Ansöka om en kompensation

Råkade du ut för oförutsedda utgifter på grund av att en KLM-flygning ställdes in, bokades om eller försenades? I sådana fall kan du begära kompensation. Du måste kunna styrka kostnaderna som uppstod med kvitton.
 

Kompensation för inställda flyg eller ombokningar

Du kan begära ersättning genom KLMs kundtjänst i följande fall:
  • Din KLM-flygning var överbokad och du kunde inte gå ombord flygplanet som följd.
  • Du råkade ut för oförutsedda kostnader under din resa (utöver kostnaden för din biljett och dina extraval), såsom telefonavgifter eller lunchkostnader.

Du kommer att få en kupong som du kan använda för ett köp på KLM.com eller i vissa fall i utbyte mot kontanter.


Läs mer om kontantersättning och EMD-kupongen

Ladda ner broschyren "Assistans och ersättning" 

KLMs kundtjänst

Begär kompensation
 

Kompensation för försenat flyg

Om din KLM-flygning blev försenad ber vi om ursäkt för besväret. Du kan kontakta KLMs kundtjänst (nedan) för att begära ersättning i följande fall:

  • Din flygning försenades i mer än 3 timmar vid ankomst.
  • Du reste till, från eller via en europeisk destination.
  • Din flygresa försenades inte av extraordinära omständigheter som extrema väderförhållanden, politisk instabilitet eller en strejkande tredje part.

Vi kommer noggrant gå igenom din begäran. En inskickad begäran om ersättning utgör tyvärr ingen garanti för att du kommer att erhålla ersättning.

För att vi ska kunna hantera din begäran så snabbt som möjligt, ber vi dig ange följande information i delen "Ditt meddelande":

  • Referensnummer för klagomål som du tidigare har skickat till oss.
  • Om du ombokades till ett alternativt flyg, ber vi dig att ange flygnummer och resedatum.
  • Ange om det här är första gången du ansöker om ersättning eller inte.

Du kommer att få en kupong som du kan använda för ett framtida köp eller i vissa fall i utbyte mot kontanter.

Ladda ner broschyren "Assistans och ersättning" 

Läs mer om kontantersättning och EMD-kupongen