)

Du kan endast använda förifyllda profiluppgifter när du är inloggad på AIRFRANCE.com eller KLM.com. Vi kommer alltid att meddela dig när en av våra applikationer hämtar dina profiluppgifter. Du kan alltid radera eller ändra dina personuppgifter.

Vi kommer att uppdatera ett antal andra applikationer inom kort. Detta innebär att dina profiluppgifter kommer att kunna användas i relaterade applikationer när så behövs. Du kommer att kunna göra direktuppdateringar i din profil från alla dessa applikationer.

4. Bokningsinformation

En av de största fördelarna med att använda ett AIR FRANCE / KLM-konto är möjligheten att komma åt dina bokningar direkt på AIRFRANCE.com eller KLM.com. Det är möjligt att komma åt dina bokningar som har gjorts på båda dessa webbplatser, oavsett vilken webbplats som har använts för inloggning på ditt konto.

För tillfället kommer bokningar med AIR FRANCE eller KLM som inte har gjorts på AIRFRANCE.com eller KLM.com inte att bli automatiskt synliga i din bokningsöversikt. Du kommer dock att kunna länka dem till ditt konto. Inom kort kommer bokningarna att visas automatiskt i din bokningsöversikt. Vi kommer även att utöka bokningsöversikten så att den innehåller en lista över tidigare bokningar och andra relaterade produktbokningar.

5. Passuppgifter

Passuppgifter kan sparas i din kontoprofil. När du bokar online, checkar in online eller hanterar din bokning online, kommer du att kunna ange alla de passuppgifter som krävs för din destination. Inom kort kommer det också vara möjligt att använda passuppgifterna från din profil på AIR FRANCE och KLM:s självbetjäningsmaskiner för incheckning.

Enligt lag måste alla flygbolag före avresa lämna sina passagerares passuppgifter, s.k. Advance Passenger Information (API), till myndigheterna i vissa länder. AIR FRANCE och KLM erbjuder möjligheten att spara dina API-uppgifter på ditt konto, vilket underlättar en snabbare bokningsprocess eftersom API- och passuppgifterna redan är ifyllda.

Observera att det är ditt ansvar att hålla passuppgifterna i din profil uppdaterade. Detta är viktigt eftersom felaktiga passuppgifter kan förorsaka problem för dig när du går igenom tullen på din ankomstflygplats.

6. Betalningsuppgifter

Du har möjlighet att spara din föredragna betalningsmetod och tillhörande uppgifter i din profil, t.ex. betalning med kreditkort. Du kan använda de förifyllda uppgifterna när du köper biljetter eller andra relaterade produkter på webbplatsen.

Vi tar säker lagring av dina betalningsuppgifter på allvar. Alla betalningsuppgifter lagras i säkra och fullt åtskilda miljöer. Om du misstänker att dina betalningsuppgifter har missbrukats, ska du alltid kontakta vår kundsupport. Du kommer alltid att på ett enkelt sätt kunna radera betalningsuppgifter från din profil. Raderingar av betalningsuppgifter är permanenta och kan inte ångras. Om du vill göra en onlinebetalning igen, kommer du att ombes att ange dina betalningsuppgifter på nytt.

Om vi uppmärksammar ett kontoinloggningsbedrägeri kommer vi att blockera kontot omgående och kontakta dig via den angivna e-postadressen.

För närvarande tillåter vi bara 1 sparad betalningsmetod. Inom kort kommer vi att börja göra det möjligt att spara flera betalningsmetoder.

7. Respreferenser

Det är möjligt att ange dina respreferenser i ditt AIR FRANCE / KLM-konto. Exempel på preferenser:

 • din ordinarie avreseflygplats
 • din föredragna destination
 • dina platspreferenser
 • dina måltidspreferenser

Huvudsyftet med respreferenserna är att underlätta en smidigare bokningsprocess. När du prenumererar på våra kommersiella nyhetsbrev kan dina respreferenser komma att användas för att optimera relevanta erbjudanden åt dig.

