Villkor och bestämmelser för kuponger (EMD)

Här finns allt du behöver veta om elektroniskt dokument med övriga uppgifter (EMD).

EMD Villkor och Bestämmelser

1. Följande termer skall ha den betydelse som anges nedan, om inte annat framgår av sammanhanget: KLM innebär KLM Royal Dutch Airlines, som har sitt säte i Amstelveen, Nederländerna. Delta innebär Delta Air Lines, som har sitt säte i Atlanta, Georgia, USA. AIR FRANCE innebär AIR FRANCE, som har sitt säte i Paris, Frankrike. En EMD-kupong innebär elektroniskt dokument med övriga uppgifter (Electronic Miscellaneous Document). KLM-flygning innebär alla flygningar som har ett flygnummer med en KL-prefix. Delta-flygning innebär alla flygningar som har ett flygnummer med en DL-prefix. AIR FRANCE-flygning innebär alla flygningar som har ett flygnummer med en AF-prefix. Kenya Airways-flygning innebär alla flygningar som har ett flygnummer med en KQ-prefix.

2. Ingen agent, anställd eller representant för KLM har rätt att ändra, modifiera eller avstå från något av dessa villkor och bestämmelser.

3. Den inte återbetalningsbara kupongen ska användas som betalning för KLM-, Delta Air Lines-, AIR FRANCE- eller Kenya Airways-biljetter när en KLM- eller AIR FRANCE-biljett utfärdas. Det belopp som kan användas nämns på kupongen. Du kan lösa in max 2 kuponger per passagerare och max 3 kuponger per bokning. Det är möjligt att kombinera KLM- och AIR FRANCE-kuponger, med max 1 AIR FRANCE-kupong per bokning.

  • Kupongen kan användas av kupongägaren;
  • av passagerare med samma efternamn;
  • och av passagerare som reser tillsammans med den ursprungliga kupongägaren, vid den tidpunkt då kupongen är inlöst.
  • Det maximala värdet av en kupong är 800 EUR. Om valutan för kupongen är en annan än valutan som biljetten är släppt i, är växlingskursen bankens säljkurs på KLMs lokala bank. Om det vid betalning av en biljett återstår pengar på kupongen skall en restkupong utfärdas för det beloppet, men villkoren och bestämmelserna avseende den ursprungliga kupongen skall fortsätta gälla.

4. Den återbetalningsbara kupongen gäller för en direkt återbetalning av återbetalningsbeloppet som anges på kupongen till ditt bankkonto.

5. För all transport erbjuden av KLM, Delta och AIR FRANCE ska de allmänna transportvillkoren, tarifferna, tullbestämmelserna och/eller de särskilda villkoren för transport, beroende på vad som är tillämpligt, av KLM, Delta och AIR FRANCE, respektive tillämpas. När transporten erbjuds av ett annat flygbolag, kan det flygbolagets allmänna transportvillkor gälla.

6. Om denna kupong används för transport på Delta, AIR FRANCE och/eller andra flygbolags flygningar, kommer KLM endast anses ha agerat som en agent för det flygbolaget vid utfärdandet av denna kupong.

7. En kupong är inte endosserbar. Kupongen kan inte bytas eller säljas och detta kommer att göra den ogiltig.

8. Enbart passageraren kommer att vara ansvarig för sin kupong och KLM kan inte hållas skyldiga i händelse av att en kupong har använts av någon annan person än passageraren. Varken KLM eller KLMs agent är skyldig att begära en person som uppvisar denna kupong att identifiera sig själv.

9. En kund som blir erbjuden en kupong kan alltid godta eller avvisa kupongen. När en passagerare accepterar en kupong anses det att passageraren samtycker till och godkänner dessa villkor och bestämmelser.

10. Den inte återbetalningsbara kupongen är giltig i 12 månader från utfärdandedatumet och kan användas för att köpa en KLM- eller AIR FRANCE-biljett för flygningar med KLM, AIR FRANCE, Delta Air Lines och/eller Kenya Airways. Utgående resor och returresor kan vara upp till 350 dagar efter den dag då kupongen används.

11. Inte återbetalningsbara kuponger kan användas till förköp och andra valfria produkter och tjänster (där de erbjuds) på marknadsförda flygningar som flygs av KLM eller AIR FRANCE.

12. Det är inte möjligt att göra inköp ombord med kupongen (både återbetalningsbar och inte återbetalningsbar).

13.Villkor och bestämmelser kan komma att ändras.