Återbetalning av biljettkostnad

Om din resa inte gick planenligt ber vi om ursäkt för besväret.

Viktigt: läs följande innan du begär en återbetalning av din biljettkostnad

När du begär en återbetalning kommer alla flygresor i din bokning att annulleras.

Det kan ta upp till 2 veckor att behandla din begäran om återbetalning. Återbetalningen kommer att ske i samma valuta och med samma betalningsmetod som du använde när du köpte din biljett.

Det är kostnadsfritt att begära en återbetalning online via knappen ”Begär en återbetalning” nedan eller via sociala medier. Du kan också ringa till KLMs servicekontor som kan ordna detta åt dig, men i så fall kan en återbetalningsavgift debiteras.

Om du köpte din biljett hos en resebyrå måste du kontakta resebyrån. Om du köpte din biljett från ett annat flygbolag än KLM ber vid dig kontakta det flygbolaget.

Obs: hela din bokning kommer att annulleras

Begär en återbetalning
 

Villkor för biljettåterbetalning

Du kan ansöka om en fullständig återbetalning av den oanvända delen av biljetten i något av följande fall:
  • Du begär en återbetalning av din biljett inom 24 timmar efter bokningen.
  • Du konfronterades med en schemaförändring och därför bestämde du dig för att inte resa.
  • Din KLM-flygning ställdes in och du tog inte ett alternativt flyg.
  • Du ställde in din resa på grund av att din europeiska flygning var mer än 90 minuter försenad och dina utresor och returresor var planerade på samma dag.
  • Du ställde in din KLM-flygning på grund av att den var mer än 3 timmar försenad.
  • Om din anslutande KLM-flygning blir mer än 5 timmar försenad och du inte längre vill flyga till din slutdestination.
  • I den olyckliga händelsen att en passagerare har gått bort.
Du kan också ansöka om en återbetalning om:
  • Villkoren för din KLM-biljett berättigar dig till återbetalning. Återbetalningen kommer att beräknas baserat på priser och skatter som betalas för de flygsegment som faktiskt flugits, med undantag för eventuella annulleringsstraff.
  • Din visumansökan avslogs.

I dessa fall kommer inte bokningsavgiften, återbetalningsavgiften och betalningsavgifter att återbetalas.


Återbetalning är föremål för gällande regler i det land där biljetten köptes och/eller gällande regler i det land där återbetalningen måste betalas.

Om du bokade en Business Class-biljett men reste i Economy Class, kan du ansöka om en återbetalning av prisskillnaden. Kontakta KLMs servicekontor.

Om du annullerar ditt/dina flyg av andra skäl än de som nämns ovan och har en inte återbetalningsbar biljett, kan du begära återbetalning av oanvänd flygplatsskatt. Bokningsavgift, återbetalningsavgift och betalningsavgifter kommer inte att återbetalas. Den internationella tilläggsavgiften från flygbolaget kommer inte att återbetalas om dina biljettvillkor inte tillåter återbetalning.

Kunde du inte gå ombord på en KLM-flygning på grund av att den var överbokad? Begär kompensation.