8. E-postprenumerationer

I din profil kan du hantera dina e-postprenumerationer från AIR FRANCE och KLM. När du har registrerat dig kommer du att kunna prenumerera på alla nyhetsbrev.

Om du inte vill få e-postmeddelanden kan du alltid avsluta prenumerationer på sidan Min profil. Du kan även avsluta prenumerationer genom att klicka på länken längst ner i de e nyhetsbrev som du får från AIR FRANCE eller KLM.

När du prenumererar på ett nyhetsbrev kommer du att få nyhetsbrevet från det lands webbplats som du använde när du skapade kontot. Det är för närvarande inte möjligt att få nyhetsbrev från ett annat land än det som du registrerade kontot för.

I framtiden kommer fler e-postprenumerationer att läggas till och det kommer att bli möjligt att välja nyhetsbrev och kommersiella erbjudanden från andra länder.

9. Ressällskap

På sidan Min profil kan du spara uppgifter och preferenser för ressällskap som du ofta reser med. På så sätt kan du enkelt lägga till dina familjemedlemmar, kollegor eller vänner till en bokning som du gör online. Observera att alla passagerares personuppgifter måste anges exakt så som de står deras pass. När du som kontoinnehavare gör en bokning för andra passagerare, måste du se till att ange korrekt personuppgifter för ditt ressällskap.

Det är också möjligt att spara ditt ressällskaps e-postadresser. E-postadresserna kommer inte att användas för andra ändamål än förifyllnad av formulär när du gör en bokning. E-postadresserna kommer inte att användas för att skicka kommersiella erbjudanden och/eller andra e-postmeddelanden.

10. Radera ditt konto

Du kan radera ditt konto genom att klicka på länken längst ner på sidan Min profil. När ditt konto har raderats kommer alla dina personuppgifter att tas bort från våra databaser. Raderingen av ditt konto är permanent och kan inte ångras. Du kan dock alltid registrera dig på nytt.

Aktuella och tidigare bokningar samt finansiella överföringar som du eventuellt har gjort online med AIR FRANCE eller KLM kommer inte att tas bort från vårt system.

11. Sekretess

AIR FRANCE och KLM ser det som en mycket viktig uppgift att respektera din sekretess. Vi kommer endast att använda de angivna uppgifterna i ditt AIR FRANCE eller KLM-konto för ovan beskrivna ändamål. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje parter utan ditt tillstånd. För mer information om användning och skydd av dina personuppgifter på AIRFRANCE.com och/eller KLM.com ber vi dig läsa AIR FRANCE riktlinjer för säkerhetspolicy och uppgiftssekretess  eller KLM:s sekretesspolicy.

12. Allmänna bestämmelser


 1. AIR FRANCE och KLM förbehåller sig rätten att avsluta eller ändra funktionerna och/eller tekniken på ett AIR FRANCE / KLM-konto och/eller ändra dessa Villkor och Bestämmelser.
 2. Inga fordringar mot företaget får inlämnas av medlemmar på grund av landspecifika ändringar som krävs enligt lag. Meddelande om ändringar av dessa Villkor och Bestämmelser kommer att skickas via AIR FRANCE / KLM-kontot. Dessa villkor och bestämmelser och eventuella ändringar anses vara godkända av dig om du fortsätter att använda ett AIR FRANCE / KLM-konto. Om du inte godkänner ändringarna kan du radera ditt konto i enlighet med artikel 10.
 3. AIR FRANCE och KLM tar inget som helst ansvar för skador, förseningar eller förluster som uppstår på grund av eller i samband med användning av ett AIR FRANCE / KLM-konto eller på grund av de uppgifter som (felaktligen) har sparats av dig, såvida inte skadorna eller förlusten uppstår på grund av AIR FRANCE och KLM:s oaktsamhet, eller orsakas av AIR FRANCE och KLM uppsåtligen eller av vårdslöshet med insikt om att skada förmodligen skulle uppstå. Eventuella fordringar måste anmälas direkt till AIR FRANCE och KLM.