Återbetalning av biljettkostnad

Om din resa inte gick planenligt ber vi om ursäkt för besväret.
 

Innan du begär en återbetalning

Vänligen observera: när du begär en återbetalning kommer alla flygresor i din bokning att annulleras. Det kan ta oss 2-4 veckor att behandla din återbetalning. Återbetalningen kommer att ske i samma valuta och med samma betalningsmetod som du använde när du köpte din biljett.

Det är kostnadsfritt att begära en återbetalning online, via knappen ”Begär en återbetalning” nedan eller via sociala medier. Du kan också ringa till KLMs kundtjänst som kan ordna detta åt dig, i så fall kan en avgift debiteras.

Vid alla begäranden om återbetalningar måste bankkontoinnehavaren vara en av passagerarna. Om det inte överensstämmer måste du bifoga en kopia av ditt pass och ett signerat auktoriseringsbrev (på engelska) i din återbetalningsbegäran online.

Om du köpte din biljett hos en resebyrå behöver du kontakta resebyrån för att ordna en återbetalning. Om du köpte din biljett från ett annat flygbolag än KLM ber vid dig att kontakta det berörda flygbolaget.

Obs: hela din bokning kommer att annulleras

Begär en återbetalning
 
 

Villkor för biljettåterbetalning

Du kan ansöka om en fullständig återbetalning av den oanvända delen av biljetten i något av följande fall:
  • Du begär en återbetalning av din biljett inom 24 timmar efter bokningen.
  • Du har konfronterats med en schemaändring och bestämmer dig därför för att inte resa.
  • Din KLM-flygning ställdes in och du tog inte en alternativ flygning.
  • Du ställde in din resa på grund av att din europeiska flygning var mer än 90 minuter försenad och dina utresor och returresor var schemalagda på samma dag.
  • Du ställde in din KLM-flygning eftersom den var mer än 3 timmar försenad.
  • Om din anslutande KLM-flygning blir mer än 5 timmar försenad och du inte längre vill flyga till din slutdestination.
  • I den olyckliga händelsen att en passagerare har gått bort.
Du kan också ansöka om en återbetalning i nedanstående fall. Men, i dessa fall kommer inte bokningsavgiften, återbetalningsavgiften och betalningsavgifter att återbetalas.
  • Villkoren för din KLM-biljett berättigar dig till en återbetalning. Återbetalningen kommer att beräknas baserat på priser och skatter som betalas för de flygsegment som faktiskt flugits, med undantag för eventuella annulleringsstraff.
  • Din visumansökan nekades (förutsatt att du inkluderar ett dokument som bekräftar att ansökningen har nekats av den lokala regeringen).

Återbetalningar är föremål för gällande regler i det land där biljetten köptes och/eller gällande regler i det land där återbetalningen måste betalas.

Om du bokade en Business Class-biljett men reste i Economy Class kan du ansöka om en återbetalning av prisskillnaden. Vänligen kontakta KLMs kundtjänst.

Om du ställer in din(a) flygning(ar) av andra skäl än de som nämns ovan och har en inte återbetalningsbar biljett, kan du begära en återbetalning av oanvänd flygplatsskatt. Bokningsavgift, återbetalningsavgift och betalningsavgifter kommer inte att återbetalas. Den internationella tilläggsavgiften från flygbolaget kommer inte att återbetalas om dina biljettvillkor inte tillåter en återbetalning.

Kunde du inte gå ombord på en KLM-flygning på grund av att den var överbokad? Begär kompensation